Skriv in din sökning här

Protokoll 140520

Styrelsemöte, Sockenrådet 2014-05-20


Närvarande: Evald Hammarström, ordförande, Thomas Wilhemsson, Ulla Johansson, Lennart Åstrand, Tobias Engdahl, Peter Samuelsson, Mats Löfgren och Harri Preem

§ 1
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

§ 2
Föregående protokoll godkändes

§ 3
Till justeringsman utsågs Ulla Johansson

§ 4
Vintermarknaden gav ett netto resultat på 15 900 kronor.

§ 5
Diskussion om ny uppbyggnad av hemsidan. Kostnaden för detta är hög. Eventuellt behålla den intakt. Finns andra möjligheter med hjälpen att skapa bättre/modernare hemsida.

§ 6
Ingen av medlemsföreningarna hade något aktuellt att rapportera.

§ 7
En skrivelse inkommit "Hela Sverige ska leva"

§ 8
Resultatet i förhandlingarna mellan hyresgästen av lanthandeln och BOung redovisas vid BOungs årsmöte.
Sockenrådet avvaktar resultatet av eventuell försäljning till Sockenrådets nästa styrelsemöte.

§ 9
Bredbandsgruppen har börjat knacka dörr för att informera samt ta upp intresseanmälningar. Bredbandsgruppen träffas 2014-06-03
Mer information kommer vid Sockenrådets nästa styrelsemöte.

§ 11
Bangolfsturneringen startar 2014-06-18. Ulla Johansson håller i organisationen. Datum: 25/5, 2/7 , 9/7 , 16/7 , 23/7 , 30/7 , 6/8 FINAL. Start alla datum kl 1900 på golfbanan, Thomas W kör ut bord till golfbanan.
Sockenrådet betalar bensin till gräsklipparen.

§ 12
Hultanäs ej intresserade av hjärtstartare ordnar själva akutväska via länstyrelserna.
Vår Röda Kors krets ordnar hjärtstartare med placering i Näshult.

§ 13
Under övriga frågor togs blomdekorationer på informationstavlorna upp. Sockenrådet betalar utsmyckningen.
Kontakt tas med Transportverket angående fartdämpare vid affären för att dämpa trafikanternas fart genom Näshult. Ordförande ansvarig.
Badet behöver ny sand och ny grind (och stolpe). Sanden beställs av kommunen (minst två lass). Lasse Torstensson anlitas angående grinden. Sockenrådet betalar.

Nästa möte 2014-10-02 kl 1900 hos Janne

Sekreterare: Mats Löfgren 

Justering: Ulla Johansson