Skriv in din sökning här

Lägesrapport dec 2016

Som en del av er säkert såg eller hörde har regeringen nyligen ökat sin ambition vad gäller den nationella bredbandstäckningen. 2020 ska 95 % av Sverige ha tillgång till snabbt bredband och 2025 ska hela Sverige var täckt med snabbt bredband. Det handlar om fortsatt marknadsstyrd utveckling kompletterat med offentliga insatser. Den summa som nämndes var 5,5 miljarder i offentligt stöd. Hur långt dessa pengar kommer att räcka kan man ju fundera på, när det uppskattningsvis skulle kosta 35-40 miljarder för att nå det gamla målet på 90 % täckning.

 

På det kommunala planet har Vetab fått klartecken att använda en mindre del av sin vinst, två miljoner, för utbyggnad av bredband utanför tätorter. Dessa pengar kommer att styras till de projekt där insatsen gör störst nytta dvs. där kostnaden per anslutning är lägst. Eftersom vi har långt mellan de hushåll och företag som vill ansluta sig, och därmed höga kostnader, hamnar vi tyvärr långt ner på listan över projekt som kommer att startas.

 

Vad innebär då detta för när vi kan komma igång? Nuvarande EU-bidragsperiod sträcker sig fram till 2020. Därför tror vi inte att det kommer att hända något före 2019-2020, då ett nytt regelverk kan slå igenom. Vad gör vi innan dess? Naturligtvis bevakar vi vår plats i kön, det kan hända att andra projekt faller ifrån av olika orsaker. Vi undersöker också en annan dragning av nätet, som eventuellt kan innebära en lägre kostnad. Dessutom kommer vi att söka bidrag till finansiering av nätet. Om och när dessa åtgärder kommer att ha någon effekt, återkommer vi naturligtvis med information.

 

Vi i projekt FHN önskar dig och de dina ett riktigt Gott Nytt År!