Skriv in din sökning här

Näshults Kyrka


Sin nuvarande tolvkantiga form fick Näshults kyrka vid ombyggnaden 1732.
Den ursprungliga kyrkan känner man inte till åldern på, men den byggdes antagligen redan på medeltiden.

Åtminstone åtta stycken skeppsformiga timmerkyrkor byggdes under 1700-talet i Småland. Av dem är bara Näshult, Frödinge och Kråksmåla bevarade.

Klockstapeln är förmodligen jämnårig med den gamla kyrkan. År 1829 blev stapeln inbyggd för att skyddas mot röta.

Målningsarbetet inne i kyrkan gjordes av målaren Magnus Wikander från Västervik år 1765. Takets målningar innehåller ulliga moln och änglar samt tre illustrationer till bibelberättelser.

Bänkdörrarna är målade med socknens gårdsnamn. Samma namn står på båda sidor om mittgången eftersom man här, ända in på 1930-talet, hade skild mans- och kvinnosida.

Några av kyrkans inventarier härstammar från medeltiden. Så är fallet med kyrkans förnämsta prydnad, altarskåpet. Större delen av året är flygeldörrarna öppna och visar förgyllda figurer. Till fastlagssöndagens högmässa slås dörrarna samman och visar målningar över passionshistorien.
Det är osäkert hur altarskåpet hamnat i Näshult. Det kan vara ett krigsbyte från Polen eller ett beställningsarbete från Stockholm. Klart är att det är ca 500 år gammalt.

Även ett triumfkrucifix och ett helgonskåp med träskulpturer av Maria och Jesus härstammar från medeltiden.

En välbevarad likvagn finns att beskåda i bårhuset bakom kyrkan.