Skriv in din sökning här

Protokoll 060111

Protokoll fört vid Näshults sockenråds styrelsesammanträde i Haddarp 2006-01-11

Närvarande : Arne Danielsson, ordf., Lars-Åke Sigfridsson, sekr., Jan -Evert Nilsson, Peter Samuelsson, Monica Johansson, Ingvar Bengtsson, Annelie Lindqvist, Evald hammarström 

§ 1
Mötets öppnande
Arne hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 2
Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Jan-Evert Nilsson

§ 3
Rapporter
Hemsidan fungerar bra. Uthyrningen av bilsläpkärran täcker kostnaderna. Undantag från 100 metersgränsen kan komma att beviljas av länsstyrelsen för sjönära bebyggelse vid Serarpssjön. Bangolfen har totalt gått ihop sig ekonomiskt. Årsmöte söndagen den 12 mars i Bygdegården

§ 4
Verksamhetsplan
Godkändes förslag till verksamhetsplan, att fatta beslut om på årsmötet, innehållande vårstädning vid Serarpssjön torsdag 20 april, endagarsresa till Halmstad 26 maj, bangolf med start onsdagen den14 juni och final den 9 augusti, sommarträff vid Serararpssjön den 21 juli och korvservering då ?Hela kyrkan sjunger? i augusti. Under vinterhalvåret ordnas gymnastik varje vecka och sopplunch och bingo en gång per månad

§ 5
Studiebesök Kakelfabriken
Studiebesök ska ordnas på Kakelfabriken under maj, kvällstid. Besöket kan kombineras med besök vid Hammarströms verksamhet och tågåkning med kaffeservering. Evald ansvarar för kontakterna.

§ 5
Skolan i Näshult
Beslöts att uppdra åt Arne och Lars-Åke att ta kontakt med politiker i barn och utbildningsnämnden för att diskutera en framflyttning av överförandet av åk 4 ? 6 till Nye skola

§ 6
Övrigt
Beslöts att Arne kollar upp avspelning av gamla Näshultsfilmer till DVD med hembygdsföreningen. Sockenrådet vill att torpvandringar i olika delar av socknen anordnas via hembygdsföreningens försorg

§ 7
Avslutning
Ordförande förklarade styrelsemötet för avslutat.


Vid protokollet: Lars-Åke Sigfridsson

Justeras: Jan-Evert Nilsson