Skriv in din sökning här

Protokoll 050808

Protokoll fört vid Näshults Sockenråds styrelsesammanträde i Haddarp 050808

Närvarande: Arne Danielsson ordf, Lars-Åke Sigfridsson sekr, Jan -Evert Johansson, Monica Johansson, Jan Karlsson, Ingvar Bengtsson, Johanna Hjärtfors, Anki Nordangård.

§1
Mötets öppnande
Arne hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§2
Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Jan-Evert Johansson

§3
Bangolf
Till bangolfmästerskapet 10/8 behövs domare. Pris seniorer är 400kr, 200 kr i presentkort. Dito för juniorer är 200 kr och 100 kr.

§4
Smalspåret
Eftersom åberopat avtal är påskrivet kan Uppvidinge kommun svara på vår skrivelse. Sockenrådet skriver till Uppvidinge och begär svar.

§5
Lanthandel
Sockenrådet beslöt att gå ut till alla hushåll i Näshults socken och fråga om intresset för att ha kvar lanthandeln, hur ofta man handlar, om man är beredd att gå in med andelar i fastigheten och vara borgensman.
Besvarad enkät lämnas till Arne Danielsson, Lars-Åke Sigfridsson, Evald Hammarström eller lämnas i affären.
Enkätsvaren blir vägledande för sockenrådets fortsatta arbete.

§ 6
Avslutning
Ordförande förklarade styrelsemötet för avslutat.

Vid protokollet: Lars-Åke Sigfridsson 

Justeras: Jan-Evert Johansson