Skriv in din sökning här

Styrelsen

Ordförande 
Tord Sandell
tordsandell@hotmail.com
070-633 74 47
 
V.ordförande
Jan Karlsson
arlajanne@gmail.com
070-603 90 29
 
Sekreterare
Karin Löfgren
lofgren.karin@outlook.com
0736397410
 
Kassör
Claes Sjöberg
070-522 25 00
 
Ledamöter:
Sara Lindgren
072-190 04 24
 
Tomas Wilhelmsson
totto.wilhelmsson@gmail.com
070-309 41 16
 
Per Johansson
070-888 11 98
 
Per Lindgren
073-027 34 45
 
Ing-Mari Nilsson
070-821 04 38
 
Evald Hammarström
070-669 17 85
 
Valberedning:
Linda Svebeck (sammankallande)
Carita Hammarström
Tord Hedström
 
Revisorer:
Göran Johansson
Ulla Johansson,
Eva Johansson, suppleant