Skriv in din sökning här

Protokoll 19 okt-10

Protokoll fört vid Älgskötselområde Lemnhult, Näshult och Stenberga arbetsgrupps möte den 19 oktober 2010 hos Peter Johansson Fagerhult.

 

Närvarande: Johnny Lindell, Ola Rosander, Peter Johansson (Fagerhult), Ewerth Henricsson, Peter Johansson (Stenberga), Anders Bäckman.

 

  1. Att justera dagens protokoll utsågs Johnny Lindell.
  2. I dagsläget är intresseanmälan för Näshults och Stenberga sockens områden med en min areal på 150 ha klara. I Lemnhult var 3 klara. Detta motsvarade en total areal på 12913 ha.
  3. Framtagning av kartmaterial med gränser är beställda av Ingmar Sjöberg på Länsstyrelsen.
  4. Olika namnförslag på älgskötselområdet diskuterades och till slut enades mötet om att det skulle heta Östra Njudung Älgskötselområde.
  5. Vid nästa möte bör vi ta fram stadgar och bestämmelser gällande älgskötselområde. Exempel på bestämmelser och stadgar finns på hemsidan Jägarförbundet (Ex. Misterhult). Då kallas också suppleanterna.
  6. Information angående de senaste årens avskjutning samt älgobs tas in från Länsstyrelsen.
  7. Planerat stormöte för samtliga markägare och jägare bör ske under Februari-Mars och vid det tillfället bör en styrelse väljas.
  8. Nästa möte den 9 november 2010 kl. 18.00 hos Peter Johansson i Näshult.

 

Fagerhult 2010-10-19

 

Noterat:

 

Anders Bäckman

 

Justeras:

 

Johnny Lindell