Skriv in din sökning här

Protokoll 121017

Styrelsemöte med Näshults sockenråd onsdagen den 17:e oktober 2012 kl.19.oo hos Ulla Johansson.

Närvarande: Evald Hammarström, Tomas Wilhelmsson, Jan Karlsson, Johanna Ivarsson, Ulla Johansson, Britt-Mari Johansson, Monica Johansson, Peter Samuelsson och Lennart Åstrand. 

§ 1
Mötets öppnande, val av justerare och fastställande av dagordning.
Evald Hammarström hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet öppnat.
Till att justera dagens protokoll valdes Peter Samuelsson.
Dagordningen fastställdes.

§2
Gästföreläsare från Näshults Lanthandel.
Bilaga 1 (se nedan)

§3
Gästföreläsare försäljning Ekbacken.
Göran Johansson informerade om försäljningen av Ekbacken. Det skall hållas ett informationsmöte i Bygdegården den 18 oktober, där det kommer att föreslås att en ekonomisk förening bildas som kan köpa Ekbacken. Det finns redan minst tre intressenter som vill vara med. Sockenrådet gav den av årsmötet utsedda gruppen mandat att fortsätta sitt arbete.

§ 4
Genomgång av föregående protokoll.
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 5
Ekonomisk rapport.
Ulla Johansson redogjorde för det ekonomiska läget, kassabehållning c:a 78 000 kronor. Under perioden har 10 000 kr. till välkomsttavlorna betalats ut.

§ 6
Rapport från medlemsföreningar.
Jan Karlsson rapporterade från Näshults IF att flytten av barackerna är klar och att arbetet med det nya allaktivitetshuset fortgår enligt planerna.

§ 7
Aktuella frågor 
Bredband Näshult-Hultanäs. Evald Hammarström informerade om att det kommer att grävas ner fiberkabel för bredband mellan Näshult och Hultanäs. Ett informations möte hålls i Hultanäsgården den 22 nov. Kl. 17.oo, där E:on och Vetab medverkar.
Lekplatsen i Hultanäs kommer att finnas kvar och skötas av Hultanäs SOFK . Huvudansvaret kommer kommunen att ha kvar.
När det gäller postnummerändringen kommer troligtvis Åseda tätort att behålla 36070 och landsbygden att få en annan slutsiffra.

§ 8
Nästa möte.
Nästa möte hålls hos Britt-Marie Johansson den 5 dec.2012 kl. 19 00

§ 9
Mötet avslutades .
Ordföranden förklarade styrelsemötet för avslutat.

Vid protokollet: Lennart Åstrand

Justeras:  Peter Samuelsson 

 

Näshults Lanthandel

Café & Catering

 

Vi som då tänker driva vidare Näshults Lanthandel from 1/1 2013 är Mats Nordlund och Sara Johansson.

Och vilka är då vi;

 

Mats Nordlund, är utbildad kock och har dom senaste åren arbetat som köksmästare på Karlssons Salonger i Jönköping (en av Jönköpings populäraste nattklubbar) tidigare har Mats jobbat på stadshotellet i Vetlanda samt drivit Vetlanda Bowlinghall.

Mats har även haft evenemang i Skirö hembygdsgård och kör precis som förra hösten en populär matlagningskurs.

Julshow var ett annat uppskattat evenemang som han körde tillsammans med Vetlandas ?revygäng?.

Sara Johansson, har dom senaste 10 åren jobbat på IKEA Jönköping och sitter i ledningsgruppen som funktionschef för restaurangen.

Tidigare jobbade Sara som restaurangchef på Elite stora hotellet och dessförinnan på Företagscatering i Jönköping.

 

Med andra ord så har vi båda stor erfarenhet av restaurangbranschen men kanske lite mindre erfarenhet från detaljbranschen.

 

Vår tanke med Lanthandeln är att bredda utbudet för att ha lite fler ?ben? att stå på.

Det för att vi på sikt båda ska kunna jobba och bo i Näshult där vi för två år sedan byggde vårt nya hus.

 

Vi är båda tjänstlediga från våra ordinarie arbeten men har stora förhoppningar om att vi båda kommer få möjligheter att erbjuda alla invånare i Näshult med omgivning den bästa servicen så att vi får möjlighet att livnära oss på vår verksamhet.

 

Vår ambition är att ha ett basutbud av livsmedel, tidningar, tobak osv.

Vi vill att det ska finnas möjlighet att köpa hela middagar med tips från våra receptkort.

Vi kommer att ha service från systembolaget, apoteket och posten.

Vi kommer erbjuda café, catering och presentartiklar.

 

Vi vill möta landsbygdens behov och har inga begränsningar på vad det skulle kunna tänkas vara????..

 

Är det;

· tillställningar i bygdegården

· matlagningskurser

· stickcafè

· höst & vår marknad

· grillade kycklingar på fredagar

· frukost till snickarna

· färdiglagad mat för avhämtning

 

Vi känner oss jätte inspirerade och så länge det inte finns några hinder som tex miljö och hälsa eller några andra regler för servering och utbud av mat så kommer vi göra allt för att göra Näshults Lanthandel Café och Catring så attraktivt som möjligt.

 

Vi har i dags läge inte bestämt dagen för öppning och det hänger egentligen på att vi ska få lokalen godkänd för den verksamhet som vi kommer att bedriva.

Vi har heller inte något telefonnummer eller mejladress ännu som är kopplat till lanthandeln.

Vi kommer vänta att lägga upp mer information tills det att Monica har lämnat Lanthandeln och fått tacka för sig.

Våra öppettider kommer minst vara mån-fre 10-18 och lör 10-15.

Men det kommer säkert att finnas anledning att förlänga öppettiden vissa tider på året.

 

Om ni eller någon annan har frågor och funderingar om något som rör Lanthandeln och dess planer så är ni hjärtligt välkomna att ringa oss.

Lämna gärna ett meddelande om vi inte svarar eftersom vi till årsskiftet kommer jobba på våra ordinarie arbeten.

 

 

Sara Johansson Mats Nordlund

Tel 0706-928 623 Tel 0730-629 801

Sarajson@msn.com nollettelva@hotmail.com