Skriv in din sökning här

Nya Hundregler

Nya hundhållningsregler från Jordbruksverket

Jordbruksverket har nu presenterat de nya regler som från den 1 maj 2008 gäller för hållande av hund.
Regelverket innehåller en del förändringar men det mesta kan betraktas som självklarheter och sunt förnuft.

•I samband med jakt får hundar förvaras i bilen max åtta timmar per dygn om de rastas minst var tredje timme.
•Hundar får i praktiken aldrig bindas vid motorfordon.
•Utomhus får inte hundar permanent hållas i löplina men tillfälligt får hundar hållas uppbundna utomhus i högst två timmar per dygn.
•Hundar får inte hållas bundna inomhus.
•Rastgårdar skall vara försedda med koja eller inomhusutrymme, sådant utrymme skall hålla givna mått beroende på hund/hundarnas mankhöjd.
•Rastgård skall vara försedd med en liggplats som är upphöjd minst 0,5 meter från marken.
•Hundar som hålls i rastgård skall dagligen rastas på annan plats, hundar som hålls inomhus bör rastas var sjätte timme.
•Storleken på rastgård bestäms numera av hundens mankhöjd ej som tidigare av vikt.
•Synliga elstängsel får användas till hund om ytan är minst 50 gånger minimåttet för rastgård eller minst 800 kvadratmeter för hundar större än 45 centimeter i mankhöjd.
•Hundar får inte förvaras i bur utom vid vissa speciella tillfällen (på utställningar, tävlingar och prov, träning inför tävling, i samband med jakt och i samband med transport).

Källa: Jaktnyheterna/Sv Jägareförbundet

Ladda hem regelverket i sin helhet: Jordbruksverket