Skriv in din sökning här

Sockenrådet

Näshults sockenråd

Näshults sockenråd är en opolitisk förening som verkar för att utveckla och stärka Näshults socken.

Målsättningen är att verka för en bra och hög service, skapa ett attraktivt boende och attrahera nya människor till att bosätta sig i bygden.

Bankgiro till Näshults sockenråd: 290-1460 (Swedbank)