Skriv in din sökning här

Vildsvinsinformation

 

Vildsvindsinformation

Cirka 85% av alla födslar sker under feb, mars, apr och maj. 
Födslar av kultingar kan ske under årets alla månader. 
Kroppstillväxt är lika mellan könen fram till könsmognad som sker vid ca 10 månaders ålder. 
Galtar sprider sig längre jämfört med suggor. 
För galtarna är den genomsnittliga spridningen ca 16 km och för suggor ca 4 km. Dödsrisken för galtar är betydligt större vid ett års ålder i jämförelse med suggor av samma ålder. 
Dödligheten hos vildsvin utgörs till ca 94% jakt, 4% trafikolyckor, 2% av sjukdom eller drunkning. 
Mindre än 10% av djuren blir 4 år. 
Korrekt upprättade elstängsel är effektiva för att utestänga vildsvin från attraktiva grödor. 
Grödor som är kringärdade av skyddande vegetation uttsätts för större skador. 
När mogningsprocessen för spannmål börjar ökar andelen observationer av vildsvin på åkermark trefaldigt. 
Vildsvinets val av olika födoslag är säsongsbundet. 
Den naturliga födan består till 85% av växtdelar och svamp och 15% av animalier. Födosöken förläggs företrädesvis i äldre bestånd av gran. 
Den genomsnittliga tillväxten av en population skattas till ca 13% på årsbasis. 
På årsbasis är vildsvinen aktiva mellan 6-8 timmar per dygn och då så gott som uteslutande nattaktivitet. 
Initiering av aktivitetsperioden styrs av solens nedgång. 
Under ett nattligt aktivitetspass förflyttar sig vildsvinen i medeltal 7 km. 
I genomsnitt uppgår ett nattligt aktivitetsområde till 100 ha.
 
Källa: Jonas Lemel