Skriv in din sökning här

Protokoll 120927

PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA STYRELSEMÖTE MED NÄSHULTS SOCKENRÅD I NÄSHULTS BYGDEGÅRD 2012-09-27

Närvarande: Evald Hammarström (ordf.), Ulla Johansson, Johanna Ivarsson, Britt-Marie Johansson, Tomas Wilhelmsson, Jan Karlsson och Mats Lövgren.

§1
Mötet öppnade.
Evald Hammarström hälsade alla välkomna o förklarade mötet för öppnat.

§2
Val av justerare och sekreterare.
Till att justera protokollet valdes Ulla Johansson och till sekreterare utsågs Jan Karlsson.

§3
Försäljning av Ekbacken.
Witalabostäder tänker sälja Ekbacken (12 bostäder) i Näshult. Visning den 9 oktober. Anbudstiden går ut den 24 oktober. Ulla beställer anbudshandlingar.

§4
Bredband Hultanäs-Näshult.
Joakim från Vetab har kontakten med Evald.

§5
Lekplatsen Hultanäs.
Sockenrådet protesterar mot att lekplatsen i Hultanäs läggs ned. Evald har kontakten med kommunen.

§6
Byte av postnummer.
Vi avvaktar med information från posten om och hur det är tänkt.

§7
Övriga frågor.
Affären i Näshult: Jan har pratat med Karl-Erik A som säger att det i stort sett är klart med det nya krögar/handlarparet Mats och Sara och dom öppnar efter årsskiftet. Vi hoppas på mer information till nästa möte. Inga fler frågor framkom.

§8
Nästa möte.
Nästa möte hålls den 17 oktober kl. 19.00 hos Ulla Johansson.

§9
Mötets avslutande.
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Jan Karlsson

Justeras: Ulla Johansson