Skriv in din sökning här

Protokoll 120125

PROTOKOLL FÖRT VID NÄSHULTS SOCKENRÅDS STYRELSESAMMANTRÄDE HOS GÖRAN JOHANSSON 2012-01-25


Närvarande: Göran Johansson ordf., Jan Karlsson, Ulla Johansson, Per Lindgren, Britt-Marie Johansson, Monica Johansson, Peter Samuelsson, Mats Lövgren, Tomas Wilhelmsson och Lennart Åstrand

§ 1
Mötets öppnande
Göran Johansson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 2
Val av justerare.
Till att justera dagens protokoll valdes Ulla Johansson.

§ 3
Föregående protokoll.
Förra mötesprotokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 4
Rapport från Webbgruppen.
Det vore önskvärt att någon från webbgruppen kunde närvara vid styrelsesammanträdena.

§ 5
Rapport från medlemsföreningar.
Jan Karlsson informerade om flyttningen av barackerna. Riksidrottsförbundet är sista instans att godkänna planerna för att få ut maximala bidrag. Under januari månad har det blivit definitivt klart att A laget denna säsong spelar i div.4. Per Lindgren talade om att NIF fått ganska bra träningstider inne i Vetlanda under vinterhalvåret.
Ulla Johansson informerade om Hembygdsföreningens årsmöte den 26 februari i Bygdegården.
Göran Johansson talade om att vi väntar på ett allmänt informationsmöte från kyrkan, där man klargör när den öppnas, och om det är aktuellt att slå samman hela kommunen till ett pastorat.
Mats Lövgren informerade om Röda korsets planer på att inköpa en hjärtstartare och i så fall placera den i Bygdegården, samt Röda korsets årsmöte den 28 februari

§ 6
Aktuella frågor för sockenrådet.
Ulla Johansson föreslog att vi ordnar några aktiviteter i kyrkan när den öppnas, någon känd sångare eller musiker (Ingemar Nordströms tex.)
Britt - Marie Johansson talade om aktiviteter i Skirö som vi skulle kunna överföra till Näshult.
Ulla Johansson informerade om att vi fått 1 500 kr. av kommunen för julgranen utanför affären.
Göran Johansson talade om att Witalabostäder vill sälja de tolv lägenheterna som finns utanför Bygdegården för 1,5 milj. kr. Där finns ett renoveringsbehov på ca. 1,5 milj. kr. Är detta något för sockenrådet eller Bo Ung att bevaka ?

§ 7
Övriga frågor.
Ulla Johansson redogjorde för ekonomin. Under det gångna året inkomsterna har varit ca: 11 900kr och utgifterna ca: 20 700 kr. Behållningen är ca: 150 000 kr

§ 8
Nästa möte.
Nästa möte hålls onsdagen den 7 mars kl.19.00 hos Lennart Åstrand

§ 9
Avslutning.
Ordförande förklarade styrelsemötet avslutat.


Vid protokollet: Lennart Åstrand

Justeras:Ulla Johansson