Skriv in din sökning här

Hultanäs SoFK

Hultanäs sport och fritidsklubb (HSoFK) bildades 1972 och är medlem i Riksidrottsförbundet samt Bygdegårdarnas Riksförbund.

Hultanäs Sofk är en ideell förening som verkar för att främja bygdens utveckling. Bygdegården (Hultanäsgården) ska vara en mötesplats för alla som vill samverka och skapa gemenskap genom ett gemensamt engagemang för klubbens olika arrangemang.

Klubben håller till i Hultanäsgården i Hultanäs.

Klubben har i dag (2022-2023) ca. 70 medlemmar

Klubben firade 2022 50-års jubileum.

Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelser kan begäras ut av ordföranden eller sekreteraren.

Bankgiro till Hultanäs Sofk: 5287-1456

Swish: 123 473 29 62

Mejladress till föreningen: hultanas.sofk@outlook.com


Styrelsen verksamhetsåret 2023-2024

Ordförande: 

Evald Hammarström
hammarlind@hotmail.com
076-669 17 85

Vice ordf:

Tommy Löfgren
lofgren.tommy@outlook.com
070-571 15 02

Kassör
Carita Hammarström Adjungerad
hammarlind@hotmail.com
070-639 02 13

Sekr
Karin Löfgren
lofgren.karin@outlook.com
073-639 74 10

Ledamöter
Lena Rönngren
Lronngren@live.se
079-304 47 13

Kjell Bakke
asastenqvist@telia.com
076-848 21 80

Håkan Nilsson
hakansror@hotmail.com
070-246 67 13

Karl-Gunnar Magnusson

070-826 82 93 


Suppleanter
Carina Rasmussen
carina_6666@hotmail.com
070-719 94 96

 

Karl-Eric Carlsson

Kec.ugglebo@gmail.com

070-813 37 35