Skriv in din sökning här

Älgskötselområde

Älgskötselområde

Efter en del diskussioner och möten med företrädare för jaktlag i Näshult, Lemnhult och Stenberga församlingar har nu beslut tagits att inventera intresset bland markägare och jägare om att samverka i ett större geografiskt område kring älgjakten och bilda älgskötselområde. Tanken är att älgskötselområdet kan bildas och registreras under våren 2011 och igång med start jaktåret 2011-2012.
 
I ett älgskötselområde beslutar markägare och jägare själva, genom representanter i en styrelse, till stor del hur älgstammen ska förvaltas med hänsyn till bl a fodertillgång, skador på skog och gröda samt trafikolyckor. Området gör upp en skötselplan över tre år som fastställs av Länsstyrelsen. Nu befintliga jaktlag, stora som små, kan jaga som förut.
 
En arbetsgrupp har bildats med syfte att framställa underlag för en ansökan om registrering. Näshult representeras av Jan-Evert Johansson (sekr.) och Johnny Lindell (ordf.) med Anders Bäckman som suppleant. Lemnhult representeras av Everth Henricsson och Peter Johansson med Anders Johansson som suppleant. Stenberga representeras av Joacim Henriksson och Peter Johansson med Ola Rosander som suppleant.
 
Första mötet med gruppen hölls den 23 augusti och nästa är planerat till den 7 september. Ambitionen är att protokoll från arbetsgruppens möten och annan information publiceras på Näshults hemsida så att intresserade kan följa processen.
 
Har du frågor kan du kontakta någon i gruppen eller undertecknad.
 
Johnny Lindell, 0383-86000, mobil 0733-666101, e-post. johnny.lindell@hotmail.com