Skriv in din sökning här

Fler än 100 som är intresserade av fiber!

Fler än 100 som är intresserade av fiber!

Intresset för att få bredband via fiber fortsätter att växa och är i dagsläget 103 stycken vilket innebär att 2 av 3 hushåll är intresserade, en fantastisk utveckling. Det är nu klart hur stort bidrag vi kan få och hur bidragsreglerna ser ut. Bidrag kan utgå med maximalt 60 procent av kostnaden och länsstyrelsen kommer att avgöra vilka projekt som får bidrag, baserat på ett regelverk som är gemensamt för hela Sverige. Vi uppfyller samtliga krav som ställs, så det ser bra ut.

Nu jobbar vi med att ta fram underlag för bidragsansökan och att undersöka olika sätt att hålla kostnaderna nere. Så snart kalkylen är klar kommer vi att kalla till ett informationsmöte, vi återkommer.

Fibergruppen