Skriv in din sökning här

Protokoll 060410

PROTOKOLL FÖRT VID NÄSHULTS SOCKENRÅDS STYRELSESAMMANTRÄDE I
HÖGHULT 2006-04-10 


Närvarande: Arne Danielsson,ordf., Lars-Åke Sigfridsson,sekr., Ingvar Bengtsson, Jan Karlsson, Johanna Hjärtfors, Annika Titusson, Peter Samuelsson och Monica Johansson 

§ 1
Mötets öppnande
Arne Danielsson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 2
Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Jan Karlsson

§ 3
Konstituering
Vice ordförande: Jan Karlsson. Kassör: Jan-Evert Nilsson. Sekreterare: Lars-Åke Sigfridsson/Johanna Hjärtfors

§ 4
Rapporter
Sockenrådet fick en gåva av en privatperson i samband med påsklunchen på 5 000 kr.
1000 kr har betalts ut av socken rådet till ett nyfött barn, Nellie. Stolt mamma är Karin Lennartsson.
Beslöts att sponsra föräldramöte om skolan med 300 kr.
Bredband till Näshult via Åseda under 2006 
En förstudie av landsbygdsutvecklingsprojekt under ledning av Bo Samuelsson är klart
Johanna Hjärtfors skriver på hemsidan. Johanna nås på e-post naturaventyr@spray.se
Arne Danielsson, Jan Karlsson och Johanna Hjärtfors ansvarar för kontakten med kommunen angående sjönära boende.
Kurs i mobiltelefoni med 10 deltagare är avslutad. 
Annika Titusson kompletterar gruppen för korvservering vid ?Då hela kyrkan sjunger?
Anki Nordangård avtackas av Arne Danielsson och Lars-Åke Sigfridsson
Kurs i hemskador för äldre ska anordnas.
Öppet Hus på dagis 13 maj kl.11.00 ? 14.00

§ 5
Studiebesök Kakelfabriken
Studiebesök ordnas på Kakelfabriken onsdag den 17 maj kl. 18.00. Besöket kombineras med kaffeservering i tågrestaurangvagn och tågkörning.

§ 6
Smalspåret
Peter Samuelsson och Evald Hammarström utsågs att vara kontaktpersoner mot Smalspåret i Hultsfred AB

§ 7
Avslutning
Ordförande förklarade mötet för avslutat.


Vid protokollet: Lars-Åke Sigfridsson

Justeras: Jan Karlsson