Skriv in din sökning här

Styrelsen

Ordförande 
Per Lindgren
per-lindgren@telia.com
Tfn: 0383-81056, 073-027 34 45
 
V.ordförande
Jan Karlsson
arlajanne@gmail.com
Tfn: 0383-811 16, 070-603 90 29
 
sekreterare
Susanna Bjelkered
070-206 78 79
 
kassör
Claes Sjöberg
070-522 25 00
 
Ledamöter:
Hari Prem Andersen
info@yoga-meditation.se 
070-275 50 65

 
Marie Schön
073-047 1549
 
Tomas Wilhelmsson
totto.wilhelmsson@gmail.com
070-309 41 16
 
Johans Silvermyr- Samuelsson
073-767 17 55
 
Per Johansson
070-888 11 98
 
Fredrik Löfgren
070-212 56 58
 
Lena Rönngren
076-848 21 80
 
 
Valberedning:
Linda Svebeck
Pernilla Johansson
Carita Hammarström
 
Revisorer:
Göran Johansson
Ulla Johansson,
Evert Wester, suppleant