Skriv in din sökning här

Protokoll 1 mars-11

Protokoll nr 2 fört vid Östra Njudungs Älgskötselområdes styrelsemöte den 1 mars 2011 i Näshults Bygdegård.

 

Närvarande: Johnny Lindell, Ewert Henriksson, Anders Bäckman, Micael Johansson, Lars-Åke Sigfridsson, Jan-Evert Johansson, Lars-Göran Elm, Per Stålhammar, Cecilia Malmqvist, Peter Johansson, Joakim Henriksson och Sonny Schön.

 

 1. Ordförande Johnny Lindell öppnade mötet.
 2. Johnny informerade om den nya älgförvaltningen. Troligen blir det 7 förvaltningsområden i länet, slutligt beslut före 1 juli 2011. Oberoende vilken indelning kommer inte det beslutet att påverka vårt älgskötselområde.
 3. Ansökan till länsstyrelsen är inskickad.
 4. Föregående protokoll från den 20 januari 2011 gicks igenom och lades till handlingarna.
 5. Information som berör älgskötselområdet läggs in under jaktnytt på Näshults hemsida. Mailadresserna på styrelsemedlemmarna läggs in på hemsidan.
 6. Avskjutningsstatistik diskuterades men beslut om tilldelning kommer inte att ske innan spillningsinventering är utförd.
 7. Uppdaterade skötselplanen gicks igenom efter komplettering av årets avskjutningsstatistik. Årets avskjutning 54 älgar eller 4,36 älgar / 1000 ha är i stort sett lika med 2009/10 års avskjutning. Älgobsen verkar för innevarande år ( 0,084 per mantimme ) något låg i förhållande till den troliga älgstamsutveckling. Dock kvarstår bedömningen för kommande avskjutning efter spillningsinventeringen.
 8. Beslut fattades att öppna bankkonto i Virserums Sparbank.
 9. Avgift som kommer att debiteras för första verksamhetsåret som är 1,5 år blir således 1,50 kr / ha. Detta kommer att faktureras av kassör till resp. jaktledare.
 10. Information om spillningsinventering kommer att ske på ett möte under slutet av mars. Alla jaktledare och andra som är intresserade i jaktlagen kommer att kallas. Provytor, där antalet spillningshögar som ska räknas, kommer att bestämmas av länsstyrelsen.
 11. Åtgärder för att skapa foder och åtgärder för att begränsa skador till en acceptabel nivå på skog och gröda diskuterades. Detta bör diskuteras mellan jägare och markägare.
 12. Nästa styrelsemöte den 24 maj 2011. Kommande möte kommer att planläggas i augusti.

 

Hillhult 2011-03-01

 

Noterat:

 

 

Jan-Evert Johansson

 

Justeras:

 

 

Johnny Lindell Micael Johansson