Styrelsen

Ordförande 
Per Lindgren
per-lindgren@telia.com
Tfn: 0383-81056, 073-027 3445

V.ordförande
Jan Karlsson
jan.karlsson@nashultsif.se
Tfn: 0383-811 16, 070-603 9029

sekreterare
Manuela Karlsson

manuela.karlsson@njudung.se

kassör
Magnus Tillman
magnustillman@hotmail.com

 

Ledamöter:

Hari Prem Andersen
info@yoga-meditation.se 
070-275 5065

 

Marie Schön

073-047 1549

 

Tomas Wilhelmsson
totto.wilhelmsson@gmail.com
070-309 4116

 

Johans Silvermyr- Samuelsson

johansilvermyr@hotmail.com

073-767 1755

 

Anders Johansson

070-697 5786

 

Susanna Bjelkered

070 2067879

 

Claes Sjöberg

070 5222500

claes.g.sjoberg@gmail.com

Valberedning:

Mattias Andersson

Pernilla Johansson

Carita Hammarström

 

Revisorer:
Evert Wester

Görna Johansson

Ulla Johansson, suppleant