Skriv in din sökning här

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse för 2015 gällande Sockenrådet i Näshult

I styrelsen för Sockenrådet under verksamhetsåret satt:

Evald Hammarström ordförande, Ulla Johansson kassör, Thomas Wilhemsson, Per Lindgren, Jan Karlsson, Tobias Engdahl, Lennart Åhstrand, Peter Samuelsson, Pernilla Johansson, Harri-Preem Andersen och Mats Löfgren sekreterare.

Under verksamhetsåret har följande genomförts/inträffat:

- Sockenrådet har haft 8 styrelsemöten.

- Ett extra stormöte under hösten genomfördes för socknens innevånare.

- Delaktiga i Vintermarknaden sista lördagen i februari (350 betalande bilar).

- Genomfört årsmöte 2015-03-22.

- Vårstädning av badplatsen genomfördes innan Valborg. Det bjöds på kaffe och korv.

- Bangolfsturneringen genomfördes under sommaren.

- Vid Musikgudstjänsten bjöd sockenrådet på förtäring.

- Under året har det tillkommit 5 nya sockenbor (nyfödda) som sockenrådet uppvaktat med gåva.

- Nya grindar uppsatta vid badplatsen.

- Arbetat med bildandet av Smålands Trädgård.

- Presenterade socknen för kommunfullmäktige vid dess möte i Näshult.

- Sökt och fått pengar av Stena till profilmaterial inför Vintermarknaden 2016.

- Under året har sockenrådet arbetat med trafiksituationen i Näshult med Trafikstyrelsen.

- Sockenrådet arbetar med eventuellt inköp av hastighetsmätare (flyttbar).

- Arbetet med ny Hemsida pågår och är snart avslutat.

- Sockenrådet har under året fått en donation via arv.

- Via permutation har sockenrådet fått pengar som ska riktas specifikt mot verksamhet i Hultanäs.

- Upprepad kontakt tagen med Allmänna Arvsfonden med anledning av tomtfrågan för bangolfens placering (utan framgång).

- Sockenrådet medverkar i bredbandsarbetet.