Skriv in din sökning här

Protokoll 7 sept-10

Protokoll fört vid Älgskötselområde Lemnhult, Näshult och Stenberga arbetsgrupps möte den 7 september 2010 hos Joakim Henriksson.

 

Närvarande: Johnny Lindell, Joakim Henriksson, Peter Johansson (Fagerhult), Ewerth Henricsson, Peter Johansson (Stenberga), Jan-Evert Johansson.

 

  1. Att justera dagens protokoll utsågs Johnny Lindell.
  2. Intresseanmälan från resp. område gicks igenom. Näshults socken var samtliga områden med en min areal på 150 ha klara. I Lemnhult och Stenberga var 3 klara inom resp. område. Detta motsvarade en total areal på 10.921 ha.
  3. I Lemnhult var 2 områden inte aktuella. För resterande områden beslutades att ytterligare information skulle ges. Separata tider för information för dessa områden kommer att meddelas resp. område senare.
  4. Områden med mindre än 150 ha kan ansluta sig. Dessa områden kommer att bli kontaktade innan ansökan skickas in. Intresseanmälan kan skickas till någon i arbetsgruppen.
  5. För att säkerställa resp. licensområde som gett sitt samtycke till att delta kommer Johnny Lindell att begära in information från länsstyrelsen som sen kan gås igenom för ev. korrigering.
  6. Samtidigt tas information in från länsstyrelsen som kan vara nödvändig för att upprätta skötselplan för området.
  7. Länk från Stenbergas hemsida (stenberga.nu) till Näshults hemsida kommer att ordnas.
  8. Nästa möte den 19 oktober 2010 kl. 18.00 hos Peter Johansson i Fagerhult.

 

Hillhult 2010-09-14

 

Noterat: Jan-Evert Johansson

 

Justeras: Johnny Lindell