Protokoll

                                                     

Styrelsemöte 2017-10-10                    6:E 

Närvarande: Tord Hedström ordförande, Karin Lennartsson, Anders Lennartsson,

Sonny Schön, och Lars Engqvist

Ej närvarande: Linda Svebeck, Britt Marie Karlsson Jonas Nyström och Anders Bäckman samt Hari-Preem Andersen och Anders Eriksson

§37. Tord inledde mötet, justerades protokoll nr.5 och till justeringsman utsågs Sonny.

§38. Ombyggnad och renovering;

Sonny; arbetet är i full gång och förväntas bli klart i god tid till 1/12.

Den nya väggen är uppsatt och är till fördel för kökets användning.

Vi får förskott 240.000 kr i närtid och 150.000kr. från kommunen när vi har första fakturan. Däremot får vi i slutändan ligga ute med 300.000 kr under en längre tid.

Beslutades anta offert på målning i hallen på 49.375 kr. som är en tilläggsuppgift.

 

§39. Beslutades om en invigningsfest:

Lördagen 25/11 med start kl. 16 ute med tomtesmyg och godis (Anders L), glögg, med försäljning av julgranar (Anders B).

Kl. 17 inne i Bygdegården, öppnas dörrarna, invignings tal och bandklippning (Sonny och barn). Kaffe och  bjudtårta. Bakbidrag? Glass till barnen. Öl/vin och förtäring. Musik. (Karin och Linda). Försäljning av saker?

VP och Uppvidingetidningen inbjuds rapportera. 

 

§40. Beslutades om en överföring av 100.000 kr från kapitalkonto till renoveringskontot.

§41. Väcktes frågan om ändrat städningsansvar, former och kostnader.

Bordlades.

§42. Bordlades nya uthyrningspriser från 2018 och föreningens framtida organisation.

§43. Nästa styrelse möte onsdag 8/11 kl. 19-21.

          

Styrelsen 2017-08-22                                         5:E 

Närvarande: Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck, Britt Marie Karlsson, Karin Lennartsson, Anders Lennartsson, Sonny Schön, Jonas Nyström, Lars Engqvist och Anders Bäckman samt Anders Eriksson

Ej närvarande: Hari-Preem Andersen

§29. Tord inledde mötet, justerades protokoll nr.4 och till justeringsman utsågs Anders B.

§30. Rapporteringar;

12/8 till Byaloppet kom 145 varvid en föll bort i sjön, en i Ödmundetorpa backen och en i  Kråkelidbacken.

Är nya wc och duschblandare installerade.

Har Ulf Lilja särskilts avtackats för styrelsegärningen med Ulrike Duck tavla.

Har Peter Danielsson från Kalmar länsmuseum föreläst om Johannes Magnusson i Stenberga kyrkan.

§31. Ombyggnad och renovering av kök, stora och lilla salen;

(forts. §24.)

Föredrog UH gruppen.

Klart med start 1/10 med beräknat avslut till 30/11. Bygglov a 1.725 kr är beviljat för flyttning av köksfönster.

Färgsättning; panelen 1700 tals grått och väggarna bruten vitt. Förslag till lilla salens golv kommer att visas 29/9.

Av och utplockning sker 29/9 kl. 18 och 30/9 kl. 9

Beslutades tilläggs insatser inom ramen för 150.000 kr;

(tidigare beslutat av våra egna medel 300.000 kr minus 69.807 kr och med en reserv på 80.000 kr för det oförutsedda)

  1. ta bort inre vikvägg och måla den andra.
  2. heltäckande dörr ner till källaren.
  3. måla hallen.
  4. byt lampor i hallen, lilla och stora salen, alla dimbara.

Dessutom om det ryms inom denna ram;

  1. genomljusbara dörrar till altanen och verandan.
  2. nytt golv i damernas toalett.

Beslutades att inställa informationsmöte i Bygdegården 29/8 men att inbjuda till publikation vid renoveringsstarten i VP och Uppvidingetidningen.

 

§32. Ekonomi.

Godkändes att 40.000 kr uttagits från kapitalkonto för betalning av wc-dusch åtgärden.

Ny prissättning i Bygdegården (ändringar har ägt rum 2012 – 2006 – 2002) diskuterades.

Bordlades med avsikt att ha nya priser per 1/1 2018.

Jonas meddelade att han har för avsikt att avgå som kassör.

 

§33. Kommande aktiviteter;

16/9 Rom provning start kl. 18 och efterföljande Pub kl. 20. Karin ordnar med stöd av Linda och Tord.

Diskuterades nästa års Byalopp och att Bygdegården erbjuds svara för efterföljande samling/buffé.

 

§34  Diskuterades frågan från Årsmötet om hur bäst organisera det framtida ansvaret och engagemanget för bygdegården, sociala aktiviteter och hembygdsarbete. Bordlades.

 

§35. BoUng styrelse inställde årsmötet 2016 och nu har tiden för att kalla för 2017 också passerat. Beslöts översända en formell förfrågan om orsaker och tillstånd.

§36. Nästa styrelse möte tisdagen 10/10 kl. 19-21.

                           

Styrelsen 2017-05- 30                                4:E

Närvarande: Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck, Britt Marie Karlsson (§28), Karin Lennartsson, Anders Lennartsson, Sonny Schön, Jonas Nyström och Lars Engqvist samt Anders Eriksson

Ej närvarande: Anders Bäckman samt Hari-Preem Andersen

§23. Tord inledde mötet, justerades protokoll nr.3 och till justeringsperson utsågs Jonas.

§24. Ombyggnad och renovering av kök, stora och lilla salen; Vi har fått beviljat bidrag för detta arbete i enlighet med vår ansökning, från Landsbygdsprogrammet 474.688 kr och Vetlanda kommun 153.575 kr. Vår egen finansiering är 69.807 kr. Summeras till 698.070 kr.

Föredrog Sonny UH gruppens förslag.

Beslutades;

1. Att genomföra arbetet och att anta offert från RP Byggtjänst i Virserum med för oss kända underleverantörer och med start prel. 1/10 med en inriktning att bli klar omkring december.

2. Inom ramen för vårt tidigare beslut om en finansiering av högst 300.000 kr finns möjlighet för styrelsen att besluta om ytterligare inslag som lämpligen samordnas med detta arbete.

3. Sonny utses till projektledare och ansvarar för myndighetskontakter och redovisning.

4. Kassören svarar för projektets ekonomi och bokföring med ev. support från Sonny.

5. Anders L och Anders E svarar för leverantörskontakter, beställning och uppföljning.

6. Övriga förväntas bidra enligt direktiv med fortlöpande ut och in plockning, städning mm.

7. Förslag om tillägg, färgsättning mm tas upp vid nästa styrelsemöte.

Diskuterades taklamporna i stora salen och i tamburen, målning av kringliggande furupaneler, om gallerdörren ner till bastun och om dörren nere intill bastun, om målning av toaletterna.

Diskuterades informationsinsatser, hemsida och tidningar, om en positiv framtid för Bygdegården.

Beslutades inbjuda till ett särskilt informationsmöte i Bygdegården tisdagen 29/8 kl. 19 med fika.

Uttalades ett särskilt tack till Sonnys för framgångsrik bidrags handläggning och att vi därmed får fästa EUs stjärnrika emblem.

§25. Våra wc stolar och duschblandare är utslitna och Anders L föreslog införskaffande och montering enligt offert från Vetlanda Rör a 36.500 kr; Beslutades enligt förslaget.

§26. Karin föreslog romprovning med PR Fat i Åseda Beslutades om provning lördagen 16/9 med sammanhängande gott tilltugg.

§27 Byavandring i Äng kan fortfarande bli av i augusti, vecka 32.

 

Styrelsen 2017-04- 24                                               3:E

Närvarande: Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck, Britt Marie Karlsson, Karin Lennartsson, Anders Lennartsson, Sonny Schön, Jonas Nyström och Lars Engqvist

Ej närvarande: Anders Bäckman samt Anders Eriksson och Hari-Preem Andersen

§17. Tord inledde mötet, godkändes protokoll nr.2 och till justeringsperson utsågs Sonny.

§18. Rapporteringar;

- Britt Marie berättade om Sockenrådets årsmöte med ny ordförande Per Lindgren och flera andra nya i styrelsen, annars mycket som vanligt.

- Anders L om Söndagsmiddagen med ett 40 tal deltagare och succé. Fortsättning följer i maj. Åtog sig Karin att införskaffa små skålar som visade sig saknas.

- Påsk Puben blev bra trots att folk inte kom för än de började droppa in efter en halvtimme. 5 barn fick dela på mängden påskägg. Janson är bra att ha.

- Torsdagsträffar och Söndagsjympa pågår, den ena in i maj och den andra flyttar ut när vädret blir lämpligt.

- Städning sker nu i Anne Kristine Nelson regi. Diskuterades bättre framtida administrativa former.

§19. Uthyrning; Inte så mycket framöver fram till ett bröllop 22-24/9.

Jost Fonfara har sagt upp lägenheten inför sommaren. Hyran är sedan 2010 2.900 kr. Beslutades att hyran höjs till 3.100 kr och med ett åtagen gräsklippning och skottning kring ingångar. I annat fall är hyran 3.500 kr. Tord justerar vårt hyresavtal. Anders tog med sig detta som ett erbjudande till Bengt Carlsson.

§20. Aktiviteter;

- Byavandring i Äng Tord har haft kontakt med Bengt Winbladh. Arbetshypotes vecka 22 eller 32 samt att det går även bra med vardagskväll kl. 18. Dessutom Prästtorp/Hultanäs?

- En ytterligare Söndagsmiddag i maj (Anders/Gun Karlsson)

- Pub inför semestern.

- Tipsrunda med förtäring en sommar kväll

Till höstterminen?; - Oktoberfest med öl och bompa bompa musik.

- Jul i Näshult fungerade bra,

- Vintermarknaden vi bör ha egen aktivitet, i samarbete eller något nytt såsom gluwine och apfelstrudel Åtog sig Tord undersöka tillstånd. (vårt tillstånd 2007 för slutet sällskap kostade 400 plus 5x100 alltså 900 kr.)

Renovering och UH;

Bidragsprocess pågår fortfarande. Toastolar är fortfarande trasiga och Anders jagar Värme&Sanitet. Vår gamla telefonen är borttagen. Högtalarna tål ej disco volym.

§21. Utsågs Anders L och Linda som representanter till ett Bo Ung årsmöte. (Karin ingår i valberedningen)                       

Styrelsen    2017-03-20                                 2:a 

Närvarande: Tord Hedström ordförande, Anders Bäckman, Linda Svebeck, Britt Marie Karlsson, Karin Lennartsson, Anders Lennartsson och Lars Engqvistsamt Hari-Preem Andersen.                    Ej närvarande: Sonny Schön, Jonas Nyström samt Anders Eriksson

§8. Tord inledde mötet, godkändes protokoll nr.1 och till justeringsperson utsågs Anders L.

§9.  Fördelades medlemsuppbörden enligt följande;

Korset till Elias hus – Linda

Korset till avtagsvägen Höghultström - Linda

Dito avtagsväg till Övreåkra  –  Anders L

Höghultström till Hultanäs  -  Ander B

I Hultanäs – Jonas och Tord

Dito avtagsväg till Njupingetorp  -   Ander L

Ekagård, Idanäs, Udden  -  Sonny

Korset till Söder Nässja – Tord

Götestorp till Hjalmars Äng/Vesters  -  Britt Marie

Hjalmars Äng till Horseryd - Lars

Korset till Sörgårn – Karin

Beskvarn till Kejsarekulla, väg 125  -  Anders B

….utdelades medlemsbrev.

§10. Utsågs Britt Marie och Anders B att representera vår förening vid SockenRådets årsmöte 2/4

§11. Aktiviteter;

13/4 från kl. 18 bestämdes Påsk Pub

med ägg, sill, kaviar och ost med knäcke (Karin) samt öl, (Anders L) proseco och rött (Tord).

Och för barnen påskägg (Karin).

22/4 Karin informerade om inbjudan till Cykelrunda med tre rätters middag med start kl. 16 i Bygdegården och återsamling med musik. Allt enligt inbjudningsbrev.

Förslag från Gun, Malin, Lina och Tilda framfördes av Anders L om Söndagsmiddagar, vid fem tiden varvid barnen lagar mat och efter kanske bingo.

Bestämdes enligt förslaget och i föreningens regi.

Byavandring i vår; Förutom i Äng

Åtog sig Anders B undersöka besök Prästtorps hus bakom Kakelfabriken samt några torp.

 

§12. Förslag från årsmötet att föreningen skulle involveras i NIF/Damklubbens arrangerade valborgsmässofirande i gamla eller nya former.

Beslutades att vi ej är intresserade av att bidraga till fyrverkeriet vid sjön men att gärna bidraga till framtida former där Bygdegården utnyttjas.

§13. Nytt städavtal.

Karin och Linda som sedan 1/1 2016 ansvarat för Bygdegårdens städning föreslog ett nytt städavtal och ny städansvarig.

Beslutades fastställa avtalet och att Anne Kristine Nelson engageras enligt överenskommen ersättning. Med förbehåll för kommande renoveringsavbrott.

§14. UH.

Anders L informerade om bristande toaletter och dusch blandare och svårigheter att få aktivitet hos Värme&Sanitet.

 

Den fasta telefonen 0383 810 42 fungerar inte.

Beslutades avveckla den fasta telefonen.

Vårstädningen;

Bestämdes vårstädning för villiga inom och utom styrelsen till måndagen 10/4 f.o.m. kl. 17

 - varvid korv och öl serveras prestationsmässigt.

§15 Ekonomi

Linda föreslog avgift vid avbokning av Bygdegården.

Bordlades till kommande översyn av våra hyrespriser.

Styrelsen   2017-03-02                               1:a 

Närvarande: Tord Hedström ordförande, Anders Bäckman, Sonny Schön, Linda Svebeck, Britt Marie Karlsson och Lars Engqvist samt Hari-Preem Andersen.

Ej närvarande: Karin Lennartsson, Anders Lennartsson och Jonas Nyström samt Anders Eriksson

§1. Tord inledde mötet och till justeringsperson utsågs Linda.

§2.  Utsågs till vice ordförande Linda Svebeck, kassör Jonas Nyström och till sekreterare Tord Hedström.

§3.  Uppdrogs åt ordförande Tord Hedström (440419-7313) och

kassör Jonas Nyström (680406-2799) att var för sig teckna föreningens firma samt

åt Jonas Nyström att såsom kassör disponerar ett företagskonto i Swedbank för löpande transaktioner.

Beslut om uttag från dessa framtidskonton eller disposition av fondinnehavet också i samma bank förutsätter beslut i styrelsen.

§4. Anmälde Tord att de två fonderna Allamansfond komplett respektive Räntefond Flexibel som överförts från Maj Lis Johanssons dödsbo har bytts till Access Sverige. 53.350 kr. respektive Ny Teknik 28.311 kr. (alla Swedbank fonder) i avvaktan på styrelsen beslut.

§5. Godkändes föreslaget medlemsbrev 2017 som utsänds inför årsmötet.

Åtog sig Anders B att trycka upp 200 ex.

Bordlades medlemsuppbörden i övrigt.

§6. Bordlades representanter till SockenRådets årsmöte 2/4, Påsk Fest 13/4, Cykel Pub 22/4                   

                                                 

                              

Årsstämma 2 mars 2017                   

Deltagande; Gun Karlsson, Inga Thylen Westberg, Lars Bäckström, Tord Hedström, Sonny Schön, Mona Karlsson, Hari-Prem Andersen, Ulf Lilja, Lars Engqvist,  Anders Bäckman, Linda Svebeck, Britt Marie Karlsson, Maj Britt Karlsson.

§1.  Styrelsens ordförande Tord Hedström förklarade stämman öppnad.

§2.  Utsågs Lars Engqvist till ordförande för stämman, till sekreterare Tord Hedström och som protokolljusterare utöver ordförande, Mona Karlsson.

§3.  Fastställdes förteckning över närvarande medlemmar enligt ovan.

§4.  Godkändes kallelsen till stämman och föredragningslistan.

Verksamhetsåret 2016;

§5.  Föredrogs 2016 års verksamhet och förvaltning.

PM bifogas original protokollet.

Antalet medlemmar är kring 200. Bygdegården har varit väl uthyrd för bröllop, sammankomster, gymnastik och bugg kurs.

Husbilsplatser och scateboard-ramp har tillkommit.

Bland verksamheter; Teater Café – Allt har sin tid, Öl provning med Kvarnagårdens bryggeri, Byavandring till Smedstorp och Holma och Jul i Näshult. Dessutom under hela året Torsdagsträffar.

Boken Militärstaten i Näshult är publicerad till försäljning och dokumentation sker fortlöpande på www.nashultshembygd.se

Beslutades lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§6.  Utdelades och föredrogs 2016 års ekonomi.

Redovisningen bifogas original protokollet.

För verksamheten, är årets intäkter 142.498 kr. och kostnader 162.456 kr. vilket justerat för (små)  ränteintäkter och avskrivning av smalspårsaktierna ger ett resultat på minus 28.666 kr.

I balansräkningen har våra byggnader införts bland tillgångar till ett värde av 1.819.043 kr. vilket är det värde som funnits med i flera år, men bara som en notering. Dessutom har våra aktiefonder tagits upp till inköpsvärde och inte till det noterade marknadsvärdet som tidigare.

Beslutades lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna samt

att inför nästa år inleda avskrivning av byggnaden.

§7.  Uppläste sekreteraren revisorernas granskningsberättelse, vilket bifogas original protokollet, med slutsatsen att räkenskaperna var i sin ordning samt föreslogs ansvarsfrihet för styrelsen.

§8.  Fastställdes resultat och balansräkning för 2016 och att årets underskott på 28.666 kr. balanseras in i 2017 års räkenskaper.

§9.  Beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Verksamhetsåret 2017;

§10.  Redovisades styrelsen planer för uppgradering av köket med inriktningen att kunna ha tillredning för 50 personer och catering för 100. Bidragsansökan har inlämnats, med besked i april, som även tar upp lilla salen med nytt golv och förvaringsutrymmen samt målning i stora salen för att sammantaget bygdegården ska bli mer attraktivt och mer funktionell att städa. Vår egen insats är maximerad till 300.000 kr. förutom ideella insatser.

 

Tord Hedström tog upp frågan om vår hembygdsförenings dubbla roller, att vara både hembygd och bygdegårds förening, vilket är ovanligt. Det skapar lätt en konkurrens om utrymmet i verksamheten och att kanske andra intresserade inte kommer fram. Hur bättre hantera detta bör diskuteras i styrelsen under året.

§11. Beslutades lämna medlemsavgifter oförändrad nämligen 100 kr. per person

och 200 kr. för familj.

Val;

§12. Valdes, på valberedningens förslag, föredraget av Lars Bäckström,

Tord Hedström till styrelsen ordförande på ett år (omval). 

§13. Valdes som ordinarie ledamöter i styrelsen på två år, på valberedningens förslag,

Lars Engqvist, Linda Svebeck (omval) och Britt-Marie Karlsson (nyval) samt

Anders Lennartsson (omval) valdes på ett år.

Valdes som suppleanter på ett år Anders Ericsson (omval) samt Hari-Prem Andersen (nyval).

Dessutom ingår i styrelsen enligt 2016 års stämmobeslut, för ytterligare ett år;

Karin Lennartsson, Anders Bäckman, Sonny Schön och Jonas Nyström

§14. Valdes som revisorer, på valberedningens förslag, Roger Milton och Per Lindgren (omval) samt ersättare Tobias Ryman (nyval).

§15. Valdes valberedningen inför 2017 årsstämma nämligen

Lars Bäckström sammankallande, Arne Danielsson och Lotta Nyström (omval).

§16. Övrig fråga

Mona Karlsson företrädande NIF Damklubb efterhörde om ett samarbete med hembygdsförening kring Valborgsfirandet.

Diskuterades gamla och eventuellt nya former.

Överlämnades frågan till styrelsen.

§17. Avslutades stämman.  

                              

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2016                                  

FÖRENINGEN;

Föreningen har två uppgifter

  1. Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.
  2. Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

Antalet medlemmar är cirka 200. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna summeras till 17.700 kr. Kommunen gav driftbidrag på 26.550 kr.

Föreningens bankgiro är 5416-0817. Swish 076 81142 18.

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck vice ordförande och Jonas Nyström kassör samt Karin Lennartsson, Anders Lennartsson, Lars Engqvist, Eva Kornby, Anders Bäckman och Sonny Schön.

Som suppleanter Ulf Lilja, Barbro Allansson, Britt Marie Karlsson och Anders Eriksson.

Styrelsen har haft 9 möten.

 

Bokningen av Bygdegården sker på www.nashultsbygdegard.se och 076 81042 18

Brandskydds- tillika UH grupp; Anders Lennartsson, Sonny Schön och Anders Eriksson.

Skönhetsråd; Linda Svebeck, Barbro Allansson, Karin Lennartsson och

Britt Marie Karlsson.

Forminnesavdelning; Eva Kornby

 

Linda Svebeck och Karin Lennartsson har varit ansvarig för lokalhållningen.

Jost Fonfara ansvarig för gräsmattan.

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

Valberedning är Lars Bäckström, Arne Danielsson och Lotta Nyström

 

VERKSAMHETER 2016

27/2 ägde Näshults Vintermarknad rum med försäljningen inne i Bygdegården och ute på parkeringsplatsen. Hembygdsföreningen hade eget bord.

11/3 Teater Café ”Allt har sin tid” med 45 deltagare

 

23/4 Ölprovning med Kvarnagårdens bryggeri och 50 deltagare.

Byavandring i Smedstorp 8/5 och till Holma säteri 22/5 med kring 30 talet deltagare.

Föreningen deltog i årets Byalopp 13/8 med lokal för registrering och vätskekontroll.

11/10 Lady Killers, en klassisk film.

10/12 Jul i Näshult med ett 60 tal deltagare stora och små i samarbete med Lyckan daghem med tomtesmyg, presenter, försäljning och glögg samt efterföljande pub. Med 5 sponsorer gav detta ett överskott på 8.000 kr.

Torsdagsträff och Söndagsjympa har frekvent skett under våren och hösten.

Samt en bugg kurs under fem söndagar under hösten.

 

I december presenterades Karl Jungenfelts bok Militär staten i Näshult under de stora krigens tid 1560-1760, till försäljning.

Fortsatt dokumentation av Näshult förr och nu pågår och publiceras på www.nashultshembygd.se. Här finns skriften Torp och Backstugor med kartanvisning, böckerna Forna tiders Näshult och Näshults socken under medeltiden. Förutom historiska fördjupningar finns berättelser från 1900 talet, film och flera nutida bildspel.

 

Till Försäljning finns också;

Skrifter Bilder från Förr, Minnen och Näshult socken under medeltiden samt

Karta över Näshult socken från 1690.

 

Filmer; Vår socken under ett år (2002), En film om vår socken (1975) samt

Tjugo år i Näshult (1936-1956)

CD skivor Röster från Förr. (Två finns på www.nashultshembygd.se )

Karta över Torp och Backstugor samt Varglapps T shirts.

Resultat av försäljningen blev 850 kr.

 

UTHYRNING

Näshults olika föreningar har i varierande omfattning använt Bygdegården.

Dessutom fyra bröllop och två födelsedagar. 

Bygdegårdens stora och lilla sal har använts 51 gånger, heldag eller del av dag, 37 gånger för  gymnastik/bugg samt 25 kvällar för Torsdagsträff vilket gav en inkomst på 27.560 kr.

 

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och bokning finns på www.nashultbygdegard.se.

Bygdegården finns också på facebook under Näshults Bygdegård.

 

Bastun, herrbastu på fredagar och vid enstaka tillfällen och gav en inkomst på 4.670 kr.

Den sedvanliga puben efter bastun har gett inkomst på 6019 kr.

Tvättrummet/duschar används numera frekvent under övrig tid, av boenden och besökare.

 

FÖRVALTNING 2015.

I samband med Karl Jungenfelts begravning mottogs en generös gåva.

Utbetalning enligt Maj Lis Johanssons mycket generösa testamente har skett.

 

Uppgradering av köket och lilla salen har i omgångar diskuterats och konkretiserats efter det skisser presenterats i styrelsen i slutet av 2015. Inriktningen är ett tak på 300.000 kr av egna medel. Frivilligt arbete i delar förutsätts. Bidrag har sökts ur Landsbygdsprogrammet och Vetlanda kommun. Besked väntas i början på 2017.

 

Kompletterande glas och porslin har köpts för 16.000 kr.  

 

Två husbilsställplatser har skyltats på parkeringsplatsen med viss utannonsering.

En skateboardramp har med hjälp av frivilliga inklusive ungdom och med stöd av kommunens bidrag på 28.000 kr färdigställts på Bygdegårdens bakgård.

 

För den löpande verksamhet är årets intäkter 142.498 kr och kostnader 162.456 kr vilket justerat för ränteinkomst, uppskjuten betalning och avskrivning av smalspårsaktier ger ett resultat för den löpande verksamheten på minus cirka 8.000 kr.    

 

Föreningen kapital som bildats av årets och tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank, numera en tredjedel i aktiefonder och resten på olika konton och har under året haft en bra avkastning.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015
FÖRENINGEN;
Föreningen har två uppgifter
1. Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.
2. Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

 

Antalet medlemmar är 165. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna summeras till 16.100 kr. Kommunen gav driftbidrag på 26.550 kr.Föreningens bankgiro är 5416-0817.

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck vice ordförande och 
Ulf Lilja kassör samt Karin Lennartsson, Anders Lennartsson, Lars Engqvist, Eva Kornby, Anders Bäckman och Sonny Schön.
Som suppleanter Barbro Allansson, Britt Marie Karlsson och Anders Eriksson.

Styrelsen har haft 10 möten.

Bokningen av Bygdegården sker numera på www.nashultsbygdegard.se.

Brandskydds- tillika UH grupp; 
Anders Lennartsson, Sonny Schön och Anders Eriksson.

Skönhetsrådet; 
Linda Svebeck, Barbro Allansson, Karin Lennartsson och Britt Marie Karlsson.

Forminnesavdelningen; Eva Kornby

Lena Lennartsson har varit ansvarig för lokalhållningen.
Jost Fonfara ansvarig för gräsmattan.

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.
Valberedning är Lars Bäckström, Arne Danielsson och Lotta Nyström

VERKSAMHETER 2015

28/2 ägde Näshults Vintermarknad rum med försäljningen inne i Bygdegården och ute på parkeringsplatsen.

2/4 hölls traditionell Påskpub med buffé med ett 30 tal deltagare.

14/5 Byavandring i Rösjöholm med ett 30 tal deltagare.

6/6 Bakluckeloppis i mindre format på Bygdegårdens parkeringsplats.

Klassiska filmer har visats, under våren Annonsera och hösten Sommarnattens leende.

Föreningen deltog i sommarens Byalopp 8/8 som hade 150 deltagare med lokal för registrering och vätskekontroll. 

8/9 NäshultsDagen med 1980 tals filmen, vandring i byn, musik i kyrkan, tipspromenad, pojklagsmatch och buffé lockade ett 50 tal deltagare.

15/9 hölls Vetlanda kommunfullmäktiges ordinarie möte i Bygdegården, varvid föreningen bidrog med presentationer i form av film från 1951 fullmäktigemöte, föredragning samt skärmutställning om Näshult förenings- och företagsliv.

5/12 ordnades Före Jul med ett 40 tal deltagare med försäljning och fika. Tolv tavlor av Roj och Maj Lis Johansson såldes på auktion. Tillsammans ett överskott på 8.800 kr.


En ny DVD; Näshult på 1980-talet, med Näshult IF 50 års jubileum, filmen om Oskar i Häggagärde och några kortare inslag, har redigerats och finns till försäljning.

Fortsatt dokumentation av Näshult förr och nu pågår och publiceras påwww.nashultshembygd.se. Här finns skriften Torp och Backstugor med kartanvisning, böckerna Forna tiders Näshult och Näshults socken under medeltiden. Förutom historiska fördjupningar finns berättelser från 1900 talet, film och flera nutida bildspel.

Till Försäljning finns också;
Skrifter Bilder från Förr, Minnen och Näshult socken under medeltiden samt 
Karta över Näshult socken från 1690.

Filmer; Vår socken under ett år (2002) och En film om vår socken (1975) samt 
Tjugo år i Näshult (1936-1956)

Stig Rydemans och Gunnel Granmos skrifter om Näshult Kyrka.

CD skivor Röster från Förr.

Karta över Torp och Backstugor och Varglapps T shirts.

Resultat av försäljningen blev 1.573 kr.

UTHYRNING
Näshult olika föreningar i varierande omfattning har använt Bygdegården. 
Dessutom tre bröllop, tre födelsedags fester och Profilgruppens chefsseminarium.

Bygdegårdens stora och lilla sal har använts 53 gånger, heldag eller del av dag, samt 25 gånger för pensionärs gymnastik vilket gav en hyra på 25.930 kr. 

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och bokning finns från och med sommaren på www.nashultbygdegard.se då bokningen togs över från Näshults Butiken.

Bygdegården finns också på facebook.

 

Bastun används fredagar och vid enstaka andra tillfällen och gav en inkomst på 9.190kr.Den sedvanliga puben efter bastun har gett inkomst på 9.860 kr.

Solariet är avvecklat.

FÖRVALTNING 2015.

Föreningen är genom testamente en av flera dödsbodelägae till Maj Lis Johannsson och som mycket generöst har tillfört tavlor och hantverk och en kommande summa pengar.
I samband med Karin Johanssons begravning mottogs också en generös gåva.

Aktier för 10.000 kr. har köpts i Smalspåret i Hultsfred AB som bidrag till anskaffningen av Hultanäs stationshus.

Styrelsen har efter flera omgångar bordlagt tanken att utveckla en hembygdspark.

UH planen har diskuterats och styrelsen har beslutat om upprustning inom köket och Lilla salen. 
En ny diskmaskin har installerats för 49.000 kr efter att den gamla felade. 
32 nya extra stolar för 13.000 kr har inhandlats.

Ny projektor har ersatt den gamla som efter 7 år felade. I samband med att en större skärm installerades har TV förrådet avvecklats och möjliggjort ett större utrymme på verandan.

För den löpande verksamhet är årets intäkter 125.676. och kostnader 190.356 kr. vilket tillsammans med årets ränta ger ett resultat på minus 62114 kr.

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank, en fjärdedel i tre aktiefonder och resten på kapitalkonton, till fast ränta. 
Årets extra inköp har täcks av medel från kapitalkontot.


 Årsstämma 15 februari 2015    godkänt protokoll.
- i Bygdegården

Deltagande; Lars Bäckström, Tord Hedström, Ulf Lilja, Maj Lilja, Jost Fonfara, Eva Kornby, Sonny Schön, Anders Lennartsson, Lars Engqvist, Gullbritt Engqvist, Karin Lennartsson, Anders Bäckman, Linda Svebeck, Michael Kornby, Monica Jungenfelt, Göran Johansson, Gun Johansson, Britt Marie Karlsson, Lena Lennartsson, Anders Eriksson, Annalena Löfgren, Mats Löfgren, Hans Karlsson och Maj-Britt Karlsson. 

§1. Styrelsens ordförande Tord Hedström förklarade stämman öppnad. 
§2. Utsågs Lars Engqvist till ordförande för stämman, till sekreterare Tord Hedström och som protokolljusterare utöver ordförande, Maj Lilja och Lena Lennartsson.

§3. Fastställdes röstlängd enligt ovan deltagande medlemmar.
§4. Godkändes kallelsen till stämman och föredragningslistan.

Verksamhetsåret 2014;
§5. Föredrogs 2014 års verksamhet och förvaltning (finns på www.nashult.se). 
PM bifogas original protokollet. 
Beslutades lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§6. Föredrogs 2014 års ekonomi. Redovisningen bifogas original protokollet.

För den löpande verksamheten, är årets intäkter 132.329 kr. och kostnader 135.505 kr. vilket justerat för ränteintäkter ger ett resultat på plus 7.334 kronor. 
Beslutades lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna.

§7. Uppläste Anders Lennartsson revisorernas granskningsberättelse, vilket bifogas original protokollet, med slutsatsen att räkenskaperna var i sin ordning samt föreslogs ansvarsfrihet för styrelsen.

§8. Fastställdes resultat och balansräkning för 2014 och att årets överskott på 7.334 kr. balanseras in i 2015 års räkenskaper.

§9. Beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Verksamhetsåret 2015;
§10. Redovisades tänkta verksamheter för 2015;

AKTIVITETER
1. Vintermarknad, 2. PåskPub och KräftPub, 3. Klassiska filmer, 4. Bygdens dag,
5. Byaloppet, 6. TjejDag, 7. Höst basar. 
(samt att Kommunfullmäktige är inbjudna att hålla möte i Bygdegården).

HEMBYGDSARBETET
8. Fortsatt nutidsdokumentation, Livet i Näshult, fotografering, 9. En ny Näshults film, 
10. Dokumentation på www.nashultshembygd.se, 11. Idé om en Hembygdspark,

UNDERHÅLLSÅTGÄRDER.
12. Stora salen väggar och golv, ta bort TV förrådet och utöka verandan. 13. Uppgradera köket, 14. Bastun, underhåll och förbättringar, 15. Entréplanen utvidga och försköna.

Från årsmötet framfördes fler förslag;
16. Torpvandring, 17. ?Tant gymnastik?, 18. Stickgrupp för Syriens barn, 
19. Matlagningskurs för herrar, 20. Bridgekväll, 21 Bakluckeloppis.

Samt; 
framfördes kritik mot elavbrott som uppstår vid mer ovanlig belastning.

Uppdrogs år styrelsen att arbeta vidare med dessa synpunkter och förslag.

§11. Beslutades lämna medlemsavgifter oförändrad nämligen 100 kr. per person och 
200 kr. för familj samt uppdrogs åt styrelsen att upprätta budget för 2015.


Val;
§12. Valdes, på valberedningens förslag, föredraget av Lars Bäckström, Tord Hedström till styrelsen ordförande på ett år (omval). 

§13. Valdes som ordinarie ledamöter i styrelsen på två år, på valberedningens förslag,
Eva Kornby, Lars Engqvist, Anders Lennartsson och Linda Svebeck. (omval)

Valdes som suppleanter på ett år Barbro Allansson (omval) samt Britt Marie Karlsson och Anders Ericsson (nyval).

Dessutom ingår i styrelsen enligt 2014 års stämmobeslut, för ytterligare ett år; 
Ulf Lilja, Karin Lennartsson, Anders Bäckman och Sonny Schön.

§14. Valdes som revisorer, på valberedningens förslag, Roger Milton och Per Lindgren samt ersättare Inger Johansson (omval).

§15. Valdes valberedningen inför 2015 årsstämma nämligen 
Lars Bäckström sammankallande, Arne Danielsson och Lotta Nyström (omval).

§16. Övriga frågor;

Redogjorde Tord Hedström för kontakter 2011 med Hultanäs Hembygdsförening under avveckling men med tillgångar avsedda för Hultanäs. Vi hälsade Hultanäsbor välkomna till Näshults Hembygdsförening samt åtog oss att medverka till upprätthållande av Hultingetorps skvaltkvarn. Något åtagande rörande Rosenhill stiftelsen gjordes inte.

Redogjorde Lars Engqvist för tillämpningen av EU Vattendirektiv från 2000 som konkretiseras 2016-2020, som berör även Näshults vattendrag och därmed vår hembygd men som konkret inte är en fråga för Hembygdsföreningen. 

§17 Avslutades stämman. 
Intogs smörgåstårta med dryck samt sågs bildspel Livet i Näshult 2014 med film.


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014    feb. 2015

FÖRENINGEN;
Föreningen har två uppgifter
Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.
Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

 

Antalet medlemmar är 165. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna summeras till 16.150 kr. Kommunen gav driftbidrag på 26.550 kr. 
Föreningens bankgiro är 5416-0817.

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Karin Lennartsson vice ordförande ochUlf Lilja kassör samt Anders Lennartsson, Lars Engqvist, Eva Kornby, Anders Bäckman. Sonny Schön och Linda Svebeck.
Som suppleanter Barbro Allansson och Annika Nordangård.

Styrelsen har haft 9 möten. 

Näshults Butiken och Sara Johansson har svarat för bokningen av Bygdegården.
Brandskydds- tillika UH grupp; Ulf Lilja, Anders Lennartsson och Sonny Schön.
Skönhetsrådet består av Linda Svebeck, Barbro Allansson och Karin Lennartsson.
Lena Lennartsson har varit ansvarig för lokalhållningen.
Jost Fonfara ansvarig för gräsmattan
Lars Engqvist ingår i Sockenrådets styrelse
Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.
Valberedning är Lars Bäckström, Arne Danielsson och Lotta Nyström


VERKSAMHETER 2014
22/2 ägde Näshults Vintermarknad rum med en stor del av försäljningen i Bygdegården och på parkeringsplatsen. Kring 1000 människor passerade Bygdegården under dagen.

17/4 hölls traditionell Påskpub med buffe och påskägg till alla barnen med 70 tal deltagare.Hembygdsföreningen var medarrangör i sommarens Byalopp, det första av en tänkt tradition.
Klassiska filmer har visats, under våren Pensionat Paradiset och hösten Soldat Bom.

15/9 genomfördes seminarium om Militärstaten i Näshult under Karl Jungenfälts ledning med ett 30-tal deltagare

Höst Basar hölls 22/11 (en vidareutveckling av den traditionella Auktionen) med försäljning, traktering, tipspromenad och särskilt för barnen en livs levande trollkarl. Ett 100 tal deltog. En stor del av försäljningen hade skänkts av Maj Lis Johannson i form av tavlor och hantverk som tillsammans med många andras goda bidrag tillfördes Bygdegården 12.200 kr.

Styrelsen har i samband med Vintermarknaden diskuterat en gammal tanke att forma enhembygdspark på andra sidan av vägen från Bygdegården. Förutsättningarna kommer nu att närmare undersökas.
Styrelsen har diskuterat den under året avklarade frågan mellan BoUng och Näshults Butiken

Under hösten har en ny DVD; Tjugo år i Näshult 1936-1956 redigerats och finns till försäljning, bestående av JUF skördetävling 1936, Näshultsfilmen från 1940, kyrkans återinvigning 1954 och annat material från Harald Danielssons och Per Göran Claesons filmande under perioden.

Fortsatt dokumentation av Näshult förr och nu pågår och publiceras fortlöpande påwww.nashultshembygd.se. Här finns skriften Torp och Backstugor med kartanvisning, böckerna Forna tiders Näshult och Näshults socken under medeltiden. Dessutom flera bildspel samt fördjupningar såsom ur domstolsprotokoll om Hor och Läppagäld i Näshult.

Hembygdsföreningen har låtit tillverka en anslagstavla Aktuellt i Näshult med plasering vid korset i Serarp. Kostnaden blev 9.000 kr. Lokal har ställts till förfogande för utbildning i hantering av byns nya hjärtstartare och årets Lucia firande har sponsrats.

Till Försäljning i Näshults Butiken och Hultanäs Antik och Secondhand har funnits;
Skrifter ?Bilder från Förr? och ?Minnen? och ?Näshult socken under medeltiden? samt Karta över Näshult socken från 1690.

I Bygdegården finns dessutom; 
Filmer Vår socken under ett år (2002) och En film om vår socken (1975) samt nu 
Tjugo år i Näshult (1936-1956)
Stig Rydemans och Gunnel Granmos skrifter om Näshult Kyrka.

CD skivor ?Röster från Förr?.
Karta över Torp och Backstugor och Varglapps T shirts.
Resultat av försäljningen blev 1.400 kr.

UTHYRNING

Bygdegården har Näshult olika föreningar i varierande omfattning använt Bygdegården. Samarbete med Näshults Butikens eftersträvas. 
- Under sommaren hölls fyra bröllopsfester och därefter val till Riksdagen.

Bygdegårdens stora och lilla sal har använts 60 gånger, heldag eller del av dag, samt 26 gånger för pensionärs gymnastik vilket gav en hyra på 31.500 kr. 
Reglerna för uthyrning har reviderats och finns i ?Välkommen att hyra Bygdegården?.

 

Bastun används fredagar och vid enstaka andra tillfällen och gav en inkomst på 5.200kr.Den sedvanliga puben efter bastun har gett inkomst på 5.300 kr.

FÖRVALTNING 2014
En golvklocka har mottagits från Elsa och Torsten Johansson Näshults Gård genom deras dotter Karin.
Ett Johannes Magnusson spelbord har skänkts av Kjell Österlind i Stockholm
Ödshults Missionskyrka har gett 1000 kr.

En UH plan har sammanställts och diskuterats samt i delar genomförts.
En bardisk har tillverkats och finns i förråd.
En stege har införskaffats.

En gärdsgård framför Bygdegården, efter Vintermarknaden, har inköpts
Elen har undersökts och utgiften för året blev 44.100 kr.

För den löpande verksamhet är årets intäkter 132.329 kr. och kostnader135.505 kr. vilket tillsammans med en ränta på 10.966 kr ger ett resultat på plus 7.790 kr. 

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank, en fjärdedel i tre aktiefonder och resten på kapitalkonton, fortlöpande till fast ränta, för att optimera avkastningen.


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013
FÖRENINGEN;
Föreningen har två uppgifter;
Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.
Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

 

Antalet medlemmar är 192. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna summeras till 19.200 kr. Kommunen gav driftbidrag på 26.550 kr. Föreningens bankgiro är 5416-0817.

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Karin Lennartsson vice ordförande och 
Ulf Lilja kassör samt Lars Torstensson, Charlotte Nyström, Anders Lennartsson, Lars Engqvist, Eva Kornby och Anders Bäckman.
Som suppleanter Barbro Allansson, Annika Nordangård och Sonny Schön.
Styrelsen har haft 9 möten. Varav ett i Claesons Affär.

Bokningsansvarig har varit Tord Hedström och Lotta Nyström. I december åtog sig Näshults Butiken att svara för bokningen.
Brandskyddsgrupp;Ulf Lilja, Lars Torstensson och Anders Lennartsson.
Lena Lennartsson har varit ansvarig för lokalhållningen.
Jost Fonfara ansvarig för gräsmattan
Lars Engqvist ingår i Sockenrådets styrelse
Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

VERKSAMHETER 2013
28 mars Påskpub med buffe och påskägg till barnen med ett 70 tal deltagare.
Då Näshults Butiken under året inbjudit till mat och dryck sista lördagskvällen i månaden har vi under resten av året avvaktat med att arrangera motsvarande aktiviteter. 
12 maj inbjöds till söndagspromenad med tips och fika med ett 25 tal deltagare

En solig 6 juli arrangerades Bygdens Dag samordnat med att Näshults IF visade upp sitt nya klubbhus. I Bygdegården bjöds på fika, bildspel, utställning och frågesport. Därefter vandring till bland annat Häggkvist samling som denna dag invigdes i den nya placeringen på väg till fotbollsplanen och klubbhuset. Dagen avslutades med buffé i Bygdegården. Drygt 100 deltog.

Vårt bidrag till Smålands Kulturfestival den 1 november bestod av ett bildspel (forntid, nutid i en levande bygd) och utställning med fika i Bygdegården. Dessutom bjöds på glögg i Claesons Affär och Näshults Kyrka hölls öppen. Mycket folk besökte Näshult denna dag.

9 november inbjöds ett 25 tal kvinnor till en dag om motion, lärande och hälsokost.
Årets julbord för bastubadarna ägde rum 20 december.
I år blev det ingen sedvanlig bygdegårdsauktion, men avsikten är att återkomma 2014.

Fortsatt dokumentation av Näshult förr och nu pågår och publiceras fortlöpande påwww.nashultshembygd.se. Under hösten har fotografering av Livet i Näshult om arbete och fritid och gammal och ung pågått. Vi har också fått från Svensk Filminstitut i DVD format filmer från kring 1950 ur Harald Danielssons produktion.

Vi har mottagit ett 40 tal tavlor ur Roy och Maj Lis Johanssons samlingar. Nu finns inom Bygdegården 20 tavlor som tillhör Sockenrådet samt många tavlor som har hembygdsvärden och som Hembygdsföreningen behåller. Övriga tavlor bör spridas på lämpligt sätt.

Till Försäljning i Näshults Butiken och Hultanäs Antik och Secondhand har funnits;
Skrifter Bilder från Förr och Minnen och Näshult socken under medeltiden samt 
Karta över Näshult socken från 1690.
I Bygdegården finns;
Filmer Vår socken under ett år (2002) och En film om vår socken (1975).
Stig Rydemans tre skrifter om Kyrkan och Gunnel Granmos skrift Näshult Kyrka.
CD skivor Röster från Förr, sista kommunmötet 1951 och om Näshults IF från 1984.
Karta över Torp och Backstugor och Varglapps T shirts med fyra olika motiv.
Resultat av försäljningen blev 5.605 kr.

UTHYRNING
Bygdegården har Näshult IF, Damklubben, Pensionärsföreningen, Kyrkan och flera andra organisationer haft en rad aktiviteter. Nytt för i år är Näshults Butikens catering med bland annat två fullsatta julbord. Därtill privata fester, barnkalas och samlingar. 
Bygdegårdens stora och lilla sal har använts 70 gånger, heldag eller del av dag, samt 24 gånger för pensionärs gymnastik vilket gav en hyra på 30.400 kr.

 

Bastun används varje fredag (med lågsäsong under sommaren) och vid enstaka andra tillfällen och gav en inkomst på 7.085 kr. Den sedvanliga puben efter bastun har gett inkomst på 10.200 kr.

FÖRVALTNING 2013
Kylskåp och dammsugare har inköpts samt ny porslinsuppsättning.
Skyfallsproblemet från förra året har kanske lösts genom en av kommunen tillrättalagd brunn.
Uppfräschning av bastun har skett för 11.000 kr.

Näshults IF har tagit över kraftkällarens rodd, cykel och muskel maskiner. Lokalen används för närvarande som ett extra förråd. 
Bygdegårdsbroschyren har fått en uppdaterad fjärde sida, påklistrat av dagiselever.
Kanter har gulmålats och delar av uteplatsen målats

Generösa gåvor har mottagits i samband med Åke Silvermyr, 3000 kr. och Lars Johansson, 14.200 kr begravningar samt 100.000 kr legat från Karl Pettersson.

Elkostnaderna är den största utgiften, för året, 47.900 kr.

För den löpande verksamhet är årets intäkter 147.398 kr. och kostnader 153.588 kr. vilket tillsammans med en ränta på 16.190 kr ger ett resultat på plus 10.000 kr.

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank, en fjärdedel i tre aktiefonder och resten på kapitalkonton, fortlöpande till fast ränta, för att optimera avkastningen.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012  
FÖRENINGEN;
Föreningen har två uppgifter;
1. Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.
2. Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

 

Antalet medlemmar är 195. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna summeras till 20.500 kr. Kommunen gav driftbidrag på 27.181 kr. 
Föreningens bankgiro är 5416-0817.

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Charlotta Nyström vice ordförande och Ulla Johansson kassör samt Lars Torstensson, Ulf Lilja, Karin Lennartsson, Lars Engqvist, Eva Kornby och Anders Bäckman.
Som suppleanter Barbro Allansson och Anders Lennartsson.

Styrelsen har haft 9 möten.

Bokningsansvarig (telefon 076 81042 18) har varit Tord Hedström och Lotta Nyström.
Lena Lennartsson har varit ansvarig för lokalhållningen.
Jost Fonfara ansvarig för gräsmattan
Ulla Johansson är ledamot i Sockenrådets styrelse
Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

VERKSAMHETER 2012

Visning av Maj Lis Johanssons tavlor och konstsamlingar 2-3 juni vilket också kopplades till Vetlanda hembygdsföreningars besök i Näshult. Samtidigt visades Näshults gamla telefonväxel som numera återställds till Näshult.

 

Föreläsningar med Lars Gunnar Erlandsson om Spanska sjukan utifrån sin bok Jakten på massmördaren som kom undan. Därefter Roland Sandberg med medarbetare och deras bok Beredskapen under Kalla Kriget.

Opera kväll med Trollflöjten samt Whiskey provning 
Påskpub dessutom med ett 20 tal lekande barn, OlycksPub den trettonde med Varglapps Tshirts samt Sommar pub dessutom med fiskdamm för barn samt ytterligare två pubar.
Söndagsfika i Bygdegården med tipps promenad för vuxna och för barn har prövats och avses fortsätta under 2013

Arbetet med att dokumentera och publicera Näshult då och nu fortsätter med artiklar om smeden Blanka Sven och H. Danielsson omnibustrafik. Dessutom personbeskrivningar om Nenne N E Elg och Kalle Pettersson. Boken Torp och Backstugor har redigerats till digitalt format. För närvarande prövas publicering på www.nashultshembygd.se om hembygd och historia i Näshult, som ett komplement till Hembygdsföreningens del i Näshult hemsida.

Näshults Kyrka stängd för renovering i två år återinvigdes i september. Näshult Lanthandel stängdes dock i oktober vilket påverkar föreningens försäljning. (En nystart i ny regi har skett februari 2013.)

Häggkvists samling har dokumenterats och inretts i Kalle Durings gamla uthus.

Den 9 november hölls Höstauktionen med ett 80 tal deltagare som ropade in många fina hantverk, bakverk, snickeri mm. skänkt av socknens folk. Auktionen och lotterier gav ett bidrag till föreningen kring 20.000 kr.

Ungdom har kunnat spela bordtennis. Till årets slut Kul i Jul för barnen.

Sedvanlig fredagspub efter bastun och temapubarna har gett inkomst på 10.340 kr.

Till Försäljning i Näshults Lanthandel har funnits;
Filmer Vår socken under ett år från 2002 och En film om vår socken från 1976 samt 
Skrifter Bilder från Förr och Minnen samt Näshult socken under medeltiden.

Stig Rydemans tre skrifter om Kyrkan nämlig Den skeppsformiga timmerkyrkan i Näshult, Bänkstriden i Näshult Kyrka samt En urminnes kyrkia af trä samtliga nytryck 2004 bekostat av Stiftelsen Kyrkan i Näshult. Dessutom Gunnel Granmos Näshult Kyrka

CD skivor Röster från Förr med sex intervjuer, sista kommunmötet 1951 och radioprogram om Näshults IF från 1984.
Karta över Näshult socken från 1690 samt över Torp och Backstugor.

Varglapps T shirts med fyra olika motiv.

Resultat av försäljningen blev 4.360 kr.

UTHYRNING
Bygdegården har Näshult IF, Damklubben, Pensionärsföreningen, Kyrkan och flera andra organisationer haft en rad aktiviteter. Därtill några privata fester, barnkalas och samlingar.

Bygdegårdens stora och lilla sal har under 2011 använts 80 gånger, heldag eller del av dag, samt 28 gånger för pensionärs gymnastik vilket gav en hyra på 25.950 kr.

 

Bastun används varje fredag (med lågsäsong under sommaren) och vid enstaka andra tillfällen och gav en inkomst på 6.555 kr. 
Lägenhet har varit uthyrd hela året.

Prislistan inför 2013 har justerats.

FÖRVALTNING 2011
Taket över lägenheten har tilläggsisolerats för kr 6540 kr.
Bredbandsanslutning har skett.
Kraftkällans maskiner kommer att skänkas till Näshult IF nya klubbhus.

Skrivelse har insänts till kommunen om vattenavrinningsproblemet vid skyfall

Nedsäkring till 35 ampere har skett och elförbrukningen har minskats.
Elkostnaderna är den största utgiften, för året, 52.720 kr.

För den löpande verksamhet är årets intäkter 142.919 kr. och kostnader 147.815 kr. vilket ger ett resultat på minus 4.896 kr.

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank, en fjärdedel i tre aktiefonder och resten på kapitalkonton, fortlöpande till fast ränta, för att optimera avkastningen. Året resultat blev plus 26.000 kr


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011.

FÖRENINGEN;
Föreningen har två uppgifter;
-Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.

-Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

 

Antalet medlemmar är 195. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna gav 19.400 kr. Kommunen gav driftrbidrag på 21.600 kr.
Föreningens bankgiro är 5416-0817.

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Lotta Fransson vice ordförande och Ulla Johansson kassör samt Lars Torstensson, Ulf Lilja, Margot Söderström, Karin Lennartsson, Lars Engqvist och Eva Kornby
Som suppleanter Anders Bäckman och Carina Silvermyr.

Styrelsen har haft 9 möten samt 3 extra möten om den avvecklade Hultanäsföreningens innehav, allmänna aktiviteter och om Näshult Kyrka

Bokningsansvarig (telefon 076 81042 18) har varit Tord Hedström och Lotta Fransson
Lena Lennartsson har varit ansvarig för lokalhållningen.
Jost Fonfara ansvarig för gräsmattan
Ulla Johansson är ledamot i Sockenrådets styrelse
Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

VERKSAMHETER 2011 
Arbetet med att dokumentera Näshult då och nu pågår med start Näshult säteri.
Diskussion med företrädare för Hultanäs avvecklade hembygdsförening pågår vad gäller övertagande av ansvaret för skvaltskvarnen i Hultingetorp.

Årets stora satsning har varit Bygdens Dag den 2 juli med kring 200 deltagare i Bygdegården med utställning, frågesport och middag, rundvandring till sevärdheter i Serarp, Kyrkogården, och Äng samt ridning, repdragning och bollspel för barnen kring Skolan.

Vår älsta byggnad, Näshults Kyrka stängd sedan november 2010, har diskuterats. Kyrkan meddelade i november att ett nyöppnande kan väntas till våren.

Sigurd Franzéns Pelle Näver film har överlämnats till Pelle Näver Sällskapet för deras användning. 
Häggkvists samling har med föreningens medverkan flyttats till Kalle Durings uthus.
Rude Ståhlgrens utställning om Johannes Magnusson har övertagits från Skirö Kyrka.

Påskpub, pub med kräftor samt pub med glögg har hållits med 20-40 deltagare
Opera kväll, Tosca, 18 oktober med 12 deltagare
Under hösten har streetdance med många barn övats varje vecka och visades upp på höstauktionen. Zomba dance har övats av de äldre.
Ungdom har kunnat spela bordtennis.

Den 11 november hölls Höstauktionen med ett 100 tal deltagare som ropade in många fina hantverk, bakverk, snickeri mm. skänkt av socknens folk. Auktionen och lotterier gav ett bidrag till föreningen kring 22.000 kr

Grötbjudning i samband med julgransplundring i januari med ett 60 tal barn och föräldrar.

Sedvanlig fredagspub efter bastun (och temapubarna) har gett inkomst på 10.200 kr. Vetlanda Posten gjorde ett reportage i bastun den 4 mars.

Dessutom en Byavandring kring Ödmundetorp- lett av Arne Danielsson.

Till Försäljning i Näshults Lanthandel har tillkommit under hösten;
Stig Rydemans tre skrifter om Kyrkan nämlig Den skeppsformiga timmerkyrkan i Näshult, Bänkstriden i Näshult Kyrka samt En urminnes kyrkia af trä samtliga nytryck 2004 bekostat av Stiftelsen Kyrkan i Näshult. Dessutom Gunnel Granmos Näshult Kyrka

Sedan tidigare finns; 
filmer Vår socken under ett år från 2002 och En film om vår socken från 1976 samt 
böcker Bilder från Förr och Minnen samt Näshult socken under medeltiden. 
CD skivor Röster från Förr med sex intervjuer, NE Elg som studerar skogens fåglar, sista kommunmötet 1951 och radioprogram om Näshults IF från 1984.
Karta över Näshult socken från 1690.

Resultat av försäljningen blev 6.600 kr.

UTHYRNING
I Bygdegården har Näshult IF och dess Damklubb, Pensionärsföreningen, Kyrkan och Sockenrådet haft en rad aktiviteter. Därtill några privata fester, barnkalas och samlingar. 
Bygdegårdens stora och lilla sal har under 2011 använts 90 gånger, heldag eller del av dag, vilket gav en hyra på 29.000 kr.

 

Bastun används varje fredag (med lågsäsong under sommaren) och vid enstaka andra tillfällen och gav en inkomst på 10.600 kr. Solariet och kraftkällan gav 2.750 kr.
Lägenhet har varit uthyrd hela året.

FÖRVALTNING 2011
Upprustning av lägenhetens badrum samt i bastuns duschrum är gjord
En högtalaranläggning har införskaffats och fodral snickrats.
En gräsklippare har köpts

Målning av verandan är nästan klar genom frivilliga krafter.
Ventilationsbesiktning har skett.

Elkostnaderna är den största utgiften, för året, 54.300 kr.

Gåva på sammanlagt 4.350 kr har givits i samband med Brita Franzén begravning.

Årets intäkter är 165.100 kr. och kostnader 194.500 kr. en förlust på 29.300 kr som motsvarar kostnaderna för lägenhetsrenoveringen. 
Föreningen förvaltar kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor. Kapitalet är placerat i Swedbank, en fjärdedel i tre aktiefonder och resten på kapitalkonto, delvis till fast ränta.

Året resultat blev ett minus på 34.200 kr, då fonderna under året har minskat i värde.


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 
Föreningen har två uppgifter;
Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.
Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

 

Antalet medlemmar är 195. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 150 för familj. Medlemsavgifterna gav 15.850 kr. Kommunen gav bidrag på 19.440 kr. Föreningens bankgiro är 5416-0817.
2010 årsstämma ägde rum 7 mars med 21 deltagande medlemmar.

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Krister Johanson vice ordförande ochUlla Johansson kassör samt Lars Torstensson, Lotta Fransson, Bengt Winbladh, Ulf Lilja, Margot Söderström och Karin Lennartsson 
samt som suppleanter Berne Isaksson och Eva Kornby.
Styrelsen har haft 9 möten.

Bokningsansvarig (telefon 076 81042 18) har varit Lotta Fransson
Tina Askling har varit ansvarig för lokalhållningen.
Brandsäkerhetsgrupp finns inrättade.
Ulla Johansson är ledamot i Sockenrådets styrelse
Revisorer är Göran Johansson och Jonas Nyström.

VERKSAMHETER 2010 
- en vinterpub och en pub med kräftor, med 20-25 deltagare
- studieresa till Ekenässjöns industrimuseum 16 oktober
- Opera kväll, Barberaren i Sevilla, 19 oktober med 15 deltagare

- Den 12 november hölls Höstauktionen med ett 80 tal deltagare som ropade in många fina hantverk, bakverk, snickeri mm. skänkt av socknens folk. Auktionen och lotterier gav ett bidrag till föreningen på 21.000 kr

- Whiskey och öl provning 13 november med över 30 deltagare
- Sedvanlig fredagspub efter bastun hela året med en samlad inkomst av cirka 8.700 kr.

Styrelsen har diskuterat soldat liv och militärstatens inflytande kopplat till Karl Jungenfelts forskning, ett ev. övertagande av Häggqvists samling och ev. etablering av en hembygdsgård.

 

Till Försäljning i Näshults Lanthandel finns;
filmer Vår socken under ett år från 2002 och En film om vår socken från 1976 samt 
böcker Bilder från Förr och Minnen, Torp och backstugor samt Näshult socken under medeltiden?. 
CD skivor Röster från Förr med sex intervjuer, NE Elg som studerar skogens fåglar, sista kommunmötet 1951 och radioprogram om Näshults IF från 1984.
Karta över Näshult socken från 1690.

Resultat av försäljningen blev 10.500 kr.

I arkivet finns nu radioprogram om Näshult med intervjuer av Bengt Lindwall från 1975

UTHYRNING
I Bygdegården har Näshult IF och dess Damklubb, Pensionärsföreningen, Kyrkan och Sockenrådet haft en rad aktiviteter. Därtill privata fester och samlingar.
Bygdegårdens stora och lilla sal har under 2010 använts 90 gånger, heldag eller del av dag, vilket gav en hyra på 38.300 kr.

 

Bastun används varje fredag (med lågsäsong under sommaren) och vid enstaka andra tillfällen och gav en inkomst på 10.600 kr. Användandet av solariet gav 4000 kr.

Lägenhet har varit uthyrd hela året, Ny hyresgäst per 1/12 är Jost Fonfara.

FÖRVALTNING 2010
- värmekamraundersökning är genomförd
- underhållsinspekton av brandskydd genomförd enligt protokoll.
- golvet i stora salen har delvis renoverats/polerats
- tak plåt, hängränner och säkerhetsarbeten till bastuskorsten har gjorts. 
- isoleringarbete över innertak gjort
- upprustning är beställd i lägenhetens badrum samt i bastuns duschrum.

- 12 skärmar har byggds till tavel- och bildvisningar mm.

Elkostnaderna kvarstår som den största utgiften för året, 56.800kr. trots en 10% sänkning av förbrukningen

Gåvor sammanlagt 8.400 kr. har givits främst i samband med begravning av Eiva Karlsson och Bertil Dacke. Rune Gustafsson har dessutom genom testamente givit 150.000 kr till film och fornminnesdokumentation.

Årets intäkter är 163.000 kr. och kostnader 145.000 kr. varvid 36.000 kr. till pågående underhåll belastar 2011. 
Övriga räkenskaper redovisas under årsmötet.

Föreningen förvaltar kapital som bildats av tidigare bidrag och generösa gåvor. Kapitalet är placerat i Swedbank, en fjärdedel i tre aktiefonder och resten på kapitalkonto. Året resultat summeras till ett plus då fonderna under året har ökat i värde.