Skriv in din sökning här

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse för Näshults Rödakorskrets 2015

Styrelsen har under året bestått av Ordföranden Marie Schön, Kassör Mats Löfgren, Sekreterare Elisabeth Karlsson samt övriga ledamöter; Ulf Andersson, Ingegerd Silvermyr, Helena Stålhammar, Ulrika Svensson, Emelie Koch, Anna Danielsson och Margot Söderström.

 

Revisorer har varit Lars Bäckström och Otto Koch med Evert Wester som ersättare

 

Årsmötet hölls 2015-02-22 i Missionskyrkan i Nye. Vi hade besök av Karl Torring från SRK, som berättade om vårt samarbete med Afghanistanska Rödahalvmånen. Mötet var mycket välbesökt och uppskattat. Vi fick underhållning av Benjamin som spelade dotar och sjöng Afghanska sånger.

 

Styrelsen har kontinuerligt mötts och kommunicerat via E-mail-möten under året. Beslut har tagits per capsulam.

 

Mats representerade styrelsen vid Näshults Sockenråds årsmöte.

 

Samverkansrådet i Vetlanda har träffats 5 gånger under året. Förutom de gemensamma verksamheterna har också samtal förts om samgåendet före 2019.

 

I år har samverksamhetsrådet haft mer att göra än någonsin förut. Arbetet för att stötta EU-migranterna i kommunen har genomförts tillsammans med Kyrkhjälpen och Erikshjälpen. Marie representerar RK i arbetsgruppen.

 

Kretsarna har även samarbetat när det gäller flyktingmottagandet, både på evakueringsboendet i Östanå och på det nya asylboendet i Pauliström, där Kvillsfors/Karlstorpskretsen fått ta huvudansvaret.

 

En insamling till jordbävningsoffren i Nepal gjordes gemensamt under Vetlandafesten den 30 maj. Marie representerade oss och hade med sig många bakade alster från kretsen.

 

Höjdpunkten under årets samarbete var Afghanistanaftonen, som gick av stapeln 7 november i Vetlanda Allianskyrka. Över 120 personer hade hörsammat inbjudan. Vi fick gemensamt in över 17 000 kr. att skicka till vårt samarbete i Afghanistan.

 

 

 

Inger Eriksson har fått fortsatt hjälp av Gun Isaksson Inge-Gerd Silvermyr, Gunilla Martinsson och Lena Häggqvist m.fl. under tisdagsträffarna på Näverbyn.

 

28:e februari deltog vi i Vintermarknaden i Näshult, viken inbringade 3 300 kr.

 

29-31 maj - Riksstämma i Växjö då Mats Löfgren var Vetlanda samverkansråds representant. Marie var observatör under fredagen och söndagen.

 

Två förstahjälpenutbildningar har genomförts under året - för äldre i Stenberga HLR i april och barnolycksfall med HLR i Nye i oktober. Mats har erbjudit utbildning i HLR och hjärtstartare i bygdegården i Näshult under flera lördagar hösten 2015, men ingen har tackat ja, till erbjudandet.

 

Sommarmarknaden i Nye 27 juni, inbringade 4 200 kr. Kretsen ansvarade för minigolffika i Näshult 8 juli.

Under Hushållningssällskapets sommarmöte i Nye informerade Mats om hjärtstartare och HLR för den som var intresserad. Bössinsamling för Världens Barn inbringade 4 265 kr.

12 november - höstupptaktssamling i Vrigstad (Marie och Mats på plats) med information omriksstämmans beslut. Svenska Rödakorsets nya ordförande Anna Carlstedts medverkade.

 

5.e december - julmarknad i Nye som resulterade 2 893 till RK.

 

Efter lite om och men blev det ett Luciafirande i Näshult i år också. Denna gång i samarbete med Svenska Kyrkan som representerades av Margareta Andersson. Vi tackar Sara i affären, som kommit med denna idé. Näshultsbarnen från Nye skola framförde under ledning av Helen Carinder och Susanna Bjelkered ett mycket vackert Luciaprogram i en välfylld Näshults kyrka. Efteråt bjöds det på fika och lotteri i Sockenstugan. Vi hoppas detta är en början på en ny tradition i samarbete med fler föreningar i socknen. Tindra Bredin var Lucia. Lotteri och fika gav 3 526 kr

 

Marie har fortsatt arbetet med hjälp vid ansökningsförfarande för flyktingpojkar samt liknande fall. Hon var också medbjuden till Kullens sommarfest 10 juni. I övrigt har Marie haft program vid tre tillfällen på äldreboenden samt deltagit i verksamheten på asylboende och HVB-hem.

 

Bidrag - vi har skickat totalt 5 000 kronor till akutinsamlingen för jordbävningsoffren i

Nepal samt 10 000 kr till vårt samarbete i Afghanistan (Globalprojekt).

 

Medlemsantalet är nu 58 personer. Det är viktigt att vi fortsätter att värva stödmedlemmar till Röda Korset. Utan medlemmar har kretsen inga ekonomiska resurser för sin verksamhet.

 

Styrelsen tackar alla som på olika sätt hjälpt till i kretsens verksamhet under året och tackar också alla medlemmar för förtroendet som visats styrelsen.

 

 

Näshult 2016-02-28

 

Lisa Karlsson

 

Sekreterare