Skriv in din sökning här

Hultanäs SoFK styrelse

Hultanäs sport och fritidsklubb (HSoFK) bildades 1972 och är medlem i Riksidrottsförbundet. 


Verksamhetsberättelser, mötesprotokoll och dyl kan hämtas hos ordförande/sekreterare.
Bankgiro till HSoFK: 5287-1456 (Swedbank)

Styrelsen
 

Ordf: 

Stephan Lindqvist 
Stephan1902@outlook.com
070 2867500

Vice ordf
Lena Rönngren
Lronngren@live.se
076 8482180

Kassör
Claes-Göran Franzén
cg.franzen@verab.se
070 6378860

Sekr
Monica Strömholm
rasagarden@telia.com
076 8082875

Ledamöter
Ida Sandborg
Ida.sandborg@gmail.com
073 3524225

Jonny Holm
hoghult@hotmail.com
070 2075124

Gustaf Pettersson
gustaf.petersson93@gmail.com
070 9310948

Gunilla Qvistberg
0495 35044


Zackarias Lindblad
zackarias92@gmail.com
070 3710183
 


Suppleanter
Dennis Lindström
d.lindstrom85@gmail.com
076 3063322

 

Pontus Karlsson

pontus@veryhappymorning.com

073 4441441