Skriv in din sökning här

Protokoll 9 nov-10

 

Protokoll nr 4 fört vid Älgskötselområde Lemnhult, Näshult och Stenberga arbetsgrupps möte den 9 november 2010 hos Peter Johansson (Stenberga) i Näshult.

 

Närvarande: Johnny Lindell, Joakim Henriksson, Peter Johansson (Fagerhult), Ewerth Henricsson, Peter Johansson (Stenberga), Anders Bäckman, Ola Rosander, Lars-Göran Elm, Jan-Evert Johansson.

 

 1. Att justera dagens protokoll utsågs Johnny Lindell.
 2. Älgobs för 2006 ? 2009 på vårt tänkta område har översänts från länsstyrelsen till vår arbetsgrupp. Underlaget gicks igenom för att användas för vår skötselplan.
 3. Skötselplan för vårt område har påbörjats enligt en fastställd manual.
 4. Karta över det nu tänkta älgskötselområdet har översänts från länsstyrelsen till arbetsgruppen. Vi beslutade att alla jaktledare som önskat delta ska delges kartan med det nya älgskötselområdets omfattning. Deltagare i arbetsgruppen för respektive socken ska ombesörja detta.
 5. Även information om trafikolyckor inom området har delgivits oss för åren 2008 ? hittills 2010.
 6. Framtida regler disskuterades i arbetsgruppen.
 7. Beslut fattades att en grupp bestående av Johnny, Lars-Göran och Jan-Evert ska till nästa möte ta fram ett förslag på stadgar.
 8. Vi beslutade också att en valberedning bestående av Ola Svebäck, P-O Högstedt och Niclas Larsson ska ta fram ett förslag till framtida styrelse. Ola sammankallande.
 9. Vi föreslår att den nya styrelsen för vårt älgskötselområde består av 9 ledamöter (3 från Näshult, 2 från resp. Stenberga och Lemnhult socken samt 2 markägarrepresentanter ).
 10. Intresse har visats från E och B område under 150 ha genom vår information på Näshults hemsida. När nu dessa områden har fått kännedom om att möjlighet fanns att ingå i älgskötselområdet och tagit ställning stänger vi nu områdets omfattning med de som hittills önskat delta inför den kommande ansökan.
 11. Nästa möte den 7 december 2010 kl. 18.00 hos Jan-Evert Johansson i Lilla Hillhult.

 

Hillhult 2010-11-09

 

Noterat:

 

Jan-Evert Johansson

 

Justeras:

 

Johnny Lindell