KALENDERN

 

MÅNADENS PRESENTATION

 

aug | Sandra Johansson, Kullebo Kvarn

1. Hur länge har du bott i Näshults socken, var bodde du innan? Jag flyttade till Kullebo kvarn, Näshult sommaren 2003 när jag var 6 år. Jag föddes i Kalmar och bodde där i 3 år tills vi flyttade till Staffanstorp där vi bodde mellan 2000-2003.   2. Varför valde du att flytta hit/bo här? Mina föräldrar valde att flytta tillbaka till min mammas föräldrahem och som 6-åring var det bara att hänga med. För min del kom jag lagom till att börja förskoleklass i Näshutsskola.    ...

SYNPUNKTER & ÖNSKEMÅL

 

Har du synpunkter eller kommentarer
kring hemsidan?


Har du synpunkter eller idéer som du 
vill att Sockenrådet ska arbeta med?