Skriv in din sökning här

Styrelsen

Ordförande 
Per Lindgren
per-lindgren@telia.com
073-027 34 45
 
V.ordförande
Jan Karlsson
arlajanne@gmail.com
070-603 90 29
 
Sekreterare
Susanna Bjelkered
070-206 78 79
 
Kassör
Claes Sjöberg
070-522 25 00
 
Ledamöter:
Monica Johansson
monica.johansson@obos.se
070-600 78 85
 
Sara Lindgren
072-190 04 24
 
Tomas Wilhelmsson
totto.wilhelmsson@gmail.com
070-309 41 16
 
Per Johansson
070-888 11 98
 
Fredrik Löfgren
070-212 56 58
 
Lena Rönngren
076-848 21 80
 
 
Valberedning:
Linda Svebeck
Carita Hammarström
 
Revisorer:
Göran Johansson
Ulla Johansson,
Evert Wester, suppleant