Skriv in din sökning här

Protokoll 070404

PROTOKOLL FÖRT VID NÄSHULTS SOCKENRÅDS STYRELSESAMMANTRÄDE I
HADDARP 2007-08-26

Närvarande: Arne Danielsson, ordf., Lars-Åke Sigfridsson, sekr., Jan-Evert Nilsson, Monica Johansson, Annika Titusson, Ulla Johansson

§ 1
Mötets öppnande
Arne Danielsson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.

 Nilsson

§ 3
Ekonomisk situation
Inkomster till dags datum 26 800 och utgifterna har varit 25 100 kr. Behållningen vid årets början var 235 000 kr.

§ 4
Korvservering vid kyrkan
Jan Karlsson ansvarar

§ 5
Vetlandadagarna
Ulla Johansson och Arne Danielsson ansvarar för lördagen 8 september inne i Vetlanda i samverkan med Röda Korset. Planering för detta sker to 30 augusti kl. 19.00 i Haddarp. Arne tar hand om kyrkvisning med kaffe i Näshult för eventuellt intresserade på söndagen den 9 september

§ 6
Övrigt
Sockenrådet anordnar tillsammans med SPF soppluncher för pensionärer under hösten.
Uthyrningen av sockenrådets bilsläpkärra är positiv. Trots den låga hyresnivån har 2 225 kr flytet in.
Till infoskyltarna har 8 500 kr kommit in för annonsplatserna från företag i socknen. Beslutades att överskottet fonderas för framtida underhåll av tavlorna

§ 7
Avslutning
Ordförande förklarade mötet för avslutat.


Vid protokollet: Lars-Åke Sigfridsson 

Justeras: Jan-Evert Nilsson