Skriv in din sökning här

Protokoll 131211

Styrelsemöte med Näshults sockenråd onsdagen den 11 december 2013 hos Ulla Johansson.

Närvarande: Ulla Johansson, Britt-Marie Johansson, Jan Karlsson, Evald Hammarström, Tomas Wilhelmsson, Per Lindgren, Lars Engqvist och Lennart Åstrand. Dessutom särskilt inbjuden Christer Johansson som rapporterade från Bredbandsgruppen.

§ 1
Mötets öppnande, val av justerare och fastställande av dagordning.
Evald Hammarström hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet öppnat.
Till att justera dagens protokoll valdes Ulla Johansson.
Dagordningen fastställdes.

§ 2
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 3
Ekonomisk rapport.
Ulla Johansson rapporterade att det inte hänt något väsentligt sedan senaste mötet.

§ 4
Rapport från webbgruppen.
Jan Karlsson informerade om webbgruppens möte den 17 november 2013. Köp och sälj rubriken borde tas bort då den inte används i någon större omfattning. I stället skulle en flik "arkiv" läggas dit. Matsedeln i Näshults affär borde synas på hemsidan, liksom tider för för gudstjänst i Stenberga och Nye. Uppdatering av fliken jaktstatestik önskas. Presentation av Näshults café och catering flyttas till fliken "Näshult". En förfrågan till Anci Nordangård om hon vill vara med och presentera sin verksamhet på hemsidan.

 

§ 5
Rapport från medlemsföreningar
Per Lindgren rapporterade från idrottsföreningen, att det nya gymmet haft öppet hus tisdag och torsdag. Och att meningen var att det skulle vara öppet nu, men problem med låssystem och olika krav från försäkringsbolag och räddningstjänsten gör att det dröjer.
Lars Engqvist meddelade att Hembygdsföreningen köpt in nytt porslin, glas och bestick till Bygdegården.

§ 6
Bredband.
Christer Johansson lämnade en utförlig rapport från bredbandsgruppens arbete. Bredbandsgruppen har kört fast och ser inga möjligheter att komma vidare just nu. Sockenrådet beslutade att Lars Engqvist hjälper gruppen med en nystart. Lars Engqvist, med hjälp av Ulla Johansson och Christer Johansson skriver en ny inbjudan till ett informationsmöte i Hultanäsgården. Detta kan äga rum i början av mars 2014.

§ 7 
Vintermarknaden i Näshult.
Per Lindgren rapporterade från Vintermarknadens möte att det är viktigt att växa i lagom takt och inte dra på sig några stora skulder. I stället för att köpa in virke och tillverka egna marknadsstånd, går det att låna av kommunen. Till vintermarknaden 2014 beslutades att låna 30 stånd.

§ 8
Övriga frågor
Anslagstavlan som står vid golfbanan behöver hållas i ordning. Det är kommunens tavla och är avsedd för samhällsinformation.
Sockenrådets släpkärra som Jan Evert Nilsson skött kommer att skötas av Tomas Wilhelmsson, som lovade ombesörja besiktningen.
Idrottsföreningens damklubb anordnar dans kring granen inomhus på idrottsplatsen. Sockenrådet beslutade då att inte ha någon dans kring utegranen vid golfbanan.
Årsmötet 2014 hålls den 23 mars.

§ 9
Mötet avslutades.
Ordföranden förklarade styrelsemötet för avslutat.

§ 10
Nästa möte.
Nästa möte hålls på idrottsplatsen kl 19.oo den 5 februari 2014


Vid protokollet: Lennart Åstrand

Justeras: Ulla Johansson