Skriv in din sökning här

Protokoll

onsdag 2 oktober i Bygdegården.                                5:e 

Närvarande: Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck, Sonny Schön, Jonas Nyström, och      Gun Brickvall-Karlsson samt Anna Wilhelmsson och Rune Alvarsson.

Karin Lennartsson under del §33

Förhinder; Britt Marie Karlsson, Lars Engqvist och Eilert Gasslander. 

 § 30.  Tord inledde mötet, till justerare utsågs Linda och godkändes föregående protokoll.

 

 § 31.  Rapporteringar.

11/9 Kommunens genomgång enligt VP ”Bidragsultimatum…” deltog Karin, Linda och Tord.

15/9 Afternoon tea med storytelling samlade 45 och gav 2.000kr förutom mycket uppskattade berättelser av de åtta kvinnliga berättarna.

29/9 Byavandring kring korset med 30 talet deltagare gav mycket diskussioner och bara hälften av husen hanns med.

Bestämdes en fortsättning med afternoon tea i vinter i Bygdegården och visade bilder.

Inbjudan till att ansöka Vindbonus genom www.stenarenewable.se/vindbonus senast 31/10.

§ 32.  Underhåll.

Ugnen är trasig och vissa lampor blinkar vilket bör fixas med garanti. Sonny förmedlar berörda företags adresser till Rune för åtgärd.

Åtog sig Gun att ordna felande diskmaskin samt lägenhetens toa och element

Dessutom att med hjälp anpassa porslinshyllor i köksannexet mm.

 

§ 33.  Aktiviteter;

19/10 Oktober Fest. Karin föredrog förslag per telefon.

Bestämdes; Jens från The Old Barn Corner i Vetlanda är anlitad för musiken. Korvtallrik plus en sejdel för öl ingår i priset 200 kr. Därutöver kan köpas öl och vin.

Anmälan senast 15/10 med swish inbetalning.

Karin med Anna och Linda ansvarig, med hjälp.

23/11 Inför Jul.

Åtog sig Gun och Maj Britt med hjälp av vänner planering och genomförandet enligt traditionen.

§ 34. Bordtennis i Bygdegården;

Kommer Jonas med hjälp av Ola Svebeck och Fredrik Löfgren att leda barn och skolungdomar från sju år i bordtennis med start nästa onsdag kl. 18 och därefter återkommande onsdagar.

§ 35. Nästa möte torsdagen 5/12 kl.19.

 

onsdag 28 augusti i Bygdegården.                         4:a 

Närvarande: Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck, Sonny Schön, Eilert Gasslander,

Karin Lennartsson och Gun Brickvall-Karlsson samt Anna Wilhelmsson och Rune Alvarsson

Förhinder; Britt Marie Karlsson, Jonas Nyström och Lars Engqvist

§ 23. Tord inledde mötet, till justerare utsågs Anna och godkändes föregående protokoll.

(påannonserat möte 12/6 ställdes in.)

 § 24. Rapporteringar.

Kommunens genomgång är den 11/9 kl. 18.30 i Withalasalen med obligatoriskt närvaro.

Åtog sig Karin och Linda att deltaga.

Ställplatsskylt är uppsatt och väglett flera besökare.

Dessutom har duschen använts flitigt i sommar och pengaburken var full..

Smålands trädgård har skickat ut broschyr till brevlådor som vill ha reklam. I år finns Hultanäs med på kartan, men Antiken och smalspåret är placerat i Näshult. Dom ska ha en genomgång med turistkonsulter 25/9. Se www.smalandstradgard.se

§25.  Uthyrningsrutiner.

Bestämdes preciseringar i våra uthyrningsrutiner:

Inför varje uthyrning med beställare som förmodas inte kunna alla våra tillämpningar svarar i första hand Gun för en genomgång eller förmedlar till annan i styrelsen.

Gun har gästnyckel (reserv finns hos Tord)

Bokning ska ske på hemsidan och avbokning meddelas på hemsidan.

Tord åstadkommer ytterligare preciseringar på hemsidan, som förutsätts läsas av beställaren.

Tord gör en checklista och Karin omvandlar till nyckelformat.

Beslutades öka ersättningen vid grovstädning till 1.500 kr. (från nuvarande 700) som tydligt ska in gå i beställningen. Dessutom att någon annan än Gun hjälper till med undanplocket.

26. Ekonomi och medlemsvärvning.

Sonny redovisade vår ekonomi per 1/7 med stor ökning av hyresinkomster till 45.400 kr.

och därmed ett överskott totalt sett.

Uthyrningen under hösten är f.n. lägre.

Medlemsvärvningen visar 152, en ökning med 13, trots att några förmodats ha glömt.

 

§27. Aktiviteter:

15/9 Afternoon tea och visning av våra åtta berättelser/storytelling.

Då Länsmuseet önskar få exemplar till sina samlingar,

Åtog sig Linda att undersöka godkännande samt Karin att införskaffa present USB till deltagarna.

Gun och Britt-Marie ansvarar för tea och Tord håller i presentationen.

29/9 kl.11 Byavandring i Serarp, kring korset, några timmar.

Tord ansvarig.

26/10 start kl.18; Oktober Pub med öl och korvtallrik och enklare musikunderhållning.

Åtog sig Karin, med hjälp att planera detta.

23/11 kl.16 Inför Jul i stort sett som tradition, med Bäckmans granar. Påannonseras.

Bordlades till nästa gång.

§28. Underhåll.

Senaste bröllop uthyrning resulterade i brännskador på altanens golv och är åtgärdad av beställare.

Åtaganden i §21 har under sommaren genomförts vad gäller bastustädning och gräsmattsklippning. Diskmaskinen synes ha självläkt. Andra åtgärder har av godtagbara skäl skjutits fram i tiden.

§ 29  Nästa möte onsdagen 2/10 kl.19

 

onsdag 15 maj i Bygdegården.                                3:a 

Närvarande: Tord Hedström ordförande, Sonny Schön, Eilert Gasslander,

Jonas Nyström, Karin Lennartsson, Lars Engqvist, Gun Brickvall-Karlsson,

Anna Wilhelmsson och Rune Alvarsson

Förhinder; Linda Svebeck och Britt Marie Karlsson

§ 17. Tord inledde mötet, samlat kring nyinköpta bord, till justerare utsågs Anna och godkändes föregående protokoll.

 

§ 18. Rapporteringar.

18/4 ÖlPub med Quizz med ett 60 tal och 30 tallrikar, missar med maten men annars lyckat och frågorna svåra i alla fall till en början. Nästa gång bör maten bokas i förväg.

27/4 Cykel och tre rätters med 49 deltagare, lyckat men musik behövs inte vid samlingen i Bygdegården.

Diskuterades behoven mikrofoner och högtalare.

29/4  Vårstädat, soprummet behöver utrensas och ny skottkärra inhandlas av Karin.

§19.  Uthyrning, medlemsvärvning och ekonomi.

Bara en bokning efter juni, men det är som förra året.

Sonny redovisade medlemsförteckning. En hel del har kommit in (12.800 kr) men kvarstår och några borde bli påminda, även kring bordet.

Sonny redovisade ekonomin per början av maj. Inkomster 126.800 kr och utgifter 120.300 kr. Då ingår digital storytelling med 32.000 kr finansierat med bidrag och uttag ur Rune Gustafssons gåva. El förbrukningen synes gå ner medan priset går up.

Däremot finns oklarheter vad gäller festerna MOJs och PåskPub. Vi borde ha haft större inkomster. Dock finns en hel del kvar av inköpt vin och öl och även tilltugg. Men enskildas betalningar blev nog ibland osorterat.

Bestämdes att till nästa gång eftersträvas bättre ordning vid betalning.

 

§20. Underhåll.

6 nya bord kostade 8.365 kr.

Bastun städas varje vecka av Nelly enligt av Karin fastställd lista.

Bestämdes 100 kr ersättning per gång.

Gräsmattan har klippts av Rune utan ersättning och

bestämdes den kan klippas av lämplig ungdom mot en ersättning av 100 kr. särskilt i samband med uthyrning.

Åtog sig Eilert att ordna med avrinning över altan, snörasskydd och veranda stuprör.

Diskuterades målning av fasad och fönster. Bör ske succesivt.

Åtog sig Gun att införskaffa och röfärgsmåla fasaden med start baksidans uppnåliga randdel.

Dessutom att kontakta V&S för bullrande diskmaskins inflöde.

Meddelade Karin att ställplats skylt kommer att uppsättas av Trafikverket och vår ställplats är sökbar på internet.

 

§21. Aktiviteter:

Bestämdes

Allsång  till prel. 24/8 eftermiddag.

Afternoon tea och visning av storytelling till helgdag i september.

Inför Jul den 23/11

§ 22  Nästa möte, ett kortare möte onsdagen 12/6 kl. 19

 

onsdag 17 april i Bygdegården.                           2:a 

Närvarande: Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck, , Sonny Schön, Eilert Gasslander

 Britt Marie Karlsson, Jonas Nyström, Karin Lennartsson och Gun Brickvall-Karlsson

 samt Anna Wilhelmsson och Rune Alvarsson

Förhinder; Lars Engqvist

§ 10. Tord inledde mötet, till justerare utsågs Anna och godkändes föregående protokoll.

 

§ 11. Rapporteringar.

23/2 Vintermarknaden fungerade väl i Bygdegården och vi sålde böcker för 500 kr.

17/3  BoUngs årsmöte fick godkänna fyra verksamhetsår och välja en ny styrelse.

Ekonomin redovisades som god.

19/3 och 11/4 informations- och årsmöte med Smålands Trädgård, ekonomisk förening.

Med fyra socknar inriktas mot marknadsföring, turism och besöksnäringen samt främja samarbetet mellan organisationer och företag. Men en hel del synes oklart.

Beslutades avvakta med vårt eventuella medlemskap tills det syfte och uppgifter klarnat.

31/3 SockenRådets årsmöte varvid initierades framtagning av en plan för att etablera en ”samlingsplats för bygden” på ängen på andra sidan vägen från Bygdegården inför nästa årsmöte.

Diskuterades SockenRådets syfte och uppgifter.

29/3 Show med MOJ, fullt med 103 betalande. Uppskattad show samt bra med förhandsbetalning och att det blev ett ekonomiskt överskott.

13/4 Träningsdag med 27 tjejer, motion, föreläsning och gympa samt frukost och lunch.

 

§ 12. Linda berättade om digitala berättelser om Mitt Näshult i ord, bild och musik som har genomförts av tre flickor och fem kvinnor en helg med konsultledning. Några berättelser blev mer personliga än förväntat varför det är granlaga med publiceringen. I första hand visning i Bygdegården och i samband med Afternoon tea.

Nu finns också kompetens för att göra en ny omgång kanske till hösten.

Beslutades utnyttja 20.000 kr från Rune Gustafsson anslaget för betalning av denna aktivitet utöver de 10.000 kr som utfästs från von Seidlitz fonden.

 

§ 13. Ekonomi och uthyrning.

Sonny redovisade första kvartalet med 20.000kr i hyresintäkter, 28.200kr i kommunalt bidrag och 29.000kr från aktiviteter. Medlemsinbetalning har dock stora luckor.

Uthyrningen ser bra ut fram till juli men därefter tomt.

Diskuterades marknadsföringen i vår omvärld tom till Braås. Broschyr, visitkort, affischer? Efterlystes sök ord till vår hemsida. Vad kostar Eniro?

 

§ 14.  Underhåll.

Ett femtal bord är trasiga och bör utbytas. Alternativa inköp, även IKEA undersöks.

Städning av bastun med dusch och toalett måste ske kontinuerligt särskilt under sommarhalvåret.

Undersöker Karin ungdomsarbete mot betalning.

Diskuterades sopkärl till köket i oböjd höjd.

Diskuterades gräsklippning, några gånger i veckan krävs.

Åtog sig Eilert att undersöker möjligheten att införskaffa robot.   

estämdes vårstädning till måndagen 29/4.

 

§ 15. Kommande aktiviteter.

Karin berättade planeringen för morgondagens Påsk Pub. 30 tallrikar är beställda sen får man äta överskotts nötter och reserv Bullens.

”Allsång i Sommar”, skjuts upp till en dag i augusti.

Jonas undersöker möjligheten att till hösten organisera bordtennis för ungdom i Bygdegården med våra två ursprungliga bordtennisbord.

§ 16. Nästa möte.

Nästa styrelsemöte onsdagen 15/5  kl. 19.

 

Styrelsemöte                 2019-03-03             1:a                                     

närvarande: Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck, Lars Engqvist, Sonny Schön,

 Britt Marie Karlsson, Jonas Nyström, Karin Lennartsson och Gun Brickvall-Karlsson
 samt Anna Wilhelmsson och Rune Alvarsson
Förhinder, Eilert Gasslander

§ 1. Tord inledde mötet och till justerare utsågs Jonas.

§ 2.  Utsågs Linda till vice ordförande, Sonny till kassör och Tord som sekreterare.

 

§ 3. Föreningens firma;

Uppdrogs åt ordförande Tord Hedström (440419-7313) och

kassör Sonny Schön (520927-2573) att var för sig teckna föreningens firma samt

åt Sonny Schön att såsom kassör disponerar ett företagskonto i Swedbank för löpande transaktioner.

Beslut om uttag från framtidskonton eller disposition av fondinnehavet också i samma bank förutsätter beslut i styrelsen.

§ 4. Medlemsuppbörden fördelades och medlemsbrevet bifogas detta protokoll;

Korset – Kyrkan – Ödmundetorp         Linda/Anna

Avtagsvägen Höghultsström –Nydala och - Överåkra      Karin

Höghultsström – Sjökullen – Höghult – Hulu – Häradsskögle     Britt Marie

Korset – Elias hus   Linda

Udden – Ekagård – Njupingetorp   Sonny

Korset – gamla vägen till Hjalmars Äng – åter Nässja vägen    Tord

Hjalmars Äng - Lilla Hillhult – Kullebo  - Horseryd      Lars

Korset – Haddarp –  Sörgården/Gula Huset  Karin

Röda husen/Näsjärde - Smedstorp – Rosa – Mosingetorp - Rösajöholm – Hultanäs    Jonas/Tord

 

§ 5.  UH – bastun.

Har Anna inhämtad förslag på kvalificerad sanering av bastun från Brings städ och sanering till en kostnad av cirka 5.000 kr.

Diskuterades som alternativ ett tidigare förslag om en större upprustning i närtid av tvättrum och omklädningsrum för att göra bastun attraktiv för en bredare krets.

Beslutades dock att anlita Bring och att skjuta en ev. upprustning på framtiden och att i år ha fokus på en upprustning av den yttre entrén.

Bordlades frågan om det löpande underhållet av bastun

 

§ 6. Bestämdes om våra representanter till kommande möten;

BoUng årsmöte 17/3 kl. kl. 15, Tord och Jonas varvid även Karin och Anders deltar.

Smålands Trädgård 19/3 kl. 19 Rune och Jonas (Tord från Claesons Affärs Vänner)

SockenRådet 31/3  Rune och Linda  (Tord dito)

 

§ 7.  Planering MoJ, Berättelser och Påsk

Karin fördelade styrelse uppgifter inför MoJ show i Bygdegården 20/3 som har

f.n. 75 anmälda.

Linda redogjorde för pågående rekrytering till digital berättar dagar 5-7/4. Behövs ytterligare två frivilliga flickor till gruppen på högst åtta.

Beslutades om ”Vart är vi på väg, med öl och sill” skärtorsdagen den 18/4.

  • Quizz i lag kring borden och gåtfulla färdvägar i Näshult socken med omnejd.

§ 8. Nästa möte.

Nästa styrelsemöte onsdagen 17/4 kl. 19.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Föreningens Årsstämma 3 mars 2019                   

- i Bygdegården

 Deltagande; Gun Brickvall-Karlsson, Lars Bäckström, Tord Hedström, Sonny Schön,

Lars Engqvist, Linda Svebeck, Britt Marie Karlsson, Anna Wilhelmsson,

Gullbritt Engqvist, Karin Lennartsson, Jonas Nyström, Anders Lennartsson, Rune Alvarsson, Hans Karlsson, Malin Lennartsson, Göran Johansson, Ulf Lilja, Maj Lilja, och

Gun Johansson

 §1.  Styrelsens ordförande Tord Hedström förklarade stämman öppnad.

§2.  Utsågs Lars Engqvist till ordförande för stämman, till sekreterare Tord Hedström och som protokolljusterare utöver ordförande, Ulf Lilja.

§3.  Fastställdes förteckning över närvarande medlemmar enligt ovan.

§4.  Godkändes kallelsen till stämman och föredragningslistan.

 

Verksamhetsåret 2018;

§5.  Föredrogs 2018 års aktiviteter och förvaltning.

PM bifogas original protokollet och kommer att finnas på www.bygdegarden.se .

Antalet medlemmar är knappt 200. Bygdegården uthyrning har ökat märkbart efter renoveringen.

Bland aktiviteter fanns, Påsk pub, allsång, tipspromenader, kaffe med sju sorters kakor,

Innan Jul och Jul pub. Dessutom löpande torsdags träffar och söndagsgympa.

  Under hösten genomfördes 75 års jubileum, då vår förening bildades december 1943. Förutom en fototävling som pågått en längre tid fyra tillfällen under oktober med tre tema kvällar om Näshult och en avslutande eftermiddag med föreningens historia och foto quiz.

Inventarier har tillförts som en följd av kökets och festsalens renovering.

En hjärtstartare finns installerad i bastun generöst donerad av Stallbowler.

 

§6.  Föredrogs 2018 års ekonomi.

Redovisningen bifogas original protokollet.

Årets verksamhet gav inkomster summerat till 164.564 kr. och utgifter 175.659 kr. och därmed ett driftunderskott på 11.095 kr.

Vårt kapital inklusive efterkommande utbetalning av bidrag för 2017 års renovering har dock minskat ytterligare något pga. viss nedgång i våra fonder och balanseras på 777.481 kr.

 

§7.  Uppläste Sonny Schön revisorernas granskningsberättelse, vilket bifogas original protokollet, med slutsatsen att räkenskaperna var i sin ordning samt föreslogs ansvarsfrihet för styrelsen.

§8.  Fastställdes resultat och balansräkning för 2018 och att årets underskott på 11.095 kr. balanseras in i 2019 års räkenskaper.

§9.  Beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

 

Verksamhetsåret 2019;

§10.  Föredrogs aktiviteter såsom kommande MoJ show och ”Mitt Näshult” där åtta personer under en helg skapar var sin berättelse i ord och bild. Allsång och Bygdens dag i sommar. Kräft Pub och Oktober fest. Temaberättelser om vår hembygd och tävling ”Vart är vi på väg i Näshult med omnejd” inspirerat av TV:ns På spåret. Afternoon tea och Inför Jul.

 

§11. Beslutades lämna medlemsavgifter oförändrad nämligen 100 kr. per person

och 200 kr. för familj.

Val;

§12. Valdes, på valberedningens förslag, föredraget av Lars Bäckström,

Tord Hedström till styrelsen ordförande på ett år (omval). 

§13. Valdes som ordinarie ledamöter i styrelsen på två år, på valberedningens förslag,

Lars Engqvist, Linda Svebeck och Britt-Marie Karlsson (samtliga omval) samt Gun Brickwall-Karlsson (nyval).

Valdes som suppleanter på ett år Anna Wilhelmsson (omval) och Rune Alvarsson (nyval).

Dessutom ingår i styrelsen enligt 2018 års stämmobeslut, för ytterligare ett år;

Karin Lennartsson, Sonny Schön, Jonas Nyström och Eilert Gasslander

 

§14. Valdes som revisorer, på valberedningens förslag, Roger Milton och Per Lindgren samt ersättare Tobias Ryman (alla omval).

§15. Valdes valberedningen inför 2019 årsstämma nämligen

Lars Bäckström sammankallande, Lotta Nyström och Krister Johansson (samtliga omval).

 

§16. Övrigt.  För att engagera andra medlemmar än de i styrelsen i varierande arbete föreslogs att styrelsen överväger att kalla till några extra medlemsmöten med olika inriktningar.

§17. Avtackades Anders Lennartsson för sju års idogt arbete för föreningen och

avslutades därmed stämman.  

xxxxxxxxxxxx

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018…….                               

FÖRENINGEN;

Föreningen har två uppgifter

  1. Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.
  2. Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

Antalet medlemmar är knappt 200. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna gav 14.000 kr. Kommunen gav driftbidrag på 27.750 kr.

Föreningens bankgiro är 5416-0817 och för Swish 1234 136438.

 

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck vice ordförande och

Sonny Schön kassör samt Karin Lennartsson, Anders Lennartsson, Lars Engqvist,

Jonas Nyström, Britt Marie Karlsson och Eilert Gasslander.

Som suppleanter, Anna Wilhelmsson och Gun Karlsson.

Styrelsen har haft 9 möten.

Bokningen av Bygdegården sker på www.nashultsbygdegard.se med backup 076 81042 18

Gun Karlsson har varit ansvariga för lokalhållningen med bistånd ur styrelsen.

Brandskydds- tillika UH grupp;

Anders Lennartsson, Sonny Schön och Eilert Gasslander.

Gräsklippning och snöskottning har skett internt.

 

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

Valberedning är Lars Bäckström, Lotta Nyström och Krister Johansson.

 

VERKSAMHETEN 2018

Aktiviteter;

24/2 Näshults Vintermarknad med fika inne i Bygdegården och försäljning ute på parkeringsplatsen och i tält på baksidan. Tusentals besökare.

29/3 PåskPub med 45 deltagare.

15/4 Afternoon tea.

13/5 Tipspromenad på förmiddagen med fika med 30 tal deltagare

16/6. Allsång med Accent samt grillat utanför altan med bidrag från generös sponsoring.

23/6, 3/7 och 7/7 VM i fotboll

1/7 Tipspromenad på förmiddagen med fika med 15 tal deltagare

15/8 Metartävling med fika och 20 tal deltagare, främst ungdom.

30/9 Eftermiddagskaffe med sju sorters kakor med 35 tal deltagare.

4/10, 11/10, 18/10 och 27/10 Föreningens 75 års jubileum med 25-60 deltagare per gång.

17/11 (med SPF) Motionsdans med Bergskvarteten

24/11 Innan Jul med fika, auktion och lotter med 55 tal deltagare.

22/12 JulPub med 25 tal deltagare.

Torsdagsträff med kortspel och Söndagsjympa med 5-15 damer har återkommande skett under vår och höst.

Dokumentation;

75 års jubileets tema var Näshult förr och nu med insamling av foton - nya (fototävlingen ”Mitt Näshult”) och gamla (familjealbum mm) -  samt fyra presentationer  med engagemang från deltagarna och en foto quizz kring borden.

Om vår hembygd och dess historia publiceras fortlöpande på www.nashultshembygd.se.

som är ett forum för den som vill bidraga.

Böcker, skrifter filmer och ljudupptagningar finns till försäljning och presenteras på www.nashult.se under Näshults Hembygdsförening.

Många av dessa arbeten finns på www.nashultshembygd.se

 

UTHYRNING

Förutom för föreningens egna aktiviteter har Näshults föreningar och privata hyrt Bygdegården för sammankomster, måltider, fester och begravningar,

Bygdegården har varit uthyrd eller använts i egen regi - 63 dagar, hel eller del av dag.

Dessutom 42 gånger för SPF/jympa samt Torsdagsträffar och Söndagsjympa i egen regi.

Uthyrningen gav en inkomst på 45.340 kr.

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och bokning finns på www.nashultsbygdegard.se. Information ges också på facebook under Näshults Bygdegård.

 

Bastun, herrbastu på fredagar samt den sedvanliga efterföljande puben fortsätter som alla år.

Tvättrummet/duschar används numera mer frekvent under övrig tid, av boenden och besökare samt av husbilsparkerare.

 Två husbilsställplatser och en skateboardramp har utnyttjats

Bostaden har under året varit uthyrd i 10 månader.

 

FÖRVALTNING 2018.

Slutredovisning av 2017 års ombyggnad har skett och föreningens förskottsbetalning på 237.000 kr är reglerad.

Brandinspektion är gjord, cirkulationspump renoverad och hjärtstartare installerad i bastun omklädningsrum..

Nya gardiner och draperi har satts upp anpassats till de renoverade lokalerna. Porslin, glass mm har inhandlats och placerats i det utökade köket.

En gatupratare har inhandlats och ställs ut intill flaggstången.

 

För den löpande verksamhet är årets inkomster 164.064 kr. och utgifter175.527 kr. där vatten el och olja står för 70565 kr. Resultatet blev ett underskott på 11.463 kr.

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank konton samt i aktiefonder. Under året har en svensk fond sålts och överförts till föreningens kapital konto. Totalt finns kring 770.000 kr.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR    2017……                                    

FÖRENINGEN;

Föreningen har två uppgifter

  1. Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.
  2. Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

Antalet medlemmar är knappt 200. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna summeras till 15.200 kr. Kommunen gav driftbidrag på 26.550 kr.

Föreningens bankgiro är 5416-0817. Swish 076 81142 18.

 

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck vice ordförande och

Jonas Nyström kassör samt Karin Lennartsson, Anders Lennartsson, Lars Engqvist,

Britt Marie Karlsson, Anders Bäckman och Sonny Schön.

Som suppleanter Anders Eriksson och Hari-Prem Andersen.

Styrelsen har haft 9 möten.

 

Bokningen av Bygdegården sker på www.nashultsbygdegard.se och 076 81042 18

Brandskydds- tillika UH grupp och projektgrupp för årets ombyggnation;

Anders Lennartsson, Sonny Schön och Anders Eriksson.

Linda Svebeck, Karin Lennartsson och Ann Kristin Nelson har varit ansvariga för lokalhållningen.

Jost Fonfara och Bengt Carlsson har varit ansvariga för gräsmattan.

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

Valberedning är Lars Bäckström, Arne Danielsson och Lotta Nyström

 

VERKSAMHETER 2017

25/2 Näshults Vintermarknad med försäljningen inne i Bygdegården och ute på parkeringsplatsen och tusental besökare.

9/3 Söndagsmiddag med 50 deltagare

13/3 PåskPub med 50 deltagare

22/4 Pub efter cykelmiddag i olika hem i socknen

16/9 Romprovning och efterföljande Pub 50 deltagare.

25/11 Invigningsfest efter renoveringen med ett 80 deltagare.

Torsdagsträff och Söndagsjympa har återkommande skett under våren och hösten.

 

Dokumentation av Näshult förr och nu publiceras på www.nashultshembygd.se.

Bl.a. Torp och Backstugor med kartanvisning, Forna tiders Näshult, Näshult under medeltiden och Militärstaten i Näshult under de stora krigens tid. Dessutom berättelser, filmer, ljudinspelningar och bildspel från förr och i nutid.

Försäljning.

Böcker; Bilder från Förr och Inez Ekensäters Minnen samt ovannämnda böcker.  

Kartor: Näshult socken från 1690 samt Näshults Torp och Backstugor

DVD: Vår socken under ett år (2002), En film om vår socken (1975),

Tjugo år i Näshult (1936-1956) och Näshult på 1980 talet med NIF 50 års jubileum. 

CD: Röster från Förr.

UTHYRNING

Näshults olika föreningar har i varierande omfattning använt Bygdegården.

Dessutom privata fester bl.a. tre bröllop/födelsedagar. 

Bygdegårdens stora och lilla sal har använts 45 gånger, heldag eller del av dag, 23 gånger för  gymnastik/jympa samt 28 Torsdagsträffar vilket gav en inkomst på 27.700 kr.

 

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och bokning finns på www.nashultsbygdegard.se.

Bygdegården finns också på www.nashult.se och på facebook under Näshults Bygdegård.

Bastun, herrbastu på fredagar och vid enstaka andra tillfällen samt den sedvanliga puben fortsätter som alla år.

Tvättrummet/duschar används numera frekvent under övrig tid, av boenden och besökare samt av husbilsparkerare.

Två husbilsställplatser och en skateboardramp har utnyttjats

Vaktmästarbostaden har varit uthyrd hela året.

FÖRVALTNING 2017.

Under två månader oktober-november ombyggdes köket samt upprustades stora salen och entrén. Planerna presenterades på 2017 års årsmöte.

Arbetet genomfördes under vår projektledning av RP Byggtjänst i Virserum.

Finansiering har skett genom bidrag från Vetlanda Kommun och Länsstyrelsens lantbygdsprogram på sammanlagt 628.000 kr samt av egna medel 165.000 kr. Föreningen har förskotterat 237.000 kr av bidragsdelen som avses betalas i en slutredovisning 2018.

Toaletter och duschar har renoverats för 36.500 kr.

 

Nya priser för uthyrning, service och försäljning mm har fastställt med flertalet höjningar då tidigare prislista gällt sedan 2012 och förbättringen genom det nya köket.   

 

För den löpande verksamhet är årets intäkter 121.113 kr och kostnader 201.904 kr. som ger ett underskott på 80.791 kr i den löpande verksamheten. Underskottet förklaras delvis av kompletterings investeringar till ombyggnationen samt att Bygdegården hållits stängd i två månader.

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank konton och i aktiefonder som under året har haft en gynnsam utveckling.

En aktiefond har dock sålts och kapitalkonton belastats med 436.000 kr kopplat till ombyggnationen och föreliggande förskotterade medel.

 

.......................................                         

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2016                                  

Antalet medlemmar är cirka 200. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna summeras till 17.700 kr. Kommunen gav driftbidrag på 26.550 kr.

Föreningens bankgiro är 5416-0817. Swish 076 81142 18.

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck vice ordförande och Jonas Nyström kassör samt Karin Lennartsson, Anders Lennartsson, Lars Engqvist, Eva Kornby, Anders Bäckman och Sonny Schön.

Som suppleanter Ulf Lilja, Barbro Allansson, Britt Marie Karlsson och Anders Eriksson.

Styrelsen har haft 9 möten.

 

Bokningen av Bygdegården sker på www.nashultsbygdegard.se och 076 81042 18

Brandskydds- tillika UH grupp; Anders Lennartsson, Sonny Schön och Anders Eriksson.

Skönhetsråd; Linda Svebeck, Barbro Allansson, Karin Lennartsson och

Britt Marie Karlsson.

Forminnesavdelning; Eva Kornby

Linda Svebeck och Karin Lennartsson har varit ansvarig för lokalhållningen.

Jost Fonfara ansvarig för gräsmattan.

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

Valberedning är Lars Bäckström, Arne Danielsson och Lotta Nyström

 

VERKSAMHETER 2016

27/2 ägde Näshults Vintermarknad rum med försäljningen inne i Bygdegården och ute på parkeringsplatsen. Hembygdsföreningen hade eget bord.

11/3 Teater Café ”Allt har sin tid” med 45 deltagare

 

23/4 Ölprovning med Kvarnagårdens bryggeri och 50 deltagare.

Byavandring i Smedstorp 8/5 och till Holma säteri 22/5 med kring 30 talet deltagare.

Föreningen deltog i årets Byalopp 13/8 med lokal för registrering och vätskekontroll.

11/10 Lady Killers, en klassisk film.

10/12 Jul i Näshult med ett 60 tal deltagare stora och små i samarbete med Lyckan daghem med tomtesmyg, presenter, försäljning och glögg samt efterföljande pub. Med 5 sponsorer gav detta ett överskott på 8.000 kr.

Torsdagsträff och Söndagsjympa har frekvent skett under våren och hösten.

Samt en bugg kurs under fem söndagar under hösten.

 

I december presenterades Karl Jungenfelts bok Militär staten i Näshult under de stora krigens tid 1560-1760, till försäljning.

Fortsatt dokumentation av Näshult förr och nu pågår och publiceras på www.nashultshembygd.se. Här finns skriften Torp och Backstugor med kartanvisning, böckerna Forna tiders Näshult och Näshults socken under medeltiden. Förutom historiska fördjupningar finns berättelser från 1900 talet, film och flera nutida bildspel.

 

Till Försäljning finns också;

Skrifter Bilder från Förr, Minnen och Näshult socken under medeltiden samt

Karta över Näshult socken från 1690.

Filmer; Vår socken under ett år (2002), En film om vår socken (1975) samt

Tjugo år i Näshult (1936-1956)

CD skivor Röster från Förr. (Två finns på www.nashultshembygd.se )

Karta över Torp och Backstugor samt Varglapps T shirts.

Resultat av försäljningen blev 850 kr.

 

UTHYRNING

Näshults olika föreningar har i varierande omfattning använt Bygdegården.

Dessutom fyra bröllop och två födelsedagar. 

Bygdegårdens stora och lilla sal har använts 51 gånger, heldag eller del av dag, 37 gånger för  gymnastik/bugg samt 25 kvällar för Torsdagsträff vilket gav en inkomst på 27.560 kr.

 

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och bokning finns på www.nashultbygdegard.se.

Bygdegården finns också på facebook under Näshults Bygdegård.

 

Bastun, herrbastu på fredagar och vid enstaka tillfällen och gav en inkomst på 4.670 kr.

Den sedvanliga puben efter bastun har gett inkomst på 6019 kr.

Tvättrummet/duschar används numera frekvent under övrig tid, av boenden och besökare.

 

FÖRVALTNING 2015.

I samband med Karl Jungenfelts begravning mottogs en generös gåva.

Utbetalning enligt Maj Lis Johanssons mycket generösa testamente har skett.

 

Uppgradering av köket och lilla salen har i omgångar diskuterats och konkretiserats efter det skisser presenterats i styrelsen i slutet av 2015. Inriktningen är ett tak på 300.000 kr av egna medel. Frivilligt arbete i delar förutsätts. Bidrag har sökts ur Landsbygdsprogrammet och Vetlanda kommun. Besked väntas i början på 2017.

 

Kompletterande glas och porslin har köpts för 16.000 kr.  

 

Två husbilsställplatser har skyltats på parkeringsplatsen med viss utannonsering.

En skateboardramp har med hjälp av frivilliga inklusive ungdom och med stöd av kommunens bidrag på 28.000 kr färdigställts på Bygdegårdens bakgård.

 

För den löpande verksamhet är årets intäkter 142.498 kr och kostnader 162.456 kr vilket justerat för ränteinkomst, uppskjuten betalning och avskrivning av smalspårsaktier ger ett resultat för den löpande verksamheten på minus cirka 8.000 kr.    

 

Föreningen kapital som bildats av årets och tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank, numera en tredjedel i aktiefonder och resten på olika konton och har under året haft en bra avkastning.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015

Antalet medlemmar är 165. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna summeras till 16.100 kr. Kommunen gav driftbidrag på 26.550 kr.Föreningens bankgiro är 5416-0817.


Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck vice ordförande och 
Ulf Lilja kassör samt Karin Lennartsson, Anders Lennartsson, Lars Engqvist, Eva Kornby, Anders Bäckman och Sonny Schön.
Som suppleanter Barbro Allansson, Britt Marie Karlsson och Anders Eriksson.

Styrelsen har haft 10 möten.

Bokningen av Bygdegården sker numera på www.nashultsbygdegard.se.

Brandskydds- tillika UH grupp; 
Anders Lennartsson, Sonny Schön och Anders Eriksson.

Skönhetsrådet; 
Linda Svebeck, Barbro Allansson, Karin Lennartsson och Britt Marie Karlsson.

Forminnesavdelningen; Eva Kornby

Lena Lennartsson har varit ansvarig för lokalhållningen.
Jost Fonfara ansvarig för gräsmattan.

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.
Valberedning är Lars Bäckström, Arne Danielsson och Lotta Nyström

VERKSAMHETER 2015

28/2 ägde Näshults Vintermarknad rum med försäljningen inne i Bygdegården och ute på parkeringsplatsen.

2/4 hölls traditionell Påskpub med buffé med ett 30 tal deltagare.

14/5 Byavandring i Rösjöholm med ett 30 tal deltagare.

6/6 Bakluckeloppis i mindre format på Bygdegårdens parkeringsplats.

Klassiska filmer har visats, under våren Annonsera och hösten Sommarnattens leende.

Föreningen deltog i sommarens Byalopp 8/8 som hade 150 deltagare med lokal för registrering och vätskekontroll. 

8/9 NäshultsDagen med 1980 tals filmen, vandring i byn, musik i kyrkan, tipspromenad, pojklagsmatch och buffé lockade ett 50 tal deltagare.

15/9 hölls Vetlanda kommunfullmäktiges ordinarie möte i Bygdegården, varvid föreningen bidrog med presentationer i form av film från 1951 fullmäktigemöte, föredragning samt skärmutställning om Näshult förenings- och företagsliv.

5/12 ordnades Före Jul med ett 40 tal deltagare med försäljning och fika. Tolv tavlor av Roj och Maj Lis Johansson såldes på auktion. Tillsammans ett överskott på 8.800 kr.


En ny DVD; Näshult på 1980-talet, med Näshult IF 50 års jubileum, filmen om Oskar i Häggagärde och några kortare inslag, har redigerats och finns till försäljning.

Fortsatt dokumentation av Näshult förr och nu pågår och publiceras påwww.nashultshembygd.se. Här finns skriften Torp och Backstugor med kartanvisning, böckerna Forna tiders Näshult och Näshults socken under medeltiden. Förutom historiska fördjupningar finns berättelser från 1900 talet, film och flera nutida bildspel.

Till Försäljning finns också;
Skrifter Bilder från Förr, Minnen och Näshult socken under medeltiden samt 
Karta över Näshult socken från 1690.

Filmer; Vår socken under ett år (2002) och En film om vår socken (1975) samt 
Tjugo år i Näshult (1936-1956)

Stig Rydemans och Gunnel Granmos skrifter om Näshult Kyrka.

CD skivor Röster från Förr.

Karta över Torp och Backstugor och Varglapps T shirts.

Resultat av försäljningen blev 1.573 kr.

UTHYRNING
Näshult olika föreningar i varierande omfattning har använt Bygdegården. 
Dessutom tre bröllop, tre födelsedags fester och Profilgruppens chefsseminarium.

Bygdegårdens stora och lilla sal har använts 53 gånger, heldag eller del av dag, samt 25 gånger för pensionärs gymnastik vilket gav en hyra på 25.930 kr. 

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och bokning finns från och med sommaren på www.nashultbygdegard.se då bokningen togs över från Näshults Butiken.

Bygdegården finns också på facebook.

 

Bastun används fredagar och vid enstaka andra tillfällen och gav en inkomst på 9.190kr.Den sedvanliga puben efter bastun har gett inkomst på 9.860 kr.

Solariet är avvecklat.

FÖRVALTNING 2015.

Föreningen är genom testamente en av flera dödsbodelägae till Maj Lis Johannsson och som mycket generöst har tillfört tavlor och hantverk och en kommande summa pengar.
I samband med Karin Johanssons begravning mottogs också en generös gåva.

Aktier för 10.000 kr. har köpts i Smalspåret i Hultsfred AB som bidrag till anskaffningen av Hultanäs stationshus.

Styrelsen har efter flera omgångar bordlagt tanken att utveckla en hembygdspark.

UH planen har diskuterats och styrelsen har beslutat om upprustning inom köket och Lilla salen. 
En ny diskmaskin har installerats för 49.000 kr efter att den gamla felade. 
32 nya extra stolar för 13.000 kr har inhandlats.

Ny projektor har ersatt den gamla som efter 7 år felade. I samband med att en större skärm installerades har TV förrådet avvecklats och möjliggjort ett större utrymme på verandan.

För den löpande verksamhet är årets intäkter 125.676. och kostnader 190.356 kr. vilket tillsammans med årets ränta ger ett resultat på minus 62114 kr.

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank, en fjärdedel i tre aktiefonder och resten på kapitalkonton, till fast ränta. 
Årets extra inköp har täcks av medel från kapitalkontot.