Skriv in din sökning här

Aktiviteter

Frågesport 2018..... rätt svar.

1.  När man förr firade med grundkanna , knäppkalas, syllasup och spikkaffe vad gjorde man då?

1.  byggde järnväg   X. byggde hus   2.  byggde bro

2.   Bengt Lindvall som med tiden blev präst, men kanske inte av sina barndoms erfarenheter i Näshult.  Men ett är fel?

1.  Assisterade Henrik som taxiförare och som 15 åring fick en varning av polisen.

X. Körde en Huskvarna och dömdes av Häradsrätten.

2.  Körde motorcykel, en BSA på dåvarande grusvägen Näshult-Vetlanda  på 18 minuter.

3. Näshults IF hade på 40-talet förutom fotboll sex sektioner

Vilket alternativ stämmer inte?

1.  Cykel och gymnastik.  X. Simning och fri-idrott.  2.  Ishockey och skidor.

4. Vem lär ha sagt ”Människan är utan tvekan det värsta odjuret”

1.  Lennart Klaesson, ”Trafikarn”  Nils Erik Elg, ”Nenne”  2.  Oskar Johansson, ”Oskar i Häggagärde”

5. Hur högt över havet ligger Serarpa sjön

1. 125 meter  215 meter  2.  305 meter

6.  Nils Dacke som jagades av Gustav Vasas legoknektar påsken 1543 fick hjälp, men inte av;

1.  Kyrkoherde Lars i Näshult.  X. Nils Persson på Holma  2.  Måns Grym i Skärvete.

7.  1951 var Bertil Lind i Ödmundetorp ordförande och Näshult var egen kommun, men kommunen upphörde. Vad blev det nya?

1. Vetlanda kommun  X. Vetlanda stad  2.  Nye kommun

8. Intill vägen mellan Näshult och Hultanäs finns två milstenar. På den södra från 1779  står det F V Hamilton Landshövding. Men under vilken kungakrona?

1. Kung Carl XII  X. Kung Gustaf III  2.  Kung Carl XIII

9. I årets Byalopp Näshult – Stenberga deltog stora som små.

Vad var inte reglerat?

1.  Cykla med hjälm.  X. Simma med simdyna.  2.  Löpa utan löparskor.

10. Friherre Schulzenielm, Silversparre på Holma och Räf på Trollebo ville åstadkomma samma sak. Vad?  1.  Att hitta silver i Näshult.  X. Att tilldelas bänkraden längs fram i Näshults Kyrka.       2.  Att järnvägen från Sävsjöström till Nässjö skulle gå genom Näshult. 

 

Vetlanda kommunfullmäktige ordinarie september möte i Näshult.

Närvarande var 45 ledamöter och några tjänstemän samt ett 30 tal åhörare.


Mötet kan ses på TV; www.vetlanda.se under kommun och politik, webb TV, 
15 september 2015

Efter 18-19 minuter till 60 minuter finns Näshults bidrag;

1. En presentation av Bygdegården.
2. Filmen från 1951 om Näshults sista fullmäktigemöte.
3. Lars Enquist reflektioner om Näshult, om föreningarna och företagarna, om civilsamhället styrka.

Kommundelsrådets presentation.

Tre frågor till fullmäktige;
Om postnummer och samhällsinformation;
Om vi ska byta till Vetlanda krävs en kraftig majoritet som saknades förra gången frågan ställdes.  
Utskick kan lösas genom "kommunbokning via oadresserad direkt reklam". Kräver skärpning från utskickarna.

Om mobilteckning och bredbandsutbyggnad;
Mätning av täckningen ska göras av renhållningsfordon som en förutsättning för att ställa krav å operatörerna.
Utbyggnad av bredband är också en EU bidragsfråga.

Om höghastighet och olycksfallsfara;
Kommunen sänkte hastigheten till 40 km/t. Polisen vill ha förslag på hastighetskontroller.

Därefter vidtog ordinarie möte varvid den första halvleken präglades av nya insatser och behov av pengar och den andra av att det inte fanns några extra pengar, i alla fall inom årets budget.


Byavandring 14/5 i Rösjöholm

 

Rösjöholms kvarn upphörde 1943 men har rötter tillbaka till 1100 talet. Nu finns stenfundamenten kvar från kvarnen med tillhörande sågverk och smedja. Medan ett 30 tal deltagare fick veta om kvarnens verksamhet föredraget av fastighetsinnehavaren Anders Bäckman, lekte barnen kring den 250 åriga tallen intill och fastställde att det behövdes tre för att rå om den.

Anders kunde berätta att ett kvarnarrende i slutet på 1800 talet var att årligen föda upp två grisar till slakt. En gumma från en backstuga kom med sparade brödkanter för att malas igen. Tyvärr flyttades också gårdens huvudbyggnad från sjökanten upp till nuvarande väg 125 så att den tidens ägare hade koll på att bönder som kom med mäld inte fortsatte till konkurrenten. Han kunde göra god förtjänst på att köra mjölsäckar på häst och vagn till försäljning i Kalmar.

Men att vara mjölnare var ett slitsamt arbete. Bönderna kom ofta på kvällen, åt sin matsäck och la sig att sova i kvarnkammaren medan mjölnare fick arbeta natten igenom för att bli klar till morgonen.

Vandringen gick vidare till torpet Holmen vid Krankegöl. Torpet byggdes 1825 och intill finns en träskoverkstad. På 1940 talet transporterades de färdiga träskorna i två säckar gränsle en cykel. Nu bor här en kattuggla.

Tillbaka till huvudbyggnaden och den intilliggande gamla roteskolan byggd 1834 med tillhörande vällingklocka. Här bedrev en ambulerande lärare undervisning under några veckor i taget. Så slutade vandringen och vi hade också haft tur med vädret. 
 


Årsmötet 15/3 2015 

Föreningens ordförande Tord Hedström hälsade välkommen till årsmötet och tog upp föreningens ganska unika roll att både vara ansvarig för Näshults Bygdegård och för Näshults hembygdsarbete. Detta framgår också av den ursprungliga stadgan från 1943.

Lars Engqvist valdes därefter att leda årsmötet.

Från 2014 års verksamhet rapporterades om en överfylld bygdegård med hantverks försäljning i samband med förra årets Vintermarknaden, kanske 1000 besökare under dagen. Föreningen var också med på ett hörn under sommarens Byalopp i tre grenar i och mellan Näshult-Stenberga. För första gången inbjöds till en Höstbasar, för gamla och unga, med tävling, försäljning, auktion och trollkarlen Mike.

Ett seminarium om Militärstaten i Näshult under ledning av Karl Jungenfelt visade på stormaktstidens soldatliv (och död) stora omfattning i vår hembygd.

Även under 2014 har nutidsdokumentation i form av bilder och film samlats in under rubriken ?Livet i Näshult?. Ett bildspel visades under årsmötet. Gamla filmer har samlats till en DVD och finns nu till försäljning under rubriken 20 år i Näshult 1936-1956. Flera tidigare utgivna böcker och annat historiskt material om Näshult finns påwww.nashultshembygd.se

Ekonomin gick ihop även om medlemstalet tyvärr har minskat.

Ny till styrelsen valdes Britt Mari Karlsson och Anders Ericsson och avgående var Annika Nordangård. Övriga i styrelsen fortsätter minst ett år till.


Höst Basar 22/11 2014

Till stöd för Näshults Bygdegård ordnades i lördags basar med bordsförsäljning och auktion förstärkt med tipspromenad, glögg, kaffe samt varm korv med öl. Det blev fullsatt hus.

Men först, Trollkarlen Mike med en ljudligt och ivrigt ifrågasättande barnaskara på de första bänkraderna. Och nog avslöjade barnen att den röda bollen fanns i den högra fickan, men den visade sig vara gul. Även många av de äldre blev till slut imponerade.

Försäljningen bestod av Maj Lis Johansson konst både hantverk och målningar men också av flera andra goda gåvogivare. För året deputerade Ola Svebeck som auktionär och blev så pass engagerad att i stort sett allt strök med, även det som inte tidigare funnit köpare från bordsförsäljningen.

Tipspromenaden bestod av både ett yngre och ett äldre spår. Utslagsfrågan var för de yngre att gissa antalet russin i en burk och för de äldre att veta årskostnaderna för att driva bygdegården. I båda fallen gavs mycket varierande svar. (rätt svar för bygdegården kostnader 2013 är 131.000 kr.)

Under kväller presenterades också en DVD 20 år i Näshult 1936-1956 med delvis helt nytt material, som nu finns till försäljning.

 

Tippspromenaden för äldre.  Rätt svar....

1. I år köpte Näshults Butiken det gamla lanthandelshuset. 
Vilket varumärke drev den handlare som inte ägde huset? 
1. ICA  X. ICA NÄRA 2. Konsum.

2. Marknaden i Näshult fanns i Serarp till 1940, flyttad från annan plats och under annat namn. 
Vilket namn? 1. Mosingetorps marknaden  X. Ebba marknad  2. Hultanäs marknad.

3.
4. Vad har det aldrig stått på vägskylten i Serarpa korset, väg 125?
1. Hultanäs X. Kalmar  2. Jönköping

5.
6. Vid Nye kommunfullmäktigemöte 1952 bestämdes att till Näshults Hembygdsförening skulle erbjudas det nedlagda ålderdomshemsbyggnaden.
För vadå?  1. 18.000 kr.  X. 108.000 kr.  2. 1 kr och krav på upprustning.

7. Skördetävlingen 1936 arrangerad av JUF ägde rum på Prästgårdens fält norr om Kyrkvägen..
Vad betyder JUF?   1. Jordbrukets Utveckling och Forskning  X. Jordbrukare och Ungdom i Förening  2. Jordbrukare Ungdoms Förbund.
8.
9. Kakelfabriken i Hultanäs var fram till 90 talet en fabrik. 
Vad tillverkades där?  1. Aluminium profiler  X. Träskor  2. Möbler 


Vintermarknad i Näshult 22/2 2014

Den årliga marknaden, för andra året, samlade en mängd hanverkare och försäljare inne i Bygdegården och på parkeringen. Aldrig har så många passerat genom Bygdegården, gissningsvis ett tusental. Och förutom köp fanns möjlighet till fika inne och varm korv ute.


Årsmötet 16/2 2014

Lars Engqvist valdes till ordförande för årsmötet samlat i Bygdegården.

Från 2013 års verksamhet rapporterades om Påskpub med ett stort antal barn och påskägg. Sommarens Bygdensdag lockade många till bildspel, frågesport och vandring i byn, särskilt ner till fotbollsplanen där Näshult IF invigde sitt nya klubbhus. Föreningen deltog i Smålands Kulturfestival med ett bildspel om Forntid-Nutid och bjöd på glögg i det museala Claesons Affär. Också i november; en Tjejdag med vandring, motion och hälsokost.

Under hösten har föreningen samlat en nutidsdokumentation Livet i Näshult i form av bilder och film. Ett bildspel över 2013 visades men en hel del saknas fortfarande och avsikten är att fortsätta även 2014.

Ekonomin gick ihop. En mycket generös gåva har mottagits genom Kalle Petterssons testamente, Kalle som säkert visste det mesta om forna tiders Näshult. Uthyrningen är hjälpt av att Näshult fått egen restauratör i form av Näshult Butiken.

Ny till styrelsen valdes Linda Svebeck och avgående var Lotta Nyström och Lars Thorstensson. Lars som under många år har lett Bygdegårdens underhållsarbete och 2007 års tillbygge. Övriga i styrelsen fortsätter minst ett år till.

Smålands Kulturfestival 1/11 2013

Hembygdsföreningens bidrag till årets Smålands Kulturfestival bestod av ett bildspel (forntid, nutid i en levande bygd) och en liten utställning av framförallt Maj Lis produktion. 
Fika serverades. 

Dessutom bjöds på glögg i Claesons Affär och Näshults Kyrka hölls öppen. Av diskningen att döma beökter affären av minst 100 personer, en hel del barn. 

Också Näshult Butiken hade fullt upp. Mycket folk besökte Näshult denna dag, många på väg från Wallby säteri till Soläng där två av festivalens huvudaktiviteter ägde rum. I Soläng kring Lövsjö Loghouse och hantverksutställare.


Bygdens Dag 3/7 2013

En solig juli arrangerades Bygdens Dag för andra gångeni nutid. Denna gång samordnat med att Näshults IF visade upp sitt nybyggda klubbhus som det senaste året krävt mycket idiellt arbete och en hel del bidrag. 

I Bygdegården bjöds på fika, bildspel, gamla fotografier, utställning och frågesport. Bildspelet hade temat forntid och nutid med många personligheter. Frågesporten med kunskapsfrågor om Näshult vanns av Lisa Lind.

Därefter vandring till både det gamla Claesons Affär och till det nya Näshults Butiken. Även kyrkan stod öppen. Dessutom till Häggkvist samling som denna dag invigdes i den nya placeringen i backen på väg till fotbollsplanen. Flyttad från Hillhult. 

Dagen avslutades med buffé serverad av Näshults Butiken i Bygdegården. Drygt 100 deltog. 


Årsstämman 3/3 2013

Föreningens årsstämma inleddes med att Lars Engqvist valdes till mötesordförande, som med vanan inne och med klubban i högerhand kunde leda förhandlingarna genom verksamhetsberättelse, ansvarsfrihet och framtidsplaner samt omval och nyval.

Från 2012 rapporterades att man i Näshult kunnat se Maj Lis Johanssons tavlor och konst. Kunnat lyssna på berättelsen om Spanska sjukans härjningar i Europa, som i vår egen socken begränsats till en, men dock dödsfall. Mer lättsamt på samma tema var OlycksPub som ägde rum fredagen den trettonde, då såldes Varglapps T tröjor. Dessutom har det varit påsk äggs jakt, fiskdamm och pilkastning för barnen och alla vann.

Föreningen fortsätter att dokumentera gamla tiders Näshult, senast om H Danielssons Omnibustrafik, 1925-1973. Duckers karta från 1690 över socknen finns till försäljning förutom ett nyfunnet lager av kartor om Torp och Backstugor, vars tillhörande bok dessutom nu finns på nätet. I år är det tänkt att försöka dokumentera en vecka av livet i Näshult.

Sammanfattningsvis gick ekonomin i stort sett ihop och Bygdegården hyrs ut till många tillfällen, om än lite mindre är föregående år. Nya till styrelsen valdes Annika Nordangård, Hultanäs och Sonny Schön, Fåglakulla. Ulla Johansson mångårig kassör avtackades. Övriga i styrelsen fick fortsatt förtroende.

Till kaffet visades filmen om Näshults kommunfullmäktiges sista möte från 1951 inför centraliseringen till Nye storkommun som en pendang till dagens möte.


Auktion 9/11 2012

Den årliga auktionen till stöd för Näshult Bygdegård hölls under fredagskvällen i just bygdegården med ett åttiotal deltagare. Under ledning av Roland Liljeqvisth med hans avsågade käpp, klubbades i ett högt tempo 155 köp under två timmar. 

Frekventa gåvogivare var Lars Torstensson med 30 snickrade fågelholkar, Gun Karlssons 20 hemstöpta ljus, Ulla Johanssons 11 gräddade ostkakor och Lena Lennartssons 10 stickade mössor. Högsta utrop blev en matta vävd av Gun Johanssons för 650 kronor och en utsmyckad ljusstake av Maj Lis Johansson för 525 kronor. Tillsammans med en mängd annat gav detta nästa 20.000 kronor från den till synes penningstarka publiken.

Förutom kaffe med bulle, spelades på flera lotterier som avgjordes genom att barn i tur och ordning drog vinnande lott ur en skål. Och det blev mest barnen som vann. Några barn som inte vann fick Hembygdsföreningens Varglapps T-shirt som kompensation.

För förberedelser och genomförande av kvällen stod Ulla Johansson med medhjälpare.


Visning av Maj Lis konst och hantverk 2-3/6 2012

Under två dagar visades ur Maj Lis Johanssons rika produktion av tavlor, textilier, träslöjd, stenmålningar flätade och målade korgar och porslin samt hemliga balanskonstruktioner.
Såsom;
Hembygdsdräkt, julscener av naturmaterial, lampor av mohair, ljuskandelaber, papier maché igelkottar och andra djur, stenkatter, tittskåp. tomtar och troll tygcollage och vävnader som gubbatäcke och smålandsväv.

Dessutom visades broderns Roy tavlor om gårdar, torp och backstugor som naturtroget återger hur det såg ut för länge sedan.

Under söndagen besöktes Näshult av medlemmar från andra hembygdsföreningar i Vetlanda som fick se Maj Lis utställning och vandra runt i Serarp.


Årsmötet 26/2 2012

Före årsmötet visades ett bildband av gamla Näshults profiler och händelser.

Därefter redovisades föreningens aktiviteter under 2011 som innehöll både Tosca för äldre och streetdance för yngre samt målning av veranda och införskaffande av högtalaranläggning. Dessutom genomfördes Bygdens Dag med många deltagare samt pågår arbete med historisk dokumentation och diskussion om vår kyrkas återöppnande.

Mer sedvanligt har varit höst auktionen och försäljning av filmer och böcker. Fredagsbastun utsattes dock för den innovationen att VP gjorde reportage och tog realistiska bilder.

I övrigt noterades ungefärligen samma uthyrningsnivå av bygdegården som förra året, att medlemsavgiften gett lite mer i intäkter samt att el kostnaderna är höga. Ekonomin gick därmed i stort sett ihop. För 2012 finns flera idéer som styrelsen får återkomma med.
Nyvalda till styrelsen blev Barbro Allansson och Anders Lennartsson. Margot Söderström avstod omval för att ge plats åt nya krafter. Övriga i styrelsen fick fortsatt förtroende.

 

Auktion och dans i Näshult 11/11 2011

Den årliga auktionen till stöd för föreningens verksamhet hölls under fredagskvällen i Näshult bygdegård. Men först uppvisades dans, streetdance.

Många av byggdens barn i åldersgruppen fem till åtta år har under hösten återkommande tränat streetdance, instruerade av tolvåriga Anna Lena Kleinert. Först dansade gruppen de något yngre och sedan de något äldre.

Därefter vidtog auktionen med hjälp av Roland Liljeqvisth och hans avsågade käpp som likt en klubba slogs hårt i bordet. Då barn stannade kvar och bjöd friskt på mössor och kakor uppstod ibland lite oro bland betalande föräldrar. Efter två timmars auktion hade de

100 deltagarna ropat in allt som erbjudits av det vävda, sydda, snickrade, bakade och ystade.

Mest; en matta för 500 kronor, sex ostar uppåt 400 kronor styck, 30 fågelholkar fastställdes till 100 kronor styck, 13 stickade mössor.

Förutom kaffe med dopp, spelades på flera lotterier. Barnen stod i kö för att i tur och ordning välja och ropade ut det vinnande numret. Det finaste priset var en brudkista snickrad av Lars Torstensson. Vinnare blev en av dansarna, Albin som i första hand inte hade behov av en brudkista men kunde tänka sig att använda den som en legokista.

För förberedelser och genomförande av kvällen stod Ulla Johansson med medhjälpare. Hembygdsföreningen kunde tacka för ett bidrag på mer än 24.000 kronor.

 

 

Bygdens dag i Näshult 2/7 2011

Under hela lördagen inbjöd Näshult hembygdsförening gamla och nuvarande Näshultsbor och deras vänner till ett möte om bygden. 150 personer eller mer deltog, varav många barn och vädret var rätt bra och eftersom det var öppet hus kunde man ta skydd när en regnskur kom.

Start i Bygdegården och en utställning av gamla klass- och konfirmationsfoton med en uppmaning att hjälpa till att identifiera de avbildade och att bidraga med fler fotografier. Därefter rundvandring till gammalt som finns kvar. Skolan, Kyrkan, Claesons Affär, Hedbergs smedja, Berglunds skomakeri, Missionshuset till och med Kurran. 

Under hela tiden surrade en helikopter med flygande som ville se bygden från ovan. 
Näshult Lanthandel höll öppet och alla barn fick gratis glass. 
För barnen fanns dessutom ponnyridning, straffsparkar och dragkamp.

Inför kvällen serverades grilltallrik och maten intogs både inne och ute på Bygdegårdens terrass. Många satt kvar länge för att prata med de man inte träffar så ofta. 
 Dessutom korades vinnaren till frågetävlingen om Näshult, utslagsfrågan behövde inte tillgripas eftersom bara en hade alla rätt.


Årsmöte 6/3 2011

Hembygdsföreningens årsmöte har ägt rum i Näshult Bygdegård, betydligt lugnare än kvällen innan då i samma lokal det bjöds på räkfrossa till dans och musik. Men en gammal Harald Danielsson film visades och det mest spännande var kanske vem som skulle vinna JUF skördetävling 1936.

Från verksamheten 2010 rapporterades bland annat sedvanlig höstauktion och att bygdegården har varit uthyrd som vanligt samt nymodigheter som opera kväll och whiskey provning. Försäljningen i Näshult lanthandel har utökats med ett tiotal CD:n röster från förr med gamla intervjuer, Näshult sista fullmäktigemöte och ett radioreportage från 1985 om Näshult IF, ta var sin gubbe luar. Dessutom Duckers sockenkarta från 1690 i tavelformat.

Under året har föreningen mottagit 150.000 kronor testamenterat av Rune Gustafssons för film och fornminnesdokumentation. Årsmötet beslutade att inrätta en särskild avdelning under ledning av Eva Kornby och bjuda in många till detta arbete.

Nyvalda till styrelsen blev Lars Engqvist samt Anders Bäckman och Carina Silvermyr. Avgående var Krister Johanson och Bengt Winbladh, som avtackades särskilt efter ett 35 årigt engagemang och motor till flera böcker och filmer om Näshult socken, samt Berne Isaksson. Övriga i styrelsen fick fortsatt förtroende.


Höst auktion 12/11 2010

Den årliga bygdegårdsauktionen till stöd för föreningens verksamhet hölls under fredagskvällen i Näshult bygdegård. Som vanligt fanns många fina saker till salu som gick under klubban med hjälp av Roland Liljeqvisth och hans avsågade käpp. Efter närmare tre timmar lämnade de tillsynes nöjda 80 talet deltagarna, stora som små, salen med allehanda inköp.

Den stora insatsen var som alltid, alla goda gåvors givare, de som vävt, sytt, snickrat, stickat, bakat och ystat. Högsta utrop blev en linneduk för 925 kronor och en vävd matta för 725 kronor. 26 snickrade fågelholkar gick för 100 kronor styck och sex ostar för upp till 220 kronor. Dessutom utropades en ljuslampa i masurbjörk samt draperi och löpare under facktermen ?munkabälte?. Ibland blev det billigare och ibland dyrare såsom en påse med morotsbröd tillsammans med hemmagjort knäckebröd för 40 kronor och en påse blåbärsmuffins för 150 kronor.

Förutom auktion bjöds på kaffe och flera lotterier där en del hade mer tur än andra, till och mer flera gånger om. Vinstlotterna drogs ur en skål av kvällens yngsta medhjälpare Hanna, sju år, så det går inte att tvivla på att allt gick rätt till.

För förberedelser och genomförande av kvällen stod Ulla Johansson och Gun Isaksson med medhjälpare. Hembygdsföreningen kunde tacka för ett bidrag på mer än 20.000 kronor.


Årsstämma 7/3 2010

Hembygdsföreningens årsmöte i Näshult Bygdegård inleddes med en återgivning från en 78 varvare om en drunkningsolycka på Serarpa sjön vid Lövenäs julen 1872. Den nioåriga sonen misslyckades med att rädda sina föräldrar som i mörker hade gått igenom isen. Han kom ut från land och fick tag i sin fars rock men hamnade själv i sjön. Han överlevde för att berätta 70 år senare.

Från 2009 kunde noteras att antalet medlemmar är 195. Under året har gamla fotografier samlats in och analyserats vid flera möten. Möten har också hållits om Näshult under medeltiden och om orgelbyggaren Johannes Magnusson. Försäljningen vid årets höstauktion, Julstuga i Äng samt nytt för i år, Näshultfilmen från 1975 och boken Näshult under medeltiden inbringade 40.000 kr.

Bygdegården har varit uthyrd 95 gånger under året för stora och små tillställningar av föreningar och enskilda. Inkomster och utgifter balanserad kring 180.000 kr. inräknat flera generösa gåvor.

I planerna för 2010 finns fortsatt arbete med gamla filmer och gamla fotografier som återspeglar bygdens liv. Nya intervjuer med de som har minnen från förr har startat. Flera filmer är tänkt att säljas. Bygdegården kräver ständigt underhåll.

 

Nyvalda till styrelsen blev Karin Lennartsson och Eva Kornby, medan Ola Svebeck och Frida Moberg avtackades efter välförrättat värv. Övriga i styrelsen fick fortsatt förtroende.


Möte om orgelbyggaren Johannes Magnusson  11/11 2009;

 

Johannes Magnusson mötet med ett trettiotal deltagare bestod av en utställning från Skirö, från det jubileum som Rude Ståhlgren 2004 bjöd in till på 200 års dagen av Magnussons födelse samt berättelser av orgelbyggaren Nils Olof Berg och anhörig Tord Hedström. Dessutom visades en SvT film från 1979 om orgelbyggaren och flera tavlor som finns i släkten.
En fortsättning av Magnussons arbete är alla de pianoharpor-spelbord som sedemera tillverkades i Nässja-Näshult. Med tiden tillverkades 5000 exemplar. Två exemplar fanns med i mötet.

Magnusson föddes i Mosingetorp 1804 och visade tidigt målartalanger. Han fick stöd av ägaren till Näshult säteri och utsågs till kyrkovärd som 26 åring. Han skrev också poesi. Han gifte sig med arvtagaren till Nässja och flyttade dit i början på 1830 talet. Han tillverkade musikintrument i form av psalmpositiv avsedd för skolor och speldosor att sälja på marknaden. Därutöver utvecklade han kunskapen att bygga orglar, han fick hjälp av Näshultprästen att översätta en tysk lärobok. Den första egen tillverkade, men i samarbete med flera andra trä och smideshantverkare, blev kyrkoorgeln i Kråksmåla 1846. 

En orgeln i Näshult kyrka byggde han 1863 och den sista orgeln som han byggde, den till Lemnhult kyrka byggdes 1872. Magnusson dog 1875.
- Orgeln i Näshult ersattes 1909 av en ny och den i Lemnhult brann upp när kyrkan totalförstördes 1900.

Men fortfarande finns Magnusson orglar kvar i Skirö, Korsberga, Bäckebo, Södra Solberga, Vallsjö och Vrå kyrka, även om den sista ifrågasattes under mötet av en närvarande nutida orgelbyggare. Kvar finns också altartavlor i Skirö och Lemnhult samt tavlor i Åseda och Näshult kyrkor.

En sammanfattning av Magnussons liv finns i dikten "På Lemnhults kyrkogård" skriven av hans barnbarns barn Hjalmar Gullberg. 

 

Fotovisning i Näshult juli 2009

Under fyra eftermiddagar har Näshult hembygdsförening inbjudit till att studera fotografier från förr. Förutom uppförstorade fotografier fanns flera gamla familjealbum. Dessutom visades fotografier på en storbildsskärm. Sammantaget deltog ett sextiotal.

Utmaningen är att många fotografier och hela album saknar anteckningar om människor, tid och plats. Alla inbjöds därför att hjälpa till med identifiering och diskussionerna blev många med krav på zoomning och vem som är vem. Bland annat framgick att skyltningen Näshult har förändrats över tiden, men att en gång var vägvisningen söderut; Kalmar. Dessutom fanns det i korset en lång stång för att förtöja hästar. För Näshults Säteri, som tidigare uppdelats i två genom familjehändelser, blev den ståtliga huvudbyggnaden 1931 även rent fysiskt uppdelat med hjälp av såg. Dessutom pågick under 20 talet en hel del maskerader i byn och efterliknaden till Charlie Chaplin var perfekt.

Men många frågor kvarstod. Varför står alla välklädda bybor uppställda framför det gamla ålderdomshemmet kring 1920? Kan det vara att en av den gamle Daniel Pan fyllde 100 år och var för gammal för att vara med på fotot? Vilka står uppställda framför kyrkan och konfirmerades i början av seklet? Var har vapnen som tidigare fanns kring altaret tagit vägen och varför togs de bort? Och vilka deltog i en utflykt med en HD buss, i en 30 tals Reo buss.


Julstuga i Äng 6 december 2008.

Julstugan började med tipspromenad från Bygdegården, korv och spel i Äng och därefter Öl Pub med glögg i Bygdegården. Många deltog och flera blev vinnare.
 


Höstauktion 7 november 2008

Höstauktionen ägde rum med över 100 deltagare som ivrigt ropade in  alla de fina saker som så många gett ofta efter eget arbete. Resultatet blev ett bidrag på kring 25.000 kr. till hembygdsföreningens verksamhet. 
- auktionen bevakades av VP med en artikel 10 november.


Tavelvisning i Bygdegården i 5-10 juli 2008
- Med Näshult konstnärer och Näshultmotiv.

TAVELVISNING I NÄSHULT

En utställning med konstnärer genom tiderna som har koppling till Näshult visas för närvarande i Bygdegården. Av ett 80-tal tavlor har många Näshult motiv. Tavlor med andra motiv är målade av konstnärer boende eller som har bott i Näshult. Tavlorna är målade av konstnärer eller fritids målare.

Tavlorna är nedplockade från många näshultsbors väggar varav några nog behövde dammas av först. Insamlingen har skett genom Hembygdsföreningens försorg. 

Från början fanns en förväntning att hitta ett tiotal olika målare men till slut blev det, det dubbla. Och då saknas fortfarande några bland annat "luffarmålaren". Bland de som finns med finns mer kända såsom Jonas Svanström, Stig Wallgren och nu aktiv Bengt Winbladh, dessutom gårdamålaren Roy Johansson, för alla i Näshult kända Nenne Elg samt i alla fall i detta sammanhang mer okända såsom Marie Schön och Karin Claeson. Dessutom finns tavlor av Johannes Magnusson från Nässja som förvisso ligger några hundra meter utanför socknen, men han var född i Mosingetorp i Näshult.

I lördags var det vernissage med över 30 besökare. Dessutom fanns med flera barn, men som nog var mer intresserade av läsk och kakor än av tavlorna. 
Visningen fortsätter denna vecka. 


Pesentation av utställda tavelmålare;

Arvid Strömkvist; Horseryd och 1945 i Torsten Danielssons fiskestuga vid Serarpasjön.
Bertil Hjalmarsson; 1920talet-2000 Hillhult. Samlare och Hjalmarsängarrangör.

Bengt Winbladh: 1942 Äng, Konstfack i Stockholm och hembygdsforskare. 
Bernt Törner: 1943 Nässjö bildlärare. 

E Atterberg; Stockholm. Besökte Norrmans 1947. 
Johannes Magnusson: 1804-1875, Nässja, orgelbyggare och målare. Finns tavla i Näshults- och orgel i Skirös och Korsberga kyrka. 

Johan Svensson; 1940 talet Äng. 
Jonas Svanström: 30talet innebodde hos Harald Danielsson.

Karin Claeson: Första halva 1900 tal, Serarp. Hemmafru, Claesons Affär. 
Kocken H Stenberg; Näshult, frisör, allt i allo, 40-50tal. 

Maj Lis Johansson: Höghult och Serarp 1926, Farmaceut och mångkonstnär. 
Marianne Winbladh: 1944 Äng. Konstfack i Stockholm. 

Marie Schön; 1953 Fåglakulla. Egen företagare i kommunikation och utbildning.
Nils Erik Elg; 1922-2006, Lund och Serarp, Konservator, jägare och fiskare, djur och 
naturförsvarare. 

Reuben Hedin; Virserum målade i Näshult 1980 talet. 
Roy Johansson; Höghult och Serarp 1919?2001. Bonde, gårdamålare och hembygdsforskare.

Seth R Martin; porträtt av ålderdomshemmets, nuvarande bygdegårdens arkitekt 
Stig Wallgren; 1970-80tal, inneboende i Haddarp. 

Sören Sparv. 1933, Götafors. 
Ulrike Duck; Rösjöholm. Mångkonstnär. 


Invigningsfest 12 juni 2008

Invigning av Näshults "nya" bygdegård har ägt rum med bandklippning i närvaro av 
ett 70 tal sockenbor som bidragit med pengar, skog och sten samt arbetskraft. Festen bestod dessutom av vitt vin med jordgubbe och smörgåstårta samt ett bildspel över byggandet.

Bygdegården har ett förflutet som ålderdomshem från 10-talet, ombyggd till bygdegård i början på 50-talet och renoverad 1990. Det nya, är en tillbyggnad som innehåller ett större förråd och en altan med utgång till en möblerad uteplats. På så sätt har scenen och verandan kunnat rensas från tidigare belamring av stolar och bord och den stora salen därmed öppnats upp och fått en ny rymd och ljus.

Bygget startades för drygt ett år sedan och har letts av Lars Torstensson, uppfödd i byns tidigare snickeriverkstad. Kostnaden blev 42.500 i kronor och därtill allt frivilligt arbete och gåvor som kanske kan värderas till närmare 300.000 kr.