Skriv in din sökning här

Protokoll

Styrelsen onsdagen 7 november.                     7:e 

Närvarande: Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck, Karin Lennartsson, Lars Engqvist, Sonny Schön,  Britt Marie Karlsson och Anders Lennartsson samt Gun Brickvall-Karlsson och Anna Engdahl . Förhinder: Eilert Gasslander och Jonas Nyström, 

 § 49. Tord inledde mötet, godkändes protokoll nr 6 och till justerare utsågs Anders.

§ 50.  Rapporteringar;

30/9 Kafé med sju sorters kakor och fototävlings visning med ett 35 tal.

4/10, 11/10, 18/10 temakvällar 75 års jubileum. Med 25 tal – 45 tal deltagare

27/10 Jubileum med föreningens historia, fototävling, quizz, kaffe och tårta.

Med ett 55 tal.

 §51.  Uthyrning.

Ny hyresgäst from 1/10 är Nils Johansson.

Har husbilsställsplatsskylten sedvanligt tagits bort från ”vår” skylt i korset..

Diskuterades fortsatt uthyrning av stolar och bord. (cirka 2-3 gånger per år)

 

§52.  Kommande aktiviteter;

Diskuterades ambitionsnivåer för sociala aktiviteter i föreningens egen regi.

17/11 Motionsdans med Gun som planerare, pågår.

23/11 Bubbeljympa med 5-15 damer mest från Stenberga/Karin.

24/11 Inför Jul. - auktion, lotteri och servering (samt försäljning av några granar)

Kaffe, skinksmörgås och glögg.

Karin och Anna ordnar affisch.

Åtog sig Gun och Britt-Mari uppmaningen till gåvor, inköp och det praktiska.    

Mars 2019 fortsatt intresse för MOJ uppträdande. Medlemskrav och pub

/Karin, Linda och Anna.

§53. Inventarier och underhåll;

Gardiner bör sättas upp.

Lås på undertrappangarderob bör åstadkommas.

Har bastun städats i omgångar av Karin, Linda och Anders.

Åtog sig Anders införskaffa luftavfuktare kring 4000 kr samt hängränna för att fixa utflödet i altantaket och bygdegårdens vinkel.

 

§54. Beslutades årsmötet 2019 till söndagen 3/3 kl. 15-17 och

Nästa styrelsemöte torsdagen 17/1 kl. 19-21

 

Styrelsen  19 september                 6:e 

Närvarande: Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck, Karin Lennartsson, Lars Engqvist, Sonny Schön, Eilert Gasslander och Britt Marie Karlsson samt Gun Brickvall-Karlsson

Förhinder: Anna Engdahl, Anders Lennartsson och Jonas Nyström, 

 § 44. Tord inledde mötet, godkändes protokoll nr 5 och till justerare utsågs Britt Marie.

§ 45.  Ekonomi och uthyrning;

Beslutades överföra 20.000 kr. från kapital till kassa kontot

Avses lägenheten uthyras per 1/10 till Nils Johansson och Anders ordnar kontraktet.

§ 46. Kommande aktiviteter;

30/9 kl. 15 Kafferep som tidigare är annonserat.

17/11 kl.18-21 Gun redogjorde för avsedd Motionsdans i Bygdegården 17/11 i ett samarbete med SPF och med Anders Gunnarsson i Bergskvartetten, som erbjuder en gratis provomgång.

Tänkt inträde 50 kr. och viss förtäring samt att bygdegårdens hyra betalas.

Bestämdes om en provomgång.

24/11 Innan Jul

Mars 2019, Karin har kontaktat med Jakob Byskén MOJ som då kan uppträda i Bygdegården.

 

§47. 75 års Jubileum.

Fototävling pågår…mer bidrag efterlyses.

Torsdagsträffarnas teman, tid 18.30-21 med fika fastställdes;

4/11 De som gjorde Bygdegården

,,,hur Bygdegården växte fram och hur den har används under 75 år.

11/10 Tänk vad tiden går och vad som händer på 20 år.

Axplock ur Näshults filmen 2001 med tillägg för bilder och berättelser om vad som har hänt.

18/10 Människor och hus kring korset i Serarp.

 27/10 Lördagens program och priser till vinnarna i fototävlingen fastställdes.

Innehållande; Bjudes kaffe och tårta.

Utställning om Bygdegården och några tavlor till försäljning, Dito böcker DVD etc.

Sammanfattning av Bygdegårdens 75 år.

Visning av fototävlingsbidrag och prisutdelning efter jury beslut,

visning av gamla foton som har inkommit och för identifiering.

Frågesport om Bygdegårdens historia.

§48.  Nästa möte onsdagen 7/11 kl. 19-21

 

Styrelsen  måndagen 27 augusti.                            5:e    

Närvarande: Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck, Karin Lennartsson, Lars Engqvist, Jonas Nyström,  Sonny Schön, Anders Lennartsson  och Eilert Gasslander samt Anna Engdahl

Ej närvarande: Britt Marie Karlsson samt Gun Brickvall-Karlsson

§ 37. Tord inledde mötet, godkändes protokoll nr 4 och till justeringsperson utsågs Jonas.

 

§ 38.  Rapporteringar;

16/6 Allsång med Accent, utomhus med många deltagare. Sponsorer bidrog med 10.500 kr och gav därmed ett överskott kring 7.000 kr. En lista på – årets - sponsorer är anslaget.

 - Bör upprepas årligen i alternativa former.

23/6, 3/7 och 7/7 VM i fotboll med många (medlemmar) påhejandes…

1/7 Frågesport för gamla och unga. 15 tal och solsken.

15/8 Metartävling vid Serpasjön med ett 20 tal deltagare och fyra mörtar.

 - Vi bör som princip ta avgift 20 kr. för fika för vuxna.

Åtog sig Anna att ansvara för ”gatuprataren”.

 

§39. Uthyrning, medlemskap och ekonomi.

Sonny redovisade ekonomin per 9/8;

Inkomster 103.000 och utgifter 140.000 kr. Dessutom handkassan.

Vi har 140 betalande medlemmar. Därutöver familjemedlemmar.

El kostnader ligger extremt högt.

Sammantaget ligger vi minus kring 20.000 kr.

2017 års renovering är besiktigad och allt bidrag utbetalat enligt plan minus 1.700 kr för bygglovet. Vårt tack visas på Bygdegårdens framsida och på hemsidan.

Lägenheten står tom sedan 1/8. Detta kräver allas insats. I Åseda borde finnas målgrupp.

Företagen? För visning finns nu nyckel i nyckelskåpet.

 

§40.  UH och inredning.

Tillstyrktes Guns förslag till inköp.

Bordlades; från förra protokollets §32;

”UH gruppen har att samla sig till åtgärder om målning av fönster och fasad, entréns uppfräschning samt om bastuns svarta kakel som Karin och Linda skrubbade för två år sedan.”  

 

§ 41. Planerade aktiviteter;

30/9 Kafferep med sju sorters kakor med Britt-Marie och Gun som ansvariga

Hembygdsföreningens 75-års firande

bestämdes följande;

Tre torsdags kvällar ett par timmar, 4/10, 11/10 och 18/10 samt

avslutning lördag –söndag 27-28/10

Med fokus på Näshult socken berättelser, redovisning, utställning samt diskussion och kunskapsinhämtning med olika teman.

Teman som diskuterades som också kan lämpas sig för framtiden var;

 • Bygdegårdens historia och de personer som gjorde det.
 • Hembygdsarbetets historia och de personer som gjorde det.
 • Visning av Näshultsfilmen 2002/3 och vad har hänt därefter.
 • Nutid och historia kring husen i Serarp med ett underlag från 2005.
 • Kalle Petterssons liv.
 • Nils Erik Elgs ”Nenne” öde
 • Näshults säteris öden och äventyr
 • Dito Kullebo säteri
 • NIF historia och Bengt Winbladh
 • H. Danielssons omnibustrafik 192573, Tords uppsats finns.
 • Kriget i Näshult, andra världskriget, Tords uppsats finns.

Dessutom pågår fototävlingen och bör uppmuntras.

Tord föreslog Lars som en av två domare, den andra bör vara en yngre och kvinna.

24/11 Innan Jul

 

§42. Fler aktiviteter;

Erbjudande från Jakob Byskén MOJ om standup, sketcher och musik, har utskickats

Åtog sig Karin och Anna att undersöka och planera för en kväll i tex. februari.

Skriftligt förslag från Gun om ”Motionsdans för alla åldrar” i vårt och SPFs regi.

Bordlades med önskan om mer underlag.

Karin informerade att söndags jympan har startat.

 

§43.  Nästa möte onsdagen 19/9 kl. 19-21 med särskild inriktning på 75 års firandet.

 

Styrelsen  måndagen 4 juni.                                4:e 

Närvarande: Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck, Britt Marie Karlsson,

Karin Lennartsson, Lars Engqvist, Jonas Nyström,  Sonny Schön och Anders Lennartsson samt Anna Engdahl och Gun Brickvall-Karlsson.

Ej närvarande: Eilert Gasslander

§ 27. Tord inledde mötet, godkändes protokoll nr 3 och till justeringsperson utsågs Anna.

§ 28.  Rapporteringar;

13/5 Tipspromenad med ett 30 tal, solsken, svåra frågor och efterföljande fika.

Ställplatsskyltar ännu inte uppsatta men åtgärdas av Karin och Anna.

Maj Lis föräldragravsten bör rengöras.

Ansåg styrelsen detta borde åtgärdas av Eilert av naturliga skäl.

Tradition och integration, förbundets uppmaning att skapa goda möten kring kulturarv.

§ 29. Medlemsuppbörden.

Sonny redogjorde för 121 (plus en vid sittande bord) betalande medlemmar med tillskott för ytterligare familjemedlemmar. 

Bestämdes att förteckningen skickas till styrelsen och att var och en utdelare kollar vilka som må ha glömt och åtgärdar detta på fint sätt.

 

§ 30. Ny hyresgäst efterlyses per 1/8. enligt tidigare utsänt avtal och annons.

För visning finns nyckel hos Tord.

§ 31. Ekonomin.

Sonny redovisade löpande tillgångar på 32.000 kr. samt om hyres faktureringen.

Bestämdes en tydlig uppdelning av swish inbetalning och att 0768104218 används vid specifika aktiviteter inom Bygdegården medan 1234 13 64 38 används i övrigt.

§ 32. UH åtgärder.

UH gruppen har att samla sig till åtgärder om målning av fönster och fasad, entréns uppfräschning samt om bastuns svarta kakel som Karin och Linda skrubbade för två år sedan.  

Åtog sig Anders att införskaffa luftavfuktare.

 

§ 33. Planerade aktiviteter;

16/6 start kl. 17, Allsång och Gruppen Accent vid Bygdegården därefter Pub och grillning.

Annonseras nu enligt Karins design.

Sponsoring inkommer 2.500 insamlat av Eilert påökat med löften vid sittande bord.

Arbetskraft är Karin, Linda, Jonas, Gun och Sonny och flera. Samling kl. 15.

1/7 Tipspromenad med start kl. 10-10.30 20 kr start och 20 kr. efterföljande fika.

Tord gör storas frågor och Anna får fram yngre variant.

11/8 kl.10-13 eller kväll innan, styrelsens service personal till Byaloppet mot ersättning.

Anmäldes Linda, Lars, Gun och Tord dessutom eventuellt Sonny, Jonas, Eilert och Britt Marie. Extern support uppmuntras.

15/8 kl. 18-19  Metartävling från stranden i Serarpasjön, mest fisk vinner. Efter grillning.

Ansvariga Karin, Linda och Anna.

30/9 Kafferep med sju sorters kakor

24/11 kväll ”Innan Jul” enligt tradition

 

§ 34. Hembygdsföreningens 75-års firande , föreningen bildades december 1943,  även om Bygdegården invigdes först 1954.

Bestämdes

om firande under oktober torsdagskvällar 4/10, 11/10, 18/10 med berättelser om gamla original och händelser, filmer och foto samt avslutande utställning och fest 25-27/10.

Med insamling av gamla foton med beröringspunkter till vår förening och.

utlysning av fototävling på temat ”Mitt Näshult” i nutid för upp till 15 år och 15 år och äldre.

 

§ 35. Höstens program.

Gun ansåg att vi måste förbättra informationen av våra aktiviteter och föreslog en ”Gatupratare” för Bygdegårdens framsida.

Åtog sig Karin att göra en samlings affisch  

 

§ 36. Nästa styrelsemöte är måndagen 27/8 kl. 19 -21.

 

Styrelse måndagen 23 april                         3:e 

Närvarande: Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck, Britt Marie Karlsson,

Karin Lennartsson, Eilert Gasslander, Lars Engqvist och Jonas Nyström samt

Gun Brickvall-Karlsson.

Ej närvarande: Sonny Schön, Anders Lennartsson samt Anna Engdahl

§19. Tord inledde mötet, godkändes protokoll nr 2 och till justeringsperson utsågs Britt Marie.

§ 20.  Rapporteringar;

25/3 SockenRådets årsmöte med av oss väckta fråga om www.nashult.se. Vilket har därefter föranlett aktivitet från webb gruppen. Dessutom togs upp BoUngs uteblivna årsmöten.

9/3 PåskPub med ett 40 tal deltagare och ekonomiskt överskott.

15/4 Afternoon tea med väldukat bord och lotteri bröd korgar med ett 30 tal inklusive många unga och barn. Ekonomiskt ett överskott och bör upprepas.

 

Maj Lis Johanssons grav ska skötas av Kyrkan, bekostat enligt hennes testamente ref § 16.

§ 21. Medlemsbrev;

Det mesta är gjort. Är det lönt att dela ut i Hultanäs?

Resultat uppföljning förväntas nästa möte.

§ 22. Uthyrning;

Det automatiska svaret till hyres beställare inlagt på vår hemsida lyder sålunda;

"Du har nu bokat Näshults Bygdegård den 16 juni, 2018 - 17 juni, 2018.   

SMS:a 076 810 4218 för att få tillgång nycklar, få mer information eller om du behöver avboka eller ändra bokningen.                                                                                                                                       När du har använt Bygdegården vill vi gärna få dina synpunkter, som du kan lämna här.     

 VILLKOR:                                                                                                                                                     Lokalen tar 100 sittande. Max 150 personer får vistas i lokalen l                                  Allmänt gäller om annat ej överenskommit:

 • Tillträde kvällen innan för förberedelser kan ske om lokalen inte är uthyrd.
 • Lokalen lämnas senast kl.8 dagen efter (kl.11 vid helguthyrning)
 • Lokalen ska grovstädas: stolar och bord återställs, golv sopas.
 • Glas och porslin skall diskas och ställas in i skåpen.
 • Sopor/avfall skall sorteras enligt Vetlanda kommuns regler och bäras ut till soprummet.
  Brännbart i röda påsar.
  Komposterbart i gröna påsar.
  Glas, metallburkar, PET-flaskor, kartonger mm samlas separat för återvinning.

Om onormalt stor städning krävs efter uthyrning debiteras detta hyresgästen.
Vid åverkan på lokalen eller inventarierna är hyresgästen ersättningsskyldig.                                                                                                          

 Vid ungdomsverksamhet ska ansvarig ledare  finnasa                                                        BETALNING:                                                                                                                                            Betala gärna direkt till bankgiro 5416-0817, ange namn och hyresdatum,
annars meddela fakturaadress och hyresdatum till mejl: kassor@nashultsbygdegard.se"

§ 23. UH och inredning.

Utsågs Eilert till UH gruppen

Anmälde Gun behov av fönstermålning.

Påtalades behov av fasadmålning.

Beslutades om städdag 1/5 kl. 17 utomhus och bastun/källaren.

(med ett förskott från Karin och Linda som i dag städade puben och i källaren).

Beslutades om inredningen;

Om grå gardiner till fem fönster.

Om att behålla gamla rullgardiner samt

Att avstå med café bord (§ 14 mm) och istället överväga nyinvestering i vanliga bord.

§24. Planerade aktiviteter;

13/5 kl. 10-11, Tipspromenad utifrån Bygdegården, Tord ordnar frågor.

16/6 kl. 15,  FörSommarfest med Accent och allsång samt därefter kl. 17 Grill och öl.

Karin med hjälp av flera samt med sponsorgruppens ansvar.

11/8 ByaLoppet servas på efterfrågan, av styrelsens medlemmar särskilt då återbetalning avses ske.

Diskuterades aktiviteter – mat och bak, dans i olika former, filmer, inför jul - för höstterminen med inriktningen en aktivitet i månaden som samlas i ett program som utdelas i brevlådorna.

Diskuterades att göra en ny Näshultsfilm.

 § 25. Övrigt.

Vår lägenhets hyresgäst har sagt upp sig från och med 1/8

Hembygdsföreningen bildades 1943 vilket innebär 75 års jubileum.

§ 26. Nästa styrelsemöte är måndagen 4/6 kl. 19 -21.

 

Styrelse möte måndagen 12:e mars i Bygdegården.                          2:a 

Närvarande: Tord Hedström ordförande, Sonny Schön, Linda Svebeck, Britt Marie Karlsson, Karin Lennartsson, Anders Lennartsson, Eilert Gasslander och Jonas Nyström samt

Gun Brickvall-Karlsson.

Ej närvarande: Lars Engqvist och Anna Engdahl

§10. Tord inledde mötet, godkändes protokoll nr 1 och till justeringsperson utsågs Jonas.

§11.  Rapporteringar;

24/2 Vintermarknaden innebar mycket folk i Bygdegården för våfflor som tillsammans med övrig el förbrukning medförde proppavbrott. Dessutom sålde vi från vår monter i hallen några böcker, kartor och en tavla samt gjorde reklam för Bygdegården.

25/3 Vårt årsmöte genomfördes enligt plan.

Informerade Tord om Jönköpings bygdegårdsförbunds utskick, nyhetsbrev och årsmöte 8/4 i Nävelsjö samt dito hembygdsförbunds årsmöte 14/4 i Sävsjö.

(OBS att vi kan bilda Filmklubb och genom Swedish Film visa många filmer till en årskostnad kring 2.500 kr)

I rapporteringen till bygdegårdsförbundet anmäldes Anders som kontaktperson för fastighetsfrågor.

§12. Marknadsföring;

Karin har ordnat Uppvidinge Tidning reportage om Bygdegården som införs i slutet av mars.

Beslutades införa en anslutande annons a 1.500 kr.

§13. Medlemsbrev, uppbörden och fördelning av ansvar;

Korset – Kyrkan – Ödmundetorp         Linda/Anna

Avtagsvägen Höghultsström –Nydala -  Överåkra      Karin

Höghultsström – Sjökullen – Höghult – Hulu – Häradsskögle     Britt Marie

I Hultanäs     Jonas/Tord

Njupingetorp – Ekagård – Udden   Sonny

Korset – Elias hus   Linda

Korset – gamla vägen till Hjalmars Äng – åter Nässja vägen    Tord

Lilla Hillhult – Kullebo  - Horseryd      Lars

Korset – Haddarp –  Näsgärde – Smedstorp – Rosa – Mosingetorp     Anders

Rösajöholm – Hultanäs    Jonas

 

§13. Uthyrning och ekonomi;

Uthyrning pågår som vanligt och våra interna rutiner är under inkörning.

Multimedia blev ett problem för fiskevårdsföreningarna då man trodde wifi fungerade till projektorn trots att Michael Kornbys nya instruktion fanns att läsa.

Anmälde Sonny att vi fått årets kommunbidrag på 27.700 kr. och att vi har 41.000 kr på kontot.

§14. UH och inredning.

Anmälde Anders att brandinspektion är gjord och att cirkulationspump för värmen är fixad.

Sonny har begrundat inkommet förslag om alternativ el leverantör uppbackad av Bygdegårdsförbundet, men finner ingen förbättring

Rullgardiner, barnstolar och skötbord behöver köpas /Karin och Linda

Anders tog upp inköp av små runda bord enligt beslut 2016 §21..…café borden från tillställningen Teater Café, ett 10 tal i en behållare som får plats i förrådet.

 

§15. Planerade åtgärder;

29/3 start kl. 18 Påsk Pub med öl, sill, Jansons, ägg, köttbullar ost och bröd erbjuds för 150 kr./ Karin och flera medverkar. Anders fixar öl, Jonas vin.

15/4 kl.15 Afternoon tea med insikts- eller utsiktsförslag kring stora salens fönster.

/Gun och Britt Marie.

Diskuterades Valborgsfirandet.

Beslutade avvakta.

16/6 kl. 15 Försommarfest med Accent och allsång.

§16. Maj Lis;

Påpekades att Maj Lis Johanssons grav inte är skött.

Beslutades att hembygdsföreningen betalar för vården. Linda tar kontakt.

Diskuterades Maj Lis och Roys tavelsamling som vi har hand om. Det finns 20 tavlor som tillhör SockenRådet sen har Hembygdsföreningen fått en rad tavlor många av hembygdsvärde som vi vårdar men också dubbletter och tavlor med andra motiv, en del som vi auktionerade ut vid Före Jul festen 2015 och andra som vi gärna kan sälja till glädje för en köpare.

Vi bör också överväga hur tavlor kan visas i Bygdegården.

  

§17. Hemsidan

Diskuterades www.nashult.se som av flera uppfattades som dålig. Men vad göra?

Bör tas upp i SockenRådets årsmöte och om det finns mer allmän kritik.

 

§18. Nästa styrelsemöte är måndagen 23/4 kl. 19 -21.

 

Konstituerande styrelse möte efter föreningens årsmöte.              1:a 

- söndagen 25 februari i Bygdegården.

 

Närvarande: Tord Hedström ordförande, Sonny Schön, Linda Svebeck, Britt Marie Karlsson, Lars Engqvist, Karin Lennartsson, Eilert Gasslander och Jonas Nyström samt

Anna Engdahl och Gun Brickvall-Karlsson.

Ej närvarande: Anders Lennartsson

§1. Tord inledde mötet, godkändes protokoll nr 9 och till justeringsperson utsågs Linda.

 

§2.  Utsågs till vice ordförande Linda Svebeck, till kassör Sonny Schön,

till sekreterare Tord Hedström och till lokalansvarig Gun Brickvall-Karlsson.

 

§3.  Uppdrogs åt ordförande Tord Hedström (440419-7313) och

kassör Sonny Schön (520927-2573) att var för sig teckna föreningens firma samt

åt Sonny Schön att såsom kassör disponerar ett företagskonto i Swedbank för löpande transaktioner.

Beslut om uttag från framtidskonton eller disposition av fondinnehavet också i samma bank förutsätter beslut i styrelsen.

 

§4. Anmälde Tord att vårt innehav i Swedbanks Sverige fond har sålts och överförts till

vårt framtidskonto.

 

§5. Uppvisades föreslag till medlemsbrev 2018 som kommer att utsändas för snabbgranskning för att därefter produceras i 200 ex.

Bordlades medlemsuppbörden i övrigt till nästa möte.

 

§6. Utsågs som representanter till SockenRådets årsmöte 25/3 Sonny och Eilert.

 

§7.  Planerades;

Gardinomröstningen med afternoon thé till söndagen 15/4 kl. 15 med reserv 22/4 med Gun sammanhållande,

Påsk Pub 29/3 med start kl. 18 med Karin som sammanhållande.

Försommarfest med professionell ledd allsång varvid Karin, Linda och Anna planerar

samt Jonas, Sonny och Eilert bildar sponsorgrupp.

 

§8 Anmälde Karin att söndagsjympa pågår när Bygdegården är ledig och kostar

50 eller 150 kr per person per termin.

 

§9. Nästa styrelsemöte är måndagen 12/3 kl. 19 -21.

 

Näshults Hembygdsförenings Årsstämma 25 februari 2018                   

- i Bygdegården

Deltagande; Gun Brickvall-Karlsson, Lars Bäckström, Tord Hedström, Sonny Schön,

Lars Engqvist, Anders Bäckman, Linda Svebeck, Britt Marie Karlsson, Anna Engdahl,

Gullbritt Engqvist, Karin Lennartsson, Jonas Nyström, Eilert Gasslander och

Lars Torstensson,

 §1.  Styrelsens ordförande Tord Hedström förklarade stämman öppnad.

§2.  Utsågs Lars Engqvist till ordförande för stämman, till sekreterare Tord Hedström och som protokolljusterare utöver ordförande, Lars Torstensson.

§3.  Fastställdes förteckning över närvarande medlemmar enligt ovan.

§4.  Godkändes kallelsen till stämman och föredragningslistan.

Verksamhetsåret 2017;

§5.  Föredrogs 2017 års verksamhet och förvaltning.

PM bifogas original protokollet med tillägg för renoveringen av toaletter och duschar samt en avslutande notering om vårt förskott.

En stor del av styrelsens arbete har varit kring ombyggnationen under hösten varvid Bygdegården var stängd under oktober-november. Finansieringen på sammanlagt 628.000 kr. har skett genom bidrag från Vetlanda kommun och ur Länsstyrelsens landsbygdsprogram samt 165.000 kr. ur det egna kapitalet. Det renoverade och utökade köket, stora salen samt hallen invigdes med fest i slutet av november.   

Antalet medlemmar är knappt 200. Bygdegården har trots uppehållet varit väl uthyrd på helårsbasis. Bland övriga aktiviteter finns årets Vintermarknad i och kring Bygdegården, söndagsmiddag, Påsk pub och romprovning samt torsdags träffar och söndagsgympa.  

§6.  Utdelades och föredrogs 2017 års ekonomi.

Redovisningen bifogas original protokollet.

För den ordinarie verksamheten är årets intäkter 121.113 kr. och kostnader 201.904  kr. Med beräknande av renoveringen blir motsvarande siffror 749.376 kr och 994.859 kr vilket ger ett resultat på minus 80.791 kr. respektive 245. 483 kr. Balansräkningen stannar på 630.468 kr.

Diskuterades möjliga åtgärder för att minska underskottet såsom det tidigare jul auktionen, lotterier, bättre medlemsuppföljning och marknadsföring samt bevakning av elkostnaderna.

§7.  Uppläste ordförande revisorernas granskningsberättelse, vilket bifogas original protokollet, med slutsatsen att räkenskaperna var i sin ordning samt föreslogs ansvarsfrihet för styrelsen.

§8.  Fastställdes resultat och balansräkning för 2017 och att årets underskott på 245.483 kr. balanseras in i 2018 års räkenskaper.

§9.  Beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Verksamhetsåret 2018;

§10.  Togs upp aktiviteter såsom allsångskväll, förmidsommarfest, matlagningskurs, hemvändardag 2019, Pilsnerfilmer, Bygdegårdsfest inför jul, medlemsomröstning om fönsterdekoration med afternoon thé.

§11. Beslutades lämna medlemsavgifter oförändrad nämligen 100 kr. per person

och 200 kr. för familj.

Val;

§12. Valdes, på valberedningens förslag, föredraget av Lars Bäckström,

Tord Hedström till styrelsen ordförande på ett år (omval). 

§13. Valdes som ordinarie ledamöter i styrelsen på två år, på valberedningens förslag,

Karin Lennartsson, Sonny Schön, Jonas Nyström (samtliga omval) och Eilert Gasslander (nyval) samt Anders Lennartsson valdes på ett år (omval).

Valdes som suppleanter på ett år Gun Brickvall-Karlsson och Anna Engdahl (båda nyval).

Dessutom ingår i styrelsen enligt 2017 års stämmobeslut, för ytterligare ett år;

Lars Engqvist, Linda Svebeck och Britt-Marie Karlsson,

§14. Valdes som revisorer, på valberedningens förslag, Roger Milton och Per Lindgren samt ersättare Tobias Ryman (alla omval).

§15. Valdes valberedningen inför 2019 årsstämma nämligen

Lars Bäckström sammankallande, Lotta Nyström (omval) och Krister Johansson (nyval).

§16. Övrigt

Lars Torstensson föreslog att styrelsen engagerar andra medlemmar än de i styrelsen i varierande arbete.

§17. Avtackades Anders Bäckman för sex års arbete i styrelsen och avslutades stämman.                                      

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR    2017……                                    

FÖRENINGEN;

Föreningen har två uppgifter

 1. Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.
 2. Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

Antalet medlemmar är knappt 200. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna summeras till 15.200 kr. Kommunen gav driftbidrag på 26.550 kr.

Föreningens bankgiro är 5416-0817. Swish 076 81142 18.

 

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck vice ordförande och

Jonas Nyström kassör samt Karin Lennartsson, Anders Lennartsson, Lars Engqvist,

Britt Marie Karlsson, Anders Bäckman och Sonny Schön.

Som suppleanter Anders Eriksson och Hari-Prem Andersen.

Styrelsen har haft 9 möten.

 

Bokningen av Bygdegården sker på www.nashultsbygdegard.se och 076 81042 18

Brandskydds- tillika UH grupp och projektgrupp för årets ombyggnation;

Anders Lennartsson, Sonny Schön och Anders Eriksson.

Linda Svebeck, Karin Lennartsson och Ann Kristin Nelson har varit ansvariga för lokalhållningen.

Jost Fonfara och Bengt Carlsson har varit ansvariga för gräsmattan.

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

Valberedning är Lars Bäckström, Arne Danielsson och Lotta Nyström

 

VERKSAMHETER 2017

25/2 Näshults Vintermarknad med försäljningen inne i Bygdegården och ute på parkeringsplatsen och tusental besökare.

9/3 Söndagsmiddag med 50 deltagare

13/3 PåskPub med 50 deltagare

22/4 Pub efter cykelmiddag i olika hem i socknen

16/9 Romprovning och efterföljande Pub 50 deltagare.

25/11 Invigningsfest efter renoveringen med ett 80 deltagare.

Torsdagsträff och Söndagsjympa har återkommande skett under våren och hösten.

 

Dokumentation av Näshult förr och nu publiceras på www.nashultshembygd.se.

Bl.a. Torp och Backstugor med kartanvisning, Forna tiders Näshult, Näshult under medeltiden och Militärstaten i Näshult under de stora krigens tid. Dessutom berättelser, filmer, ljudinspelningar och bildspel från förr och i nutid.

Försäljning.

Böcker; Bilder från Förr och Inez Ekensäters Minnen samt ovannämnda böcker.  

Kartor: Näshult socken från 1690 samt Näshults Torp och Backstugor

DVD: Vår socken under ett år (2002), En film om vår socken (1975),

Tjugo år i Näshult (1936-1956) och Näshult på 1980 talet med NIF 50 års jubileum. 

CD: Röster från Förr.

UTHYRNING

Näshults olika föreningar har i varierande omfattning använt Bygdegården.

Dessutom privata fester bl.a. tre bröllop/födelsedagar. 

Bygdegårdens stora och lilla sal har använts 45 gånger, heldag eller del av dag, 23 gånger för  gymnastik/jympa samt 28 Torsdagsträffar vilket gav en inkomst på 27.700 kr.

 

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och bokning finns på www.nashultsbygdegard.se.

Bygdegården finns också på www.nashult.se och på facebook under Näshults Bygdegård.

Bastun, herrbastu på fredagar och vid enstaka andra tillfällen samt den sedvanliga puben fortsätter som alla år.

Tvättrummet/duschar används numera frekvent under övrig tid, av boenden och besökare samt av husbilsparkerare.

Två husbilsställplatser och en skateboardramp har utnyttjats

Vaktmästarbostaden har varit uthyrd hela året.

FÖRVALTNING 2017.

Under två månader oktober-november ombyggdes köket samt upprustades stora salen och entrén. Planerna presenterades på 2017 års årsmöte.

Arbetet genomfördes under vår projektledning av RP Byggtjänst i Virserum.

Finansiering har skett genom bidrag från Vetlanda Kommun och Länsstyrelsens lantbygdsprogram på sammanlagt 628.000 kr samt av egna medel 165.000 kr. Föreningen har förskotterat 237.000 kr av bidragsdelen som avses betalas i en slutredovisning 2018.

Toaletter och duschar har renoverats för 36.500 kr.

 

Nya priser för uthyrning, service och försäljning mm har fastställt med flertalet höjningar då tidigare prislista gällt sedan 2012 och förbättringen genom det nya köket.   

 

För den löpande verksamhet är årets intäkter 121.113 kr och kostnader 201.904 kr. som ger ett underskott på 80.791 kr i den löpande verksamheten. Underskottet förklaras delvis av kompletterings investeringar till ombyggnationen samt att Bygdegården hållits stängd i två månader.

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank konton och i aktiefonder som under året har haft en gynnsam utveckling.

En aktiefond har dock sålts och kapitalkonton belastats med 436.000 kr kopplat till ombyggnationen och föreliggande förskotterade medel.

 

.......................................                         

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2016                                  

Antalet medlemmar är cirka 200. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna summeras till 17.700 kr. Kommunen gav driftbidrag på 26.550 kr.

Föreningens bankgiro är 5416-0817. Swish 076 81142 18.

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck vice ordförande och Jonas Nyström kassör samt Karin Lennartsson, Anders Lennartsson, Lars Engqvist, Eva Kornby, Anders Bäckman och Sonny Schön.

Som suppleanter Ulf Lilja, Barbro Allansson, Britt Marie Karlsson och Anders Eriksson.

Styrelsen har haft 9 möten.

 

Bokningen av Bygdegården sker på www.nashultsbygdegard.se och 076 81042 18

Brandskydds- tillika UH grupp; Anders Lennartsson, Sonny Schön och Anders Eriksson.

Skönhetsråd; Linda Svebeck, Barbro Allansson, Karin Lennartsson och

Britt Marie Karlsson.

Forminnesavdelning; Eva Kornby

Linda Svebeck och Karin Lennartsson har varit ansvarig för lokalhållningen.

Jost Fonfara ansvarig för gräsmattan.

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

Valberedning är Lars Bäckström, Arne Danielsson och Lotta Nyström

 

VERKSAMHETER 2016

27/2 ägde Näshults Vintermarknad rum med försäljningen inne i Bygdegården och ute på parkeringsplatsen. Hembygdsföreningen hade eget bord.

11/3 Teater Café ”Allt har sin tid” med 45 deltagare

 

23/4 Ölprovning med Kvarnagårdens bryggeri och 50 deltagare.

Byavandring i Smedstorp 8/5 och till Holma säteri 22/5 med kring 30 talet deltagare.

Föreningen deltog i årets Byalopp 13/8 med lokal för registrering och vätskekontroll.

11/10 Lady Killers, en klassisk film.

10/12 Jul i Näshult med ett 60 tal deltagare stora och små i samarbete med Lyckan daghem med tomtesmyg, presenter, försäljning och glögg samt efterföljande pub. Med 5 sponsorer gav detta ett överskott på 8.000 kr.

Torsdagsträff och Söndagsjympa har frekvent skett under våren och hösten.

Samt en bugg kurs under fem söndagar under hösten.

 

I december presenterades Karl Jungenfelts bok Militär staten i Näshult under de stora krigens tid 1560-1760, till försäljning.

Fortsatt dokumentation av Näshult förr och nu pågår och publiceras på www.nashultshembygd.se. Här finns skriften Torp och Backstugor med kartanvisning, böckerna Forna tiders Näshult och Näshults socken under medeltiden. Förutom historiska fördjupningar finns berättelser från 1900 talet, film och flera nutida bildspel.

 

Till Försäljning finns också;

Skrifter Bilder från Förr, Minnen och Näshult socken under medeltiden samt

Karta över Näshult socken från 1690.

Filmer; Vår socken under ett år (2002), En film om vår socken (1975) samt

Tjugo år i Näshult (1936-1956)

CD skivor Röster från Förr. (Två finns på www.nashultshembygd.se )

Karta över Torp och Backstugor samt Varglapps T shirts.

Resultat av försäljningen blev 850 kr.

 

UTHYRNING

Näshults olika föreningar har i varierande omfattning använt Bygdegården.

Dessutom fyra bröllop och två födelsedagar. 

Bygdegårdens stora och lilla sal har använts 51 gånger, heldag eller del av dag, 37 gånger för  gymnastik/bugg samt 25 kvällar för Torsdagsträff vilket gav en inkomst på 27.560 kr.

 

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och bokning finns på www.nashultbygdegard.se.

Bygdegården finns också på facebook under Näshults Bygdegård.

 

Bastun, herrbastu på fredagar och vid enstaka tillfällen och gav en inkomst på 4.670 kr.

Den sedvanliga puben efter bastun har gett inkomst på 6019 kr.

Tvättrummet/duschar används numera frekvent under övrig tid, av boenden och besökare.

 

FÖRVALTNING 2015.

I samband med Karl Jungenfelts begravning mottogs en generös gåva.

Utbetalning enligt Maj Lis Johanssons mycket generösa testamente har skett.

 

Uppgradering av köket och lilla salen har i omgångar diskuterats och konkretiserats efter det skisser presenterats i styrelsen i slutet av 2015. Inriktningen är ett tak på 300.000 kr av egna medel. Frivilligt arbete i delar förutsätts. Bidrag har sökts ur Landsbygdsprogrammet och Vetlanda kommun. Besked väntas i början på 2017.

 

Kompletterande glas och porslin har köpts för 16.000 kr.  

 

Två husbilsställplatser har skyltats på parkeringsplatsen med viss utannonsering.

En skateboardramp har med hjälp av frivilliga inklusive ungdom och med stöd av kommunens bidrag på 28.000 kr färdigställts på Bygdegårdens bakgård.

 

För den löpande verksamhet är årets intäkter 142.498 kr och kostnader 162.456 kr vilket justerat för ränteinkomst, uppskjuten betalning och avskrivning av smalspårsaktier ger ett resultat för den löpande verksamheten på minus cirka 8.000 kr.    

 

Föreningen kapital som bildats av årets och tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank, numera en tredjedel i aktiefonder och resten på olika konton och har under året haft en bra avkastning.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015

Antalet medlemmar är 165. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna summeras till 16.100 kr. Kommunen gav driftbidrag på 26.550 kr.Föreningens bankgiro är 5416-0817.


Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck vice ordförande och 
Ulf Lilja kassör samt Karin Lennartsson, Anders Lennartsson, Lars Engqvist, Eva Kornby, Anders Bäckman och Sonny Schön.
Som suppleanter Barbro Allansson, Britt Marie Karlsson och Anders Eriksson.

Styrelsen har haft 10 möten.

Bokningen av Bygdegården sker numera på www.nashultsbygdegard.se.

Brandskydds- tillika UH grupp; 
Anders Lennartsson, Sonny Schön och Anders Eriksson.

Skönhetsrådet; 
Linda Svebeck, Barbro Allansson, Karin Lennartsson och Britt Marie Karlsson.

Forminnesavdelningen; Eva Kornby

Lena Lennartsson har varit ansvarig för lokalhållningen.
Jost Fonfara ansvarig för gräsmattan.

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.
Valberedning är Lars Bäckström, Arne Danielsson och Lotta Nyström

VERKSAMHETER 2015

28/2 ägde Näshults Vintermarknad rum med försäljningen inne i Bygdegården och ute på parkeringsplatsen.

2/4 hölls traditionell Påskpub med buffé med ett 30 tal deltagare.

14/5 Byavandring i Rösjöholm med ett 30 tal deltagare.

6/6 Bakluckeloppis i mindre format på Bygdegårdens parkeringsplats.

Klassiska filmer har visats, under våren Annonsera och hösten Sommarnattens leende.

Föreningen deltog i sommarens Byalopp 8/8 som hade 150 deltagare med lokal för registrering och vätskekontroll. 

8/9 NäshultsDagen med 1980 tals filmen, vandring i byn, musik i kyrkan, tipspromenad, pojklagsmatch och buffé lockade ett 50 tal deltagare.

15/9 hölls Vetlanda kommunfullmäktiges ordinarie möte i Bygdegården, varvid föreningen bidrog med presentationer i form av film från 1951 fullmäktigemöte, föredragning samt skärmutställning om Näshult förenings- och företagsliv.

5/12 ordnades Före Jul med ett 40 tal deltagare med försäljning och fika. Tolv tavlor av Roj och Maj Lis Johansson såldes på auktion. Tillsammans ett överskott på 8.800 kr.


En ny DVD; Näshult på 1980-talet, med Näshult IF 50 års jubileum, filmen om Oskar i Häggagärde och några kortare inslag, har redigerats och finns till försäljning.

Fortsatt dokumentation av Näshult förr och nu pågår och publiceras påwww.nashultshembygd.se. Här finns skriften Torp och Backstugor med kartanvisning, böckerna Forna tiders Näshult och Näshults socken under medeltiden. Förutom historiska fördjupningar finns berättelser från 1900 talet, film och flera nutida bildspel.

Till Försäljning finns också;
Skrifter Bilder från Förr, Minnen och Näshult socken under medeltiden samt 
Karta över Näshult socken från 1690.

Filmer; Vår socken under ett år (2002) och En film om vår socken (1975) samt 
Tjugo år i Näshult (1936-1956)

Stig Rydemans och Gunnel Granmos skrifter om Näshult Kyrka.

CD skivor Röster från Förr.

Karta över Torp och Backstugor och Varglapps T shirts.

Resultat av försäljningen blev 1.573 kr.

UTHYRNING
Näshult olika föreningar i varierande omfattning har använt Bygdegården. 
Dessutom tre bröllop, tre födelsedags fester och Profilgruppens chefsseminarium.

Bygdegårdens stora och lilla sal har använts 53 gånger, heldag eller del av dag, samt 25 gånger för pensionärs gymnastik vilket gav en hyra på 25.930 kr. 

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och bokning finns från och med sommaren på www.nashultbygdegard.se då bokningen togs över från Näshults Butiken.

Bygdegården finns också på facebook.

 

Bastun används fredagar och vid enstaka andra tillfällen och gav en inkomst på 9.190kr.Den sedvanliga puben efter bastun har gett inkomst på 9.860 kr.

Solariet är avvecklat.

FÖRVALTNING 2015.

Föreningen är genom testamente en av flera dödsbodelägae till Maj Lis Johannsson och som mycket generöst har tillfört tavlor och hantverk och en kommande summa pengar.
I samband med Karin Johanssons begravning mottogs också en generös gåva.

Aktier för 10.000 kr. har köpts i Smalspåret i Hultsfred AB som bidrag till anskaffningen av Hultanäs stationshus.

Styrelsen har efter flera omgångar bordlagt tanken att utveckla en hembygdspark.

UH planen har diskuterats och styrelsen har beslutat om upprustning inom köket och Lilla salen. 
En ny diskmaskin har installerats för 49.000 kr efter att den gamla felade. 
32 nya extra stolar för 13.000 kr har inhandlats.

Ny projektor har ersatt den gamla som efter 7 år felade. I samband med att en större skärm installerades har TV förrådet avvecklats och möjliggjort ett större utrymme på verandan.

För den löpande verksamhet är årets intäkter 125.676. och kostnader 190.356 kr. vilket tillsammans med årets ränta ger ett resultat på minus 62114 kr.

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank, en fjärdedel i tre aktiefonder och resten på kapitalkonton, till fast ränta. 
Årets extra inköp har täcks av medel från kapitalkontot.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014    

Antalet medlemmar är 165. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna summeras till 16.150 kr. Kommunen gav driftbidrag på 26.550 kr. 

Föreningens bankgiro är 5416-0817.

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Karin Lennartsson vice ordförande ochUlf Lilja kassör samt Anders Lennartsson, Lars Engqvist, Eva Kornby, Anders Bäckman. Sonny Schön och Linda Svebeck.
Som suppleanter Barbro Allansson och Annika Nordangård.

Styrelsen har haft 9 möten. 

Näshults Butiken och Sara Johansson har svarat för bokningen av Bygdegården.
Brandskydds- tillika UH grupp; Ulf Lilja, Anders Lennartsson och Sonny Schön.
Skönhetsrådet består av Linda Svebeck, Barbro Allansson och Karin Lennartsson.
Lena Lennartsson har varit ansvarig för lokalhållningen.
Jost Fonfara ansvarig för gräsmattan
Lars Engqvist ingår i Sockenrådets styrelse
Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.
Valberedning är Lars Bäckström, Arne Danielsson och Lotta Nyström


VERKSAMHETER 2014
22/2 ägde Näshults Vintermarknad rum med en stor del av försäljningen i Bygdegården och på parkeringsplatsen. Kring 1000 människor passerade Bygdegården under dagen.

17/4 hölls traditionell Påskpub med buffe och påskägg till alla barnen med 70 tal deltagare.Hembygdsföreningen var medarrangör i sommarens Byalopp, det första av en tänkt tradition.
Klassiska filmer har visats, under våren Pensionat Paradiset och hösten Soldat Bom.

15/9 genomfördes seminarium om Militärstaten i Näshult under Karl Jungenfälts ledning med ett 30-tal deltagare

Höst Basar hölls 22/11 (en vidareutveckling av den traditionella Auktionen) med försäljning, traktering, tipspromenad och särskilt för barnen en livs levande trollkarl. Ett 100 tal deltog. En stor del av försäljningen hade skänkts av Maj Lis Johannson i form av tavlor och hantverk som tillsammans med många andras goda bidrag tillfördes Bygdegården 12.200 kr.

Styrelsen har i samband med Vintermarknaden diskuterat en gammal tanke att forma enhembygdspark på andra sidan av vägen från Bygdegården. Förutsättningarna kommer nu att närmare undersökas.
Styrelsen har diskuterat den under året avklarade frågan mellan BoUng och Näshults Butiken

Under hösten har en ny DVD; Tjugo år i Näshult 1936-1956 redigerats och finns till försäljning, bestående av JUF skördetävling 1936, Näshultsfilmen från 1940, kyrkans återinvigning 1954 och annat material från Harald Danielssons och Per Göran Claesons filmande under perioden.

Fortsatt dokumentation av Näshult förr och nu pågår och publiceras fortlöpande påwww.nashultshembygd.se. Här finns skriften Torp och Backstugor med kartanvisning, böckerna Forna tiders Näshult och Näshults socken under medeltiden. Dessutom flera bildspel samt fördjupningar såsom ur domstolsprotokoll om Hor och Läppagäld i Näshult.

Hembygdsföreningen har låtit tillverka en anslagstavla Aktuellt i Näshult med plasering vid korset i Serarp. Kostnaden blev 9.000 kr. Lokal har ställts till förfogande för utbildning i hantering av byns nya hjärtstartare och årets Lucia firande har sponsrats.

Till Försäljning i Näshults Butiken och Hultanäs Antik och Secondhand har funnits;
Skrifter ?Bilder från Förr? och ?Minnen? och ?Näshult socken under medeltiden? samt Karta över Näshult socken från 1690.

I Bygdegården finns dessutom; 
Filmer Vår socken under ett år (2002) och En film om vår socken (1975) samt nu 
Tjugo år i Näshult (1936-1956)
Stig Rydemans och Gunnel Granmos skrifter om Näshult Kyrka.

CD skivor ?Röster från Förr?.
Karta över Torp och Backstugor och Varglapps T shirts.
Resultat av försäljningen blev 1.400 kr.

UTHYRNING

Bygdegården har Näshult olika föreningar i varierande omfattning använt Bygdegården. Samarbete med Näshults Butikens eftersträvas. 
- Under sommaren hölls fyra bröllopsfester och därefter val till Riksdagen.

Bygdegårdens stora och lilla sal har använts 60 gånger, heldag eller del av dag, samt 26 gånger för pensionärs gymnastik vilket gav en hyra på 31.500 kr. 
Reglerna för uthyrning har reviderats och finns i ?Välkommen att hyra Bygdegården?.

 

Bastun används fredagar och vid enstaka andra tillfällen och gav en inkomst på 5.200kr.Den sedvanliga puben efter bastun har gett inkomst på 5.300 kr.

FÖRVALTNING 2014
En golvklocka har mottagits från Elsa och Torsten Johansson Näshults Gård genom deras dotter Karin.
Ett Johannes Magnusson spelbord har skänkts av Kjell Österlind i Stockholm
Ödshults Missionskyrka har gett 1000 kr.

En UH plan har sammanställts och diskuterats samt i delar genomförts.
En bardisk har tillverkats och finns i förråd.
En stege har införskaffats.

En gärdsgård framför Bygdegården, efter Vintermarknaden, har inköpts
Elen har undersökts och utgiften för året blev 44.100 kr.

För den löpande verksamhet är årets intäkter 132.329 kr. och kostnader135.505 kr. vilket tillsammans med en ränta på 10.966 kr ger ett resultat på plus 7.790 kr. 

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank, en fjärdedel i tre aktiefonder och resten på kapitalkonton, fortlöpande till fast ränta, för att optimera avkastningen.


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Antalet medlemmar är 192. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna summeras till 19.200 kr. Kommunen gav driftbidrag på 26.550 kr. Föreningens bankgiro är 5416-0817.

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Karin Lennartsson vice ordförande och 
Ulf Lilja kassör samt Lars Torstensson, Charlotte Nyström, Anders Lennartsson, Lars Engqvist, Eva Kornby och Anders Bäckman.
Som suppleanter Barbro Allansson, Annika Nordangård och Sonny Schön.
Styrelsen har haft 9 möten. Varav ett i Claesons Affär.

Bokningsansvarig har varit Tord Hedström och Lotta Nyström. I december åtog sig Näshults Butiken att svara för bokningen.
Brandskyddsgrupp;Ulf Lilja, Lars Torstensson och Anders Lennartsson.
Lena Lennartsson har varit ansvarig för lokalhållningen.
Jost Fonfara ansvarig för gräsmattan
Lars Engqvist ingår i Sockenrådets styrelse
Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

VERKSAMHETER 2013
28 mars Påskpub med buffe och påskägg till barnen med ett 70 tal deltagare.
Då Näshults Butiken under året inbjudit till mat och dryck sista lördagskvällen i månaden har vi under resten av året avvaktat med att arrangera motsvarande aktiviteter. 
12 maj inbjöds till söndagspromenad med tips och fika med ett 25 tal deltagare

En solig 6 juli arrangerades Bygdens Dag samordnat med att Näshults IF visade upp sitt nya klubbhus. I Bygdegården bjöds på fika, bildspel, utställning och frågesport. Därefter vandring till bland annat Häggkvist samling som denna dag invigdes i den nya placeringen på väg till fotbollsplanen och klubbhuset. Dagen avslutades med buffé i Bygdegården. Drygt 100 deltog.

Vårt bidrag till Smålands Kulturfestival den 1 november bestod av ett bildspel (forntid, nutid i en levande bygd) och utställning med fika i Bygdegården. Dessutom bjöds på glögg i Claesons Affär och Näshults Kyrka hölls öppen. Mycket folk besökte Näshult denna dag.

9 november inbjöds ett 25 tal kvinnor till en dag om motion, lärande och hälsokost.
Årets julbord för bastubadarna ägde rum 20 december.
I år blev det ingen sedvanlig bygdegårdsauktion, men avsikten är att återkomma 2014.

Fortsatt dokumentation av Näshult förr och nu pågår och publiceras fortlöpande påwww.nashultshembygd.se. Under hösten har fotografering av Livet i Näshult om arbete och fritid och gammal och ung pågått. Vi har också fått från Svensk Filminstitut i DVD format filmer från kring 1950 ur Harald Danielssons produktion.

Vi har mottagit ett 40 tal tavlor ur Roy och Maj Lis Johanssons samlingar. Nu finns inom Bygdegården 20 tavlor som tillhör Sockenrådet samt många tavlor som har hembygdsvärden och som Hembygdsföreningen behåller. Övriga tavlor bör spridas på lämpligt sätt.

Till Försäljning i Näshults Butiken och Hultanäs Antik och Secondhand har funnits;
Skrifter Bilder från Förr och Minnen och Näshult socken under medeltiden samt 
Karta över Näshult socken från 1690.
I Bygdegården finns;
Filmer Vår socken under ett år (2002) och En film om vår socken (1975).
Stig Rydemans tre skrifter om Kyrkan och Gunnel Granmos skrift Näshult Kyrka.
CD skivor Röster från Förr, sista kommunmötet 1951 och om Näshults IF från 1984.
Karta över Torp och Backstugor och Varglapps T shirts med fyra olika motiv.
Resultat av försäljningen blev 5.605 kr.

UTHYRNING
Bygdegården har Näshult IF, Damklubben, Pensionärsföreningen, Kyrkan och flera andra organisationer haft en rad aktiviteter. Nytt för i år är Näshults Butikens catering med bland annat två fullsatta julbord. Därtill privata fester, barnkalas och samlingar. 
Bygdegårdens stora och lilla sal har använts 70 gånger, heldag eller del av dag, samt 24 gånger för pensionärs gymnastik vilket gav en hyra på 30.400 kr.

 

Bastun används varje fredag (med lågsäsong under sommaren) och vid enstaka andra tillfällen och gav en inkomst på 7.085 kr. Den sedvanliga puben efter bastun har gett inkomst på 10.200 kr.

FÖRVALTNING 2013
Kylskåp och dammsugare har inköpts samt ny porslinsuppsättning.
Skyfallsproblemet från förra året har kanske lösts genom en av kommunen tillrättalagd brunn.
Uppfräschning av bastun har skett för 11.000 kr.

Näshults IF har tagit över kraftkällarens rodd, cykel och muskel maskiner. Lokalen används för närvarande som ett extra förråd. 
Bygdegårdsbroschyren har fått en uppdaterad fjärde sida, påklistrat av dagiselever.
Kanter har gulmålats och delar av uteplatsen målats

Generösa gåvor har mottagits i samband med Åke Silvermyr, 3000 kr. och Lars Johansson, 14.200 kr begravningar samt 100.000 kr legat från Karl Pettersson.

Elkostnaderna är den största utgiften, för året, 47.900 kr.

För den löpande verksamhet är årets intäkter 147.398 kr. och kostnader 153.588 kr. vilket tillsammans med en ränta på 16.190 kr ger ett resultat på plus 10.000 kr.

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank, en fjärdedel i tre aktiefonder och resten på kapitalkonton, fortlöpande till fast ränta, för att optimera avkastningen.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012  

Antalet medlemmar är 195. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna summeras till 20.500 kr. Kommunen gav driftbidrag på 27.181 kr. 

Föreningens bankgiro är 5416-0817.

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Charlotta Nyström vice ordförande och Ulla Johansson kassör samt Lars Torstensson, Ulf Lilja, Karin Lennartsson, Lars Engqvist, Eva Kornby och Anders Bäckman.
Som suppleanter Barbro Allansson och Anders Lennartsson.

Styrelsen har haft 9 möten.

Bokningsansvarig (telefon 076 81042 18) har varit Tord Hedström och Lotta Nyström.
Lena Lennartsson har varit ansvarig för lokalhållningen.
Jost Fonfara ansvarig för gräsmattan
Ulla Johansson är ledamot i Sockenrådets styrelse
Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

VERKSAMHETER 2012

Visning av Maj Lis Johanssons tavlor och konstsamlingar 2-3 juni vilket också kopplades till Vetlanda hembygdsföreningars besök i Näshult. Samtidigt visades Näshults gamla telefonväxel som numera återställds till Näshult.

 

Föreläsningar med Lars Gunnar Erlandsson om Spanska sjukan utifrån sin bok Jakten på massmördaren som kom undan. Därefter Roland Sandberg med medarbetare och deras bok Beredskapen under Kalla Kriget.

Opera kväll med Trollflöjten samt Whiskey provning 
Påskpub dessutom med ett 20 tal lekande barn, OlycksPub den trettonde med Varglapps Tshirts samt Sommar pub dessutom med fiskdamm för barn samt ytterligare två pubar.
Söndagsfika i Bygdegården med tipps promenad för vuxna och för barn har prövats och avses fortsätta under 2013

Arbetet med att dokumentera och publicera Näshult då och nu fortsätter med artiklar om smeden Blanka Sven och H. Danielsson omnibustrafik. Dessutom personbeskrivningar om Nenne N E Elg och Kalle Pettersson. Boken Torp och Backstugor har redigerats till digitalt format. För närvarande prövas publicering på www.nashultshembygd.se om hembygd och historia i Näshult, som ett komplement till Hembygdsföreningens del i Näshult hemsida.

Näshults Kyrka stängd för renovering i två år återinvigdes i september. Näshult Lanthandel stängdes dock i oktober vilket påverkar föreningens försäljning. (En nystart i ny regi har skett februari 2013.)

Häggkvists samling har dokumenterats och inretts i Kalle Durings gamla uthus.

Den 9 november hölls Höstauktionen med ett 80 tal deltagare som ropade in många fina hantverk, bakverk, snickeri mm. skänkt av socknens folk. Auktionen och lotterier gav ett bidrag till föreningen kring 20.000 kr.

Ungdom har kunnat spela bordtennis. Till årets slut Kul i Jul för barnen.

Sedvanlig fredagspub efter bastun och temapubarna har gett inkomst på 10.340 kr.

Till Försäljning i Näshults Lanthandel har funnits;
Filmer Vår socken under ett år från 2002 och En film om vår socken från 1976 samt 
Skrifter Bilder från Förr och Minnen samt Näshult socken under medeltiden.

Stig Rydemans tre skrifter om Kyrkan nämlig Den skeppsformiga timmerkyrkan i Näshult, Bänkstriden i Näshult Kyrka samt En urminnes kyrkia af trä samtliga nytryck 2004 bekostat av Stiftelsen Kyrkan i Näshult. Dessutom Gunnel Granmos Näshult Kyrka

CD skivor Röster från Förr med sex intervjuer, sista kommunmötet 1951 och radioprogram om Näshults IF från 1984.
Karta över Näshult socken från 1690 samt över Torp och Backstugor.

Varglapps T shirts med fyra olika motiv.

Resultat av försäljningen blev 4.360 kr.

UTHYRNING
Bygdegården har Näshult IF, Damklubben, Pensionärsföreningen, Kyrkan och flera andra organisationer haft en rad aktiviteter. Därtill några privata fester, barnkalas och samlingar.

Bygdegårdens stora och lilla sal har under 2011 använts 80 gånger, heldag eller del av dag, samt 28 gånger för pensionärs gymnastik vilket gav en hyra på 25.950 kr.

 

Bastun används varje fredag (med lågsäsong under sommaren) och vid enstaka andra tillfällen och gav en inkomst på 6.555 kr. 
Lägenhet har varit uthyrd hela året.

Prislistan inför 2013 har justerats.

FÖRVALTNING 2011
Taket över lägenheten har tilläggsisolerats för kr 6540 kr.
Bredbandsanslutning har skett.
Kraftkällans maskiner kommer att skänkas till Näshult IF nya klubbhus.

Skrivelse har insänts till kommunen om vattenavrinningsproblemet vid skyfall

Nedsäkring till 35 ampere har skett och elförbrukningen har minskats.
Elkostnaderna är den största utgiften, för året, 52.720 kr.

För den löpande verksamhet är årets intäkter 142.919 kr. och kostnader 147.815 kr. vilket ger ett resultat på minus 4.896 kr.

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank, en fjärdedel i tre aktiefonder och resten på kapitalkonton, fortlöpande till fast ränta, för att optimera avkastningen. Året resultat blev plus 26.000 kr


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011.

Antalet medlemmar är 195. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna gav 19.400 kr. Kommunen gav driftrbidrag på 21.600 kr.

Föreningens bankgiro är 5416-0817.

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Lotta Fransson vice ordförande och Ulla Johansson kassör samt Lars Torstensson, Ulf Lilja, Margot Söderström, Karin Lennartsson, Lars Engqvist och Eva Kornby
Som suppleanter Anders Bäckman och Carina Silvermyr.

Styrelsen har haft 9 möten samt 3 extra möten om den avvecklade Hultanäsföreningens innehav, allmänna aktiviteter och om Näshult Kyrka

Bokningsansvarig (telefon 076 81042 18) har varit Tord Hedström och Lotta Fransson
Lena Lennartsson har varit ansvarig för lokalhållningen.
Jost Fonfara ansvarig för gräsmattan
Ulla Johansson är ledamot i Sockenrådets styrelse
Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

VERKSAMHETER 2011 
Arbetet med att dokumentera Näshult då och nu pågår med start Näshult säteri.
Diskussion med företrädare för Hultanäs avvecklade hembygdsförening pågår vad gäller övertagande av ansvaret för skvaltskvarnen i Hultingetorp.

Årets stora satsning har varit Bygdens Dag den 2 juli med kring 200 deltagare i Bygdegården med utställning, frågesport och middag, rundvandring till sevärdheter i Serarp, Kyrkogården, och Äng samt ridning, repdragning och bollspel för barnen kring Skolan.

Vår älsta byggnad, Näshults Kyrka stängd sedan november 2010, har diskuterats. Kyrkan meddelade i november att ett nyöppnande kan väntas till våren.

Sigurd Franzéns Pelle Näver film har överlämnats till Pelle Näver Sällskapet för deras användning. 
Häggkvists samling har med föreningens medverkan flyttats till Kalle Durings uthus.
Rude Ståhlgrens utställning om Johannes Magnusson har övertagits från Skirö Kyrka.

Påskpub, pub med kräftor samt pub med glögg har hållits med 20-40 deltagare
Opera kväll, Tosca, 18 oktober med 12 deltagare
Under hösten har streetdance med många barn övats varje vecka och visades upp på höstauktionen. Zomba dance har övats av de äldre.
Ungdom har kunnat spela bordtennis.

Den 11 november hölls Höstauktionen med ett 100 tal deltagare som ropade in många fina hantverk, bakverk, snickeri mm. skänkt av socknens folk. Auktionen och lotterier gav ett bidrag till föreningen kring 22.000 kr

Grötbjudning i samband med julgransplundring i januari med ett 60 tal barn och föräldrar.

Sedvanlig fredagspub efter bastun (och temapubarna) har gett inkomst på 10.200 kr. Vetlanda Posten gjorde ett reportage i bastun den 4 mars.

Dessutom en Byavandring kring Ödmundetorp- lett av Arne Danielsson.

Till Försäljning i Näshults Lanthandel har tillkommit under hösten;
Stig Rydemans tre skrifter om Kyrkan nämlig Den skeppsformiga timmerkyrkan i Näshult, Bänkstriden i Näshult Kyrka samt En urminnes kyrkia af trä samtliga nytryck 2004 bekostat av Stiftelsen Kyrkan i Näshult. Dessutom Gunnel Granmos Näshult Kyrka

Sedan tidigare finns; 
filmer Vår socken under ett år från 2002 och En film om vår socken från 1976 samt 
böcker Bilder från Förr och Minnen samt Näshult socken under medeltiden. 
CD skivor Röster från Förr med sex intervjuer, NE Elg som studerar skogens fåglar, sista kommunmötet 1951 och radioprogram om Näshults IF från 1984.
Karta över Näshult socken från 1690.

Resultat av försäljningen blev 6.600 kr.

UTHYRNING
I Bygdegården har Näshult IF och dess Damklubb, Pensionärsföreningen, Kyrkan och Sockenrådet haft en rad aktiviteter. Därtill några privata fester, barnkalas och samlingar. 
Bygdegårdens stora och lilla sal har under 2011 använts 90 gånger, heldag eller del av dag, vilket gav en hyra på 29.000 kr.

 

Bastun används varje fredag (med lågsäsong under sommaren) och vid enstaka andra tillfällen och gav en inkomst på 10.600 kr. Solariet och kraftkällan gav 2.750 kr.
Lägenhet har varit uthyrd hela året.

FÖRVALTNING 2011
Upprustning av lägenhetens badrum samt i bastuns duschrum är gjord
En högtalaranläggning har införskaffats och fodral snickrats.
En gräsklippare har köpts

Målning av verandan är nästan klar genom frivilliga krafter.
Ventilationsbesiktning har skett.

Elkostnaderna är den största utgiften, för året, 54.300 kr.

Gåva på sammanlagt 4.350 kr har givits i samband med Brita Franzén begravning.

Årets intäkter är 165.100 kr. och kostnader 194.500 kr. en förlust på 29.300 kr som motsvarar kostnaderna för lägenhetsrenoveringen. 
Föreningen förvaltar kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor. Kapitalet är placerat i Swedbank, en fjärdedel i tre aktiefonder och resten på kapitalkonto, delvis till fast ränta.

Året resultat blev ett minus på 34.200 kr, då fonderna under året har minskat i värde.


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 

Antalet medlemmar är 195. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 150 för familj. Medlemsavgifterna gav 15.850 kr. Kommunen gav bidrag på 19.440 kr. Föreningens bankgiro är 5416-0817.

2010 årsstämma ägde rum 7 mars med 21 deltagande medlemmar.

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Krister Johanson vice ordförande ochUlla Johansson kassör samt Lars Torstensson, Lotta Fransson, Bengt Winbladh, Ulf Lilja, Margot Söderström och Karin Lennartsson 
samt som suppleanter Berne Isaksson och Eva Kornby.
Styrelsen har haft 9 möten.

Bokningsansvarig (telefon 076 81042 18) har varit Lotta Fransson
Tina Askling har varit ansvarig för lokalhållningen.
Brandsäkerhetsgrupp finns inrättade.
Ulla Johansson är ledamot i Sockenrådets styrelse
Revisorer är Göran Johansson och Jonas Nyström.

VERKSAMHETER 2010 
- en vinterpub och en pub med kräftor, med 20-25 deltagare
- studieresa till Ekenässjöns industrimuseum 16 oktober
- Opera kväll, Barberaren i Sevilla, 19 oktober med 15 deltagare

- Den 12 november hölls Höstauktionen med ett 80 tal deltagare som ropade in många fina hantverk, bakverk, snickeri mm. skänkt av socknens folk. Auktionen och lotterier gav ett bidrag till föreningen på 21.000 kr

- Whiskey och öl provning 13 november med över 30 deltagare
- Sedvanlig fredagspub efter bastun hela året med en samlad inkomst av cirka 8.700 kr.

Styrelsen har diskuterat soldat liv och militärstatens inflytande kopplat till Karl Jungenfelts forskning, ett ev. övertagande av Häggqvists samling och ev. etablering av en hembygdsgård.

 

Till Försäljning i Näshults Lanthandel finns;
filmer Vår socken under ett år från 2002 och En film om vår socken från 1976 samt 
böcker Bilder från Förr och Minnen, Torp och backstugor samt Näshult socken under medeltiden?. 
CD skivor Röster från Förr med sex intervjuer, NE Elg som studerar skogens fåglar, sista kommunmötet 1951 och radioprogram om Näshults IF från 1984.
Karta över Näshult socken från 1690.

Resultat av försäljningen blev 10.500 kr.

I arkivet finns nu radioprogram om Näshult med intervjuer av Bengt Lindwall från 1975

UTHYRNING
I Bygdegården har Näshult IF och dess Damklubb, Pensionärsföreningen, Kyrkan och Sockenrådet haft en rad aktiviteter. Därtill privata fester och samlingar.
Bygdegårdens stora och lilla sal har under 2010 använts 90 gånger, heldag eller del av dag, vilket gav en hyra på 38.300 kr.

 

Bastun används varje fredag (med lågsäsong under sommaren) och vid enstaka andra tillfällen och gav en inkomst på 10.600 kr. Användandet av solariet gav 4000 kr.

Lägenhet har varit uthyrd hela året, Ny hyresgäst per 1/12 är Jost Fonfara.

FÖRVALTNING 2010
- värmekamraundersökning är genomförd
- underhållsinspekton av brandskydd genomförd enligt protokoll.
- golvet i stora salen har delvis renoverats/polerats
- tak plåt, hängränner och säkerhetsarbeten till bastuskorsten har gjorts. 
- isoleringarbete över innertak gjort
- upprustning är beställd i lägenhetens badrum samt i bastuns duschrum.

- 12 skärmar har byggds till tavel- och bildvisningar mm.

Elkostnaderna kvarstår som den största utgiften för året, 56.800kr. trots en 10% sänkning av förbrukningen

Gåvor sammanlagt 8.400 kr. har givits främst i samband med begravning av Eiva Karlsson och Bertil Dacke. Rune Gustafsson har dessutom genom testamente givit 150.000 kr till film och fornminnesdokumentation.

Årets intäkter är 163.000 kr. och kostnader 145.000 kr. varvid 36.000 kr. till pågående underhåll belastar 2011. 
Övriga räkenskaper redovisas under årsmötet.

Föreningen förvaltar kapital som bildats av tidigare bidrag och generösa gåvor. Kapitalet är placerat i Swedbank, en fjärdedel i tre aktiefonder och resten på kapitalkonto. Året resultat summeras till ett plus då fonderna under året har ökat i värde.