Skriv in din sökning här

Centerkvinnorna i Näshult

Centerpartiets ledord i årets valrörelse, grönt, tryggt och företagsamt, tycker jag är väldigt lätt att identifiera sig med:

Grönt står för fortsatt arbete för ett samhälle i balans med naturen, ett samhälle som bygger på att hushålla med resurser. Det handlar om effektivare energianvändning och att använda förnyelsebar energi, men det handlar också om att arbete för ett öppet landskap och en levande landsbygd.

Tryggt står för att vi alla ska känna att vi lever i ett land där vi får hjälp med en grundläggande omsorg när vi av någon anledning har svårt att klara oss själva. Men också att känna att det finns en polismakt som räcker till och ett rättssystem som fungerar.

Företagsamt innebär att vi utformar samhället så att det stimulerar till att ta egna initiativ, att det lönar sig att göra en extra insats. Samhällets roll ska vara att uppmuntra och stödja människor med idéer, och att minimera regler och byråkrati som hämmar företagsamheten hos människor. Både de som jobbar i privat och offentlig sektor.


Näshults Center och Ckf  avdelningar är en av många avdelningar inom Centerpartiet.

Ckf står för Centerns kvinnoförbund. Ca 50 medlemmar finns inom organisationerna i Näshult.

Centern arbetar bl.a. för att förbättra villkoren för oss som bor på landsbygden.

Vi arbetar med att skolan ska vara kvar, att affären ska finnas kvar, att fler bostäder kan bebyggas på sjönära tomter.

Och att det etableras fler företag i Näshult.

I styrelsen för Näshultscentern ingår:

Göran Johansson, ordförande

Karleric Andersson, kassör

Evert Wester, sekreterare

samt Mats Löfgren och Arne Danielsson. 

I styrelsen för CKF i Näshult ingår:

Margareta Andersson, ordförande 

Anna-Lena Löfgren, vice ordförande

Inger Johansson, kassör

Ingrid Wester, sekreterare

Ulla Johansson ledamot