Skriv in din sökning här

Protokoll 130123

Styrelsemöte med Näshults sockenråd onsdagen den 23 januari 2013 hos Jan Karlsson.

Närvarande: Evald Hammarström, Tomas Wilhelmsson, Jan Karlsson, Mats Löfgren, Per Lindgren, Peter Samuelsson, Monica Johansson och Lennart Åstrand. 

§1
Mötets öppnande, val av justerare och fastställande av dagordning.
Evald Hammarström hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet öppnat.
Till att justera dagens protokoll valdes Per Lindgren
Dagordningen fastställdes.

§2
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§3
Ekonomisk rapport.
Enligt uppgift från Ulla Johansson har årets största utgifter varit:
Idrottsföreningen 50 000
Näshultstavlorna 22 936
Partytält 6 150
Högtalarväst 4 246
3 nyfödda barn 3 000
Gräsklippare 2 000

Inkomster 11 061
Utgifter 102 891 
Kassa 1 356
Bank 58 524
Placeringskonto 57 895 

§4
Rapport från webbgruppen.
Webbgruppen har inte haft något möte, men återkommer med rapport till nästa sockenrådsmöte.
Tomas Wilhelmsson meddelade att de nya ägarna av lanthandeln inte vill ha datorn i affären. Webbgruppen vill ha datorn för redovisning, därför beslutades att de tar hand om den.

§5
Rapport från medlemsföreningar
Jan Karlsson rapporterade att arbetet med det nya allaktivitets huset går att följa på hemsidan.
Per Lindgren talade om att invigning kan ske i samband med fotbollens seriestart i vår.
Evald Hammarström rapporterade att smalspåret, från allmänna arvsfonden fått 1,3 milj. som skall gå till inköp av en smedja i Virserum.

§6
Försäljning Ekbacken.
Enligt uppgift är syskonen Henrikssons köp av Ekbacken klart.

§7
Bredband.
Bredbandsgruppen har lagt ner mycket arbete i sin strävan att få så många som möjligt att kunna ansluta sin fastighet till bredbandet.
I dagsläget finns 105 intressenter. Gruppen arbetar med att solidariskt dela på kostnaderna så att alla som ansluts betalar samma avgift oberoende av hur nära e-ons ledning fastigheten ligger.
Kostnaden verkar idag snarare hamna under än över 10 000 kr

§8
Postnummer.
Evald Hammarström har varit i kontakt med flera personer på posten både i Vetlanda och Lenhovda .Några konkreta svar på vad ett byte till Vetlanda skulle innebära har inte gått att få , men troligen skulle postutdelningen ske senare på dagen.

§9
Nya frågor.
Sockenrådet uppvaktar de nya affärsinnehavarna med en blomma på invigningsdagen. Evald Hammarström, Per Lindgren och Tomas Wilhelmsson representerar.
Jan Karlsson påpekade att det skulle behövas nya skyltar (vägvisare) till badplats och idrottsanläggning.

§10
Gästföreläsare Erik Hjärtfors
Erik Hjärtfors har tagit initiativet till en vintermarknad i Näshult. Den kommer att äga rum lördagen den 23:e februari 2013.
15-20 företagare kommer att visa upp sina alster. Det blir stånd runt affären och upplevelseattraktioner på den öppna platsen bakom golfbanan. I samband med detta undrade Erik om Sockenrådet kunde hjälpa till med parkering och toaletter. Sockenrådet beslutade att bifalla hans önskemål.

§11
Nästa möte
Nästa möte hålls hos Lennart Åstrand onsdagen den 6 mars 2013 kl. 19. 00.

§12
Mötet avslutades .
Ordföranden förklarade styrelsemötet för avslutat.

Vid protokollet: Lennart Åstrand

Justeras: Per Lindgren