Skriv in din sökning här

Protokoll 20 jan-11

 

Protokoll nr 1 fört vid Östra Njudungs Älgskötselområdes konstituerande styrelsemöte den 20 januari i Näshults Bygdegård.

 

Närvarande: Johnny Lindell, Ewert Henriksson, Anders Bäckman, Micael Johansson, Lars-Åke Sigfridsson, Jan-Evert Johansson, Lars-Göran Elm, Peter Johansson, Joakim Henriksson och Sonny Schön.

 

  1. Johnny Lindell som nyvald ordförande öppnade mötet.
  2. Till vice ordförande valdes Ewert Henriksson.
  3. Till sekreterare valdes Jan-Evert Johansson.
  4. Till kassör valdes Per Stålhammar.
  5. Anders Bäckman utsågs som ansvarig för spillningsinventering.
  6. Ordföranden förbereder underlag för ansökan till länsstyrelsen att bilda älgskötselområde och skickar in ansökan senast den 31 januari 2011.
  7. Nästa möte återkommer ordföranden till styrelsen.

 

 

 

Hillhult 2011-01-24

 

Noterat:

 

 

Jan-Evert Johansson

 

Justeras:

 

 

Johnny Lindell Lars-Åke Sigfridsson Lars-Göran Elm