Styrelsen

Styrelsen


Ordförande 
Evald Hammarström
hammarlind@hotmail.com
Tfn:0383-820 69  070-669 1785


V.ordförande
Jan Karlsson
jan.karlsson@nashultsif.se
Tfn:0383-811 16  070-603 9029


sekreterare
Manuela Karlsson


kassör
Ulla Johansson
trollvarpet@outlook.com
Tfn:0383-810 22  073-031 6358

Ledamöter:
Hari Prem Andersen
info@yoga-meditation.se 
070-275 5065

Pernilla Johansson
pernilla.johansson@prolympia.se
0383-811 98  073-445 4919

Peter Samuelsson
peter-samuelsson@hotmail.com
070.249 9680

Marie Schön

Per Lindgren
per-lindgren@telia.com
0383-81056  073-027 3445

Tomas Wilhelmsson
totto.wilhelmsson@gmail.com
070-309 4116

Mats Löfgren
mats.lofgren@kronoberg.se
073-058 1171  070-984 4338

Manuela Karlsson

Valberedning:
Ulrike Duck
Carita Hammarström
Mattias Andersson

Revisorer:
Lars-Åke Sigfridsson
Evert Wester
Karl-Eric Andersson (suppleant)