Skriv in din sökning här

Protokoll 121129

EXTRA STYRELSEMÖTE MED NÄSHULTS SOCKENRÅD I HULTANÄSGÅRDEN 2012-11-29

Närvarande: Evald Hammarström, Per Lindgren, Tomas Wilhelmsson, Ulla Johansson, Mats Lövgren och Lennart Åstrand samt intressenter för bredband.

Evald Hammarström hälsade alla välkomna och informerade om att E.on skall gräva ner elkabel mellan Näshult och Hultanäs I samband med det kan Vetab lägga ner fiberkabel för bredband om det finns tillräckligt stort intresse. 

För att Vetab skall gå vidare med detta projekt fodras att c:a 60 % av de boende är intresserade. I dagsläget finns det 85 stycken som skrivit på en intresseanmälan.

Mötet beslutade att utse en arbetsgrupp under Sockenrådet, som skall arbeta vidare med denna fråga.

Arbetsgruppen bredband består av:
Christer Johansson
Jonny Lindell
Ulrike Dück
Mattias Andersson

Suppleanter:
Mats Lövgren
Manuela Karlsson

Arbetsgruppen träffas onsdagen den 5 dec. Kl. 19 00 hos Manuela Karlsson.

Till att justera dagens protokoll utsågs Lars-Åke Sigfridsson och Per Lindgren.

Vid protokollet: Lennart Åstrand

Justeras: Lars-Åke Sigfridsson  Per Lindgren