Skriv in din sökning här

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse för Näshults Rödakorskrets 2011

Styrelsen har under året bestått av Ordföranden Marie Schön, Kassör Mats Löfgren, Sekreterare Margot Söderström samt övriga ledamöter; Ingrid Wester, Anna-Greta Sköld, Ulf Andersson, Ingegerd Silvermyr, Helene Stålhammar, Ulrika Svensson, Kerstin Åstrand, Emelie Koch, Anna Danielsson och Elisabeth Karlsson.

Revisorer har varit Lars Bäckström och Otto Koch med Evert Wester som ersättare

Årsmötet hölls den 2011-02-27 i sockenstugan. Vi hade besök av några gymnasister som varit i Kenya och besökt ett par av Rödakorsets och Erikshjälpens samarbetsprojekt där. Ett extra årsmöte hölls för att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

Styrelsen har varit samlad tre gånger under året. Vetlanda samverkansråd har träffats två gånger. Marie har representerat vår krets där. Anna-Greta Sköld representerade styrelsen vid Sockenrådets årsmöte. 

Kretsen är presenterad på Näshults hemsida och under året har information om olika arrangemang refererats om på hemsidan.

Den 23 oktober hade kretsen hand om kyrkkaffet hos nye Missionsförsamling och fick 1 755 kronor där, samt möjlighet att informera om vår verksamhet.

En onsdag i juni var det som vanligt Röda Korsets tur att ta ansvar för fikat vid Minigolfbanan i Näshult. 

En förstahjälpenkurs i två delar genomfördes för daglediggruppen i Nye under november. Cirka 15 personer deltog och utbildningen var mycket uppskattad.

Söndagen den 11 december anordnades traditionsenligt årets Luciafest i Näshults bygdegård, men för första gången utan någon auktion. Istället genomfördes fem lotterier som tillsammans inbringade 2 854 kronor. Luciaprogrammet genomfördes på ett förtjänstfullt sätt av skolbarn från Nye skola under ledning av Helene Carinder. Anna-Lena Kleinert från Näshult var Lucia och mottog årets halssmycke som överlämnades av Marie Schön. Smycket var ett litet silverhjärta för att påminna om att Rödakorsets första princip är humanitet som är ett annat ord för kärlek till medmänniskan. Ett 40-tal personer hade mött upp. Näshults Rödakorskrets tackar alla för en fin insats. Vi gläds åt att vi trots allt, ännu en gång kunnat göra världen till en lite bättre plats att leva i.

Det stora reselotteriet med trehundra lotter har varit en utmaning att genomföra. Styrelsen och några övriga medlemmar har kämpat på bra med försäljningen och samtliga lotter har nu sålts. Inkomsten från lotteriet redovisas på räkenskapsåret 2012, men kommer att ligga på ca 15 000 SEK vilket är betydligt mer än Lucia-auktionen brukar inbringa (i fjol 6 144 kronor).

Utöver denna verksamhet har enskilda medlemmar varit aktiva i Kupans verksamhet i Vetlanda. Styrelsemedlemmar har också engagerat sig i att hjälpa unga pojkar på boendet för ensamkommande flyktingbarn i Holsbybrunn. Marie var inbjuden till Missionshuset i Näshult för en informationssamling omkring katastrofen i Japan.

Medlemsantalet är nu 70 personer. Det är viktigt att vi fortsätter att värva stödmedlemmar till Röda Korset. Utan medlemmar har kretsen inga ekonomiska resurser för sin verksamhet. 

Kretsen har under året skänkt 6 500 kronor till katastrofhjälpen, 10 000 kronor till de svältande på Afrikas Horn, 10 000 kronor till de krigsdrabbade i Libyen samt 10 000 till det katastrofdrabbadeJapan. 

Kretsen har utöver ovan nämnda insamlingar också hjälpt till vid Världens Barn- insamlingen i Vetlanda kommun.

Kassabehållningen var vid årets slut 20 990, 80 kronor.

Styrelsen tackar alla som på olika sätt hjälpt till i kretsens verksamhet under året och tackar också alla medlemmar för förtroendet som visats styrelsen.

Näshult 2012-02-28

Marie Schön, Ordförande