Skriv in din sökning här

Hultanäs SoFK

Hultanäs sport och fritidsklubb (HSoFK) bildades 1972 och är medlem i Riksidrottsförbundet samt Bygdegårdarnas Riksförbund.

Hultanäs Sofk är en ideell förening som verkar för att främja bygdens utveckling. Bygdegården (Hultanäsgården) ska vara en mötesplats för alla som vill samverka och skapa gemenskap genom ett gemensamt engagemang för klubbens olika arrangemang.

Klubben håller till i Hultanäsgården i Hultanäs.

Klubben har i dag (2022-2023) ca. 70 medlemmar

Klubben firade 2022 50-års jubileum.

Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelser kan begäras ut av ordföranden eller sekreteraren.

Bankgiro till Hultanäs Sofk: 5287-1456

Swish: 123 473 29 62

Mejladress till föreningen: hultanas.sofk@outlook.com


Styrelsen verksamhetsåret 2023-2024

Ordförande: 

Tommy Löfgren
lofgren.tommy@outlook.com
070-571 15 02

Vice ordf:

Håkan Nilsson
hakansror@hotmail.com
070-246 67 13


Kassör
Carita Hammarström 
hammarlind@hotmail.com
070-639 02 13

Sekr
Karin Löfgren
lofgren.karin@outlook.com
073-639 74 10

Ledamöter:

Evald Hammarström
hammarlind@hotmail.com
076-669 17 85

Kjell Bakke
asastenqvist@telia.com
070-510 99 17

 

Karl-Eric Carlsson

Kec.ugglebo@gmail.com

070-813 37 35


Karl-Gunnar Magnusson

070-826 82 93 


Suppleanter

Carita Hammarström   
hammarlind@hotmail.com
070-639 02 13

 

Karin Ahlstråle

Karin.es@live.se

070-632 49 15