Skriv in din sökning här

Röda Korset-volontär!

Att vara Röda Korset-volontär är ett sätt att göra världen bättre!

Röda Kors-kretsarna i Jönköpings län (en del av Region Göta) inom Svenska Röda Korset har just genomfört sitt årliga höstmöte. Ett fyrtiotal personer som representerade de olika kretsarna träffades i Vrigstad för att bland annat få en noggrann genomgång av vad organisationens strategi fram till 2023 kommer att innebära för kretsarnas lokala, nationella och internationella engagemang och arbete. Ann-Charlotte Gjöthlén från tjänstemannastaben höll i informationen tillsammans med de fyra förtroendevalda representanterna i Regionrådet för Göta.

Strategin bygger som alltid på Röda Korsets grundprinciper – där den första och mest grundläggande handlar om att förhindra och minska mänskligt lidande i alla dess former. Det innebär också i praktiken att organisationens verksamhet behöver förändras över tid i takt med att behoven förändras i samhället.

I det lokala arbetet för kretsarna i Jönköpings län handlar det om att stämma av med kommuner och andra aktörer om var de största behoven finns och därmed kanalisera Röda Korsets insatser dit.

Ensamhet och utanförskap är ett växande problem. Det innebär att Medföljar- och besöksverksamheten behöver utökas och många fler volontärer måste därför rekryteras.

I Vetlanda kommun har många äldre genom åren tryggt kunnat förlita sig på Röda Korset vid t.ex. resor till läkarbesök och stöd och hjälp med annat som blivit övermäktigt för en åldrande person. I takt med digitalisering och minskad kontanthantering har hjälpbehovet naturligtvis också ökat.

En annan del i detta viktiga arbete lokalt är olika integrationsinsatser helst då i samarbete med andra organisationer och aktörer.

I Vetlanda har det t.ex. handlat om ett samarbete med Cykelfrämjandet för inköp av cyklar för att ge invandrarflickor/kvinnor möjlighet att lära sig cykla.

Det innebär också att RK-volontärer deltar som medhjälpare vid läxläsning och extra svenskundervisning för asylsökande som anordnas av Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan i Ekenässjön.

Under tiden ett asylboende var förlagt i Pauliström hade Kvillsfors/Karlstorpsgruppen av Röda Korset ansvar för samordningen av aktiviteter, information och stöd till de asylsökande.

Mötesplats Kupan på Spinnaregränd är också ett exempel på viktigt integrationsarbete med språkpraktikplatser i själva butiken, men också en mötesplats för fika och en pratstund för kunderna som självklart är människor av alla de slag precis som samhället i stort.

På det nationella planet handlar det just nu mycket om uppdraget från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) till Svenska Röda Korset att vara en aktiv del i den nationella krisberedskapen. Det innebär att varje kommun i landet tillsammans med Räddningstjänsten, kommunens krisberedskapsansvarig och Röda Korset samordnar en beredskapsplan som kan iscensättas på mindre än fyra timmar i händelse av kris. Bränderna i Mellansverige i somras visade hur otroligt viktiga Röda Korsets insatser är.

För att kunna uppfylla kravet från MSB utbildas kontinuerligt alla RK volontärer dels i förstahjälpen och Hjärt-Lung-räddning och dels i psykosocialt stöd och krishantering. Kretsarna på Höglandet genomförde årets utbildningar i Ekenässjön i september och nästa omgång genomförs någon gång under våren 2019.

I Vetlanda har Alseda-Skede RK krets sedan många år ansvar för barnolycksfallskurserna för nyblivna föräldrar på Familjecentralen Kärnhuset. Vetlanda kommuns RK kretsar erbjuder också gratis Förstahjälpen utbildning till alla 5-klassare i kommunen, något som kretsen genomfört tidigare under många år, men som tyvärr inte varit efterfrågat de senaste åren.

Röda Korset/Röda halvmånen är världens äldsta och största katastroforganisation, självklart är det internationella arbetet av mycket stor betydelse. Från Svenska Röda Korset skickas förutom insamlade medel, olika experter ut till katastrofdrabbade områden i världen - via Internationella Rödakors Federationen (IFRC) om det gäller naturkatastrofer eller Internationella Rödakors Kommittén (ICRC) om det gäller krigsdrabbade områden. I över 150 år har Röda Korset(RC) /Röda Halvmånen (RC) med volontärer så väl som anställda kämpat i världen för att lindra mänskligt lidande och öka respekten för människovärdet.

I tider av rädsla, hat, misstänksamhet och lögner behövs detta arbete mer än någonsin och Röda Korsets kretsar på Höglandet i Småland behöver fler volontärer som i tjänst för sina medmänniskor är villiga att dela med sig lite av sin tid och sitt engagemang.

Sprid gärna denna information på det sätt ni finner lämpligt.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Vetlanda Rödakorskrets