Skriv in din sökning här

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse för Näshults Rödakorskrets 2009

Styrelsen har under året bestått av Ordföranden Marie Schön, Kassör Mats Löfgren, Sekreterare Margot Söderström samt Ingrid Wester, Anna-Greta Sköld, Nils Andersson, Ingegerd Silvermyr och Elisabeth Karlsson.

Revisorer har varit Lars Bäckström och Evert Wester med Otto Koch som ersättare

Årsmötet hölls den 2009-02-22 i sockenstugan. De nepalesiska unga männen, Bishal och Suvas från flyktingförläggningen i Mariannelund underhöll med nepalesisk folkmusik under fikat. Som tack fick de en påse nötter och 100 kronor var, vilket uppskattades.

Styrelsen har varit samlad fyra gånger under året. Vetlanda samverkansråd har träffats fyra gånger. Anna-Gret Sköld representerade styrelsen vid Sockenrådets årsmöte.

Kretsen är presenterad på Näshults hemsida och under året har information om olika arrangemang refererats om på hemsidan.

En onsdag i juni var det som vanligt Röda Korsets tur att ta ansvar för fikat vid Minigolfbanan.

I Maj uppmärksammades det att det i år var 150 år sedan Henry Dunant fick idén till Röda Korset. I affären i Näshult sattes en affisch med bilder på exempel från Röda korsets arbete sedan 1849. En bössinsamling för kampanjen Rädda mammorna genomfördes också. Den insamlingen gav 2588 kronor och sattes in på katastroffonden.

I samband med Vetlandadagarna den 9 september hade Rödakorskretsarna i Vetlanda kommun bestämt sig för att göra gemensam sak och hade över 20 kvadratmeter till sitt förfogande vid Forngården. Förutom Förstahjälpengruppens tält där barnen fick Rödakorsballonger var där fiskdamm, "gissanamnaktivitet", rebusgåta och ett stort bak-och matlotteri. Dessutom presenterades de båda internationella projekten som ryms inom kommunen, nämligen Kenya och Nepal. Ungdomar från gymnasiet berättade om sitt samarbete med RödaKorset i Kenya och Näshult och Alseda-Holsbykretsarna berättade om sitt engagemang i Nepal. En skärmutställning visade delar av RödaKorsets historia - internationellt, nationellt och lokalt. De olika kretsarna hade också information om sina speciella hjärtefrågor. Hela RödaKorsets område var dekorerat med RK-vimplar, dekaler och ballonger. Behållningen från baklotteriet gick till Världens barn och Kenya och Nepal-aktivitetera drog in pengar till respektive projekt. Till Nepal blev det 1040 kronor Det kom många besökare och stämningen var på topp, liksom vädret Sammanlagt gav insamlingen till Världens barn drygt 7000 kronor.

Näshults Rödakorskrets styrelse har under året deltagit i en utbildning i Rödakorskunskap vid två tillfällen tillsammans med styrelsen i Alseda-Skede RK-krets.

Söndagen den 13 december anordnades traditionsenligt årets Luciafest med auktion i Bygdegården. Auktionen inbringade 8332 kronor brutto vilket var betydligt lägre än fjolårets resultat (12 527). Nettot blev 6755 kronor (förra året 9000 kronor). Ett enklare Luciaspel framfördes i form av Lucia- och julsånger av en grupp flickor varvat med läsning av Selma Lagerlöfs klassiska "En julsaga". Helene Carinder ackompanjerade på piano. Linea Koch var Lucia och mottog årets halssmycke som överlämnades av Arne Danielsson. Han påminde om den långa tradition som Rödakorsets luciafirande i Näshult är en del av. Ola Svebäck var auktionsutropare. Många gåvor hade skänkts - alltifrån hemystade ostar till hemsnickrade fågelholkar, stickade sockor och mycket, mycket mer. Näshults Rödakorskrets tackar alla för en fin insats trots ekonomiska svårare tider. Vi gläds åt att vi ännu en gång kunnat göra världen till en lite bättre plats att leva i.

Utöver denna verksamhet har enskilda medlemmar varit aktiva i Kupans verksamhet i Vetlanda. Marie Schön har också varit knuten till regionens Förstahjälpengrupp, som resursperson vid krishantering samt hållit i en studiecirkel om Nepal med deltagare från höglandskretsarna.

En av våra medlemmar - Mait Tapper - avled i december och familjen valde att skänka gåvor inkomna till begravningen till Näshults Rödakorskrets engagemang i Nepal. Vi tackar varmt för gåvan på 3500 SEK.

Medlemsantalet är nu 57 betalande personer. Vi fortsätter att kämpa på för att övertala Näshultsborna om värdet i att vara stödmedlemmar i Röda Korset.

Behovet av ökat antal kretsmedlemmar har lett till beslutet att utvidga kretsens gränser till att även omfatta Farstorp och Stenberga. Diskussioner om förändrade kretsgränser generellt, har under året förts i samverkansrådet och beslut har tagits om sammanslagning av Vetlandakretsen med Lannaskedekretsen samt Ramkvillakretsen. Vetlandakretsen har sett det positivt att samtidigt dela med sig av orterna Farstorp och Stenberga till Näshults Rödakorskrets. Besluten om förändrade kretsgränser tas formellt vid de berörda kretsarnas årsmöte.

Näshults Rödakorskrets har, under året skänkt 5000 till insamling för ambulanser i Gasa, samt drygt 5000 kronor till Rödakorsets arbete för att förhindra svält på Afrikas horn.

Kassabehållningen var vid årets slut 41 380 kronor.

 

Styrelsen tackar alla som på olika sätt hjälpt till i kretsens verksamhet under året och tackar också alla medlemmar för förtroendet som visats styrelsen.

Näshult 2009-02-22

Marie Schön, Ordförande