Skriv in din sökning här

Vad änder med bredbands(fiber-)utbyggnaden 2022?

Njudung Energi planerar att skicka ut ett avtalspaket under våren till alla fastighetsägare som blir berörda av utbyggnaden av fiber dvs området från Näshult till och inklusive Hultanäs med omnejd.  Området kommer att läggas ut på NE:s hemsida, med markeringar och adress på respektive byggnad i kartan. Man kommer att kunna lägga en intresseanmälan på hemsidan också.

Löpande information läggas ut på NE:s hemsida och troligen blir det informationsmöten. Efter att tillståndsansökningar och markintrångsfrågor för själva stomförläggningen är klara, går grävmaskinerna igång. Detta beräknas ske under oktober och arbetet är planerat att ta 300 schaktdagar, kalendertiden för schakten blir ju kortare ju fler maskiner som är igång.

Om du vill ha mer info, kan du kontakta Joachim Winther (0383-76 38 22, 070-550 89 63) som kommer att hålla i projektet Hultanäs-Näshult hos Njudung Energi eller NE:s kundtjänst.

Vi i fibergruppen önskar Dig en Fröjdefull Jul och Ett Gott Nytt År!