Silvergruvan

Silvergruvan


Ett vattenfyllt schakt  och kringliggande slagghögar minner i dag om gruvan. Brytning påbörjades redan i början av 1500-talet.
I Gustaf Vasas registratur har hittats ett dokument med en förfrågan av konungen till fogden Nils Persson i Näshult om fyndighetens omfattning.
För att komma dit följ skylten vid väg 125, vid 3 på kartan.

Karta sevärt

Klicka på kartan, 2=Bockahålet, 3=Silvergruvan

bockahålsilvergruva