Skriv in din sökning här

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse för Näshults Rödakorskrets 2013

Styrelsen har under året bestått av Ordföranden Marie Schön, Kassör Mats Löfgren, Sekreterare Elisabeth Karlsson samt övriga ledamöter; Ulf Andersson, Ingegerd Silvermyr, Helena Stålhammar, Ulrika Svensson, Kerstin Åstrand, Emelie Koch, Anna Danielsson och Margot Söderström.

Revisorer har varit Lars Bäckström och Otto Koch med Evert Wester som ersättare

Årsmötet hölls den 2013-02-28 i Näshults Bygdegård. Det kom ett 30-tal personer. Vi hade dragning på reselotteriet, som Gunilla Klein vann högsta vinsten - en resecheck på 8 000 kr. Efter årsmötesförhandlingarna intervjuade Marie, Eshan från Afghanistan. Han mamma och syskon presenterades också. Eshan berättade om flykten från hemlandet via Iran och vidare till Sverige

Styrelsen har varit samlad två gånger under året. Vetlanda samverkansråd har träffats två gånger. Marie har representerat vår krets där. Samverkansrådet har tagit beslut om att alla kretsarna i Vetlanda kommun kommer att fokusera sitt internationella engagemang på samarbete med Rödakorset/Rödahalvmånen i Afghanistan under projekttiden 2014-2016. Arbetet kan läggas på olika nivå och varje krets anpassar sin verksamhet efter förmåga. Den 7 september hade också Samverkansrådet en manifestation på torget i Vetlanda. Solen sken, en barnkör och trubadur sjöng, ballonger delades ut, Höglandets FHG demonstrerade sitt kunnande och Vetlandaborna fick veta en del om vad Rödakorset gör i världen, Sverige och i Vetlanda kommun. SVR:et har också tagit beslut om att i januari/februari 2014, i bibliotektes fönster arrangera en utställning om Rödakorsets arbete i Vetlanda kommun.

Mats Löfgren representerade styrelsen vid Sockenrådets årsmöte.

Kretsen är presenterad på Näshults hemsida

En onsdag i juni var det som vanligt Röda Korsets tur att ta ansvar för fikat vidMinigolfbanan i Näshult.

På en förfrågan från Inger Eriksson har en besöksgrupp, under ledning av Gun Isaksson, regelbundet hjälpt till vid tisdagsträffarna på Näverbyn i Stenberga.

Marie har under året medverkat vid två träffar, en på Österäng i Korsberga och en i Näverbyn, vilket inbringat 500 kronor.

Söndagen den 15 december anordnades traditionsenligt årets Luciafest i Näshults bygdegård. Ett ringlotteri och fika gav 1 121 kronor. Luciaprogrammet genomfördes på ett förtjänstfullt sätt av skolbarn från Nye skola under ledning av Helene och Jan Carinder.Kim Wilhelmsson från Ekagård var Lucia och mottog årets halssmycke som överlämnades av Marie Schön. Smycket var ett litet silverhjärta för att påminna om att Rödakorsets första princip är humanitet. Ett 20-tal personer hade mött upp. Näshults Rödakorskrets tackar alla för en fin insats. Vi gläds åt att vi trots allt, ännu en gång kunnat göra världen till en lite bättre plats att leva i.

Söndagen den 8 december deltog vi i Nye Julmarknad. Vi hade försäljning av lussekatter och sockerkaka, samt ett större tomtelotteri och tre ringlotterier. Allt detta inbringade 3 314 kronor. (varav 1 545 kronor förts in på kontot för 2014). Några reselotter fann också ägare.

Vårt reselotteri med, i år, två hundra lotter har varit en utmaning att genomföra. Styrelsen och några övriga medlemmar har kämpat på bra med försäljningen. Inkomsten från lotteriet redovisas på räkenskapsåret 2014, men kommer att ligga på ca 12 000 SEK. Förra årets lotteri inbringade 22 000 kr

Under året har kretsen lagt in en ansökan till SRK:s Verksamhetsutvecklingsfond om 50 000 kronor för dels inköp av två hjärtstartare samt dels den verksamhet som dessa båda hjärtstartare (en i Näshult och en i Hultanäs) blir beroende av. Ärendet är under behandling men vi har just fått veta att vi får bidrag till en hjärtstartare.

Utöver denna verksamhet har enskilda medlemmar varit aktiva i Kupans verksamhet i Vetlanda. Marie har också fortsatt sitt arbete med att hjälpa unga pojkar på boendet förensamkommande flyktingbarn i Holsbybrunn och även bistått i andra flyktingärenden i kommunen.

 

Vår krets har under 2013 bidragit med 4000 kronor (varav 2000 kronor gällde 2012) tillförstahjälpen-gruppen.

 

Medlemsantalet är nu 63 personer. Det är viktigt att vi fortsätter att värva stödmedlemmar till Röda Korset. Utan medlemmar har kretsen små ekonomiska resurser för sin verksamhet.

 

Kretsen har under året skänkt 10 000 kronor till Syrien och 10 000 kronor till Filipinerna/Syrien, 8000 kronor till Katastrofhjälpen samt 5000 kronor till Internationella Rödkorsfederationens arbete i Nepal. (Nepalprojektet är avslutat, men de 5000 kronorna låg kvar i kassan från ett tidigare beslut av kretsstyrelsen, i väntan på SRK:s beslut om vart pengarna skulle gå.) Vi har med andra ord bidragit till Rödakorsets arbete i världen, med totalt 33 000 kronor under 2013!

 

Kassabehållningen var vid årets slut 8 138,80 kronor.

 

Styrelsen tackar alla som på olika sätt hjälpt till i kretsens verksamhet under året och tackar också alla medlemmar för förtroendet som visats styrelsen.

 

Näshult 2013-02-26

Lisa Karlsson

Sekreterare