Hultanäs SoFK styrelse

Hultanäs sport och fritidsklubb (HSoFK) bildades 1972 och är medlem i Riksidrottsförbundet. 


Verksamhetsberättelser, mötesprotokoll och dyl kan hämtas hos ordförande/sekreterare.
Bankgiro till HSoFK: 5287-1456 (Swedbank)

Styrelsen
 

Ordf: 

Stephan Lindqvist 
stephan.lindqvist@hotmail.se
070 2867500

Vice ordf
Klaus-Peter Richter
klaus.peter.richter@hotmail.se
070 3929604

Kassör
Claes-Göran Franzén
cg.franzen@verab.se
070 6378860

Sekr
Margaretha Åberg
sestorp3@hotmail.com
073 3180808

Ledamöter
Annika Asp
annika.franzon@hotmail.com
070 9447376

Siv Josefsson
hipptop@hotmail.com
070 8702564

Anne-Marie Ahlqvist
annemarieahlqvist@yahoo.se
076 7753463

Kent Gottfridsson
070 6453904
Petra Thoennes
petra.thoennes@googlemail.com
0383 82002
 


Suppleanter
Tony Askling
a-produkter@swipnet.se
070 8774390

Gösta Green
green.gosta@tele2.se
070 8693394

Jonas Andersson
jonas@bultensutbildning.se
070 6682020