Skriv in din sökning här

Naturreservatet Höghult

Naturreservatet - Höghult

Fakta om naturreservatet

Beslutsår:     2006
Storlek:         53,7 hektar
Ägare:           Privata markägare
Förvaltare:    Länsstyrelsen i Jönköpings län