Skriv in din sökning här

Protokoll 7 dec-10

Protokoll nr 5 fört vid Älgskötselområde Lemnhult, Näshult och Stenberga arbetsgrupps möte den 7 december 2010 hos Jan-Evert Johansson Lilla Hillhult

 

Närvarande: Johnny Lindell, Peter Johansson (Fagerhult), Anders Bäckman, Lars-Göran Elm, Jan-Evert Johansson.

 

  1. Att justera dagens protokoll utsågs Johnny Lindell.
  2. Bestämmelser och skötselplan för vårt älgskötselområde som tagits fram av en mindre grupp gicks igenom och vi enades om ett förslag till kommande informationsmöte.
  3. Vi konstaterade att valberedningen med Ola Svebäck som sammankallande startat sitt arbete.
  4. Vi beslutade att skicka ut inbjudan till alla licensinnehavare i resp. socken för att ge möjlighet till intresseanmälan att ingå i älgskötselområdet. Förslag på bestämmelser och skötselplan skall bifogas inbjudan.
  5. Vi beslutade att skicka inbjudan till alla licensinnehavare för ett informationsmöte tisdag den 28 december 2010 kl. 18.00 i Näshult bygdegård.
  6. Vi kommer på mötet den 28 dec. att inbjuda till ett allmänt möte i januari 2011 där även styrelse för älgskötselområdet kommer att väljas och en ansökan att registrera älgskötselområdet redovisas.

 

Hillhult 2010-12-07

 

Noterat:

 

Jan-Evert Johansson

 

Justeras:

 

Johnny Lindell