Skriv in din sökning här

Protokoll 140323

Konstituerande möte 23 mars 2014 för Sockenrådet

Närvarande
Evald Hammarström
Peter Samuelsson
Thomas Wilhelmsson
Jan Karlsson
Hari Prem
Mats Löfgren
Per Lindgren
Lennart Åstrand
Ulla Johansson

1. Nya styrelseledamöterna Hari Prem och Tobias Engdahl hälsades välkomna i styrelsen.

2. Mats Löfgren valdes till sekreterare i styrelsen

3. Ulla Johansson valdes till kassör

4. Jan Karlsson valdes till vice ordförande

5. Lanthandeln
Per Lindgren informerade om vad som sagts på Bo Ung-mötet angående försäljning av fastigheten. Per Lindgren tillsammans med Lars Engqvist föreslås att vara med i arbetsgruppen med Bo Ung

6. Nästa möte för Sockenrådets styrelse är onsdagen 16 april kl 19.00 hemma hos Evald Hammarström

/Tobias Engdahl