Skriv in din sökning här

MÅNADENS PRESENTATION

 

jan | Filip Malmerot

1. Hur länge har du bott i Näshults socken, var bodde du innan? Jag införskaffade denna fastighet under försommaren 2020 och tillträdde 6 juli 2020. Jag flyttade hit permanent den 10 januari 2021 och folkbokförde mig i Näshult 1 november 2021. Jag är född i Luleå 1963 och via Stockholm och Uddevalla kom jag med min familj till Kalmar 1974. Jag betraktar Kalmar som min uppväxtstad. Jag lämnade Kalmar under senare delen av 80-talet för studier på Chalmers i Göteborg. Efter examen har jag bot...

SYNPUNKTER & ÖNSKEMÅL

 

Har du synpunkter eller kommentarer
kring hemsidan?


Har du synpunkter eller idéer som du 
vill att Sockenrådet ska arbeta med?