Info från fibergruppen dec 2015

Enligt länsstyrelsen har man fortfarande inte fått författningen, det dokument som reglerar tilldelningen och hanteringen av bidrag, från jordbruksverket. Detta medför i sin tur att länsstyrelsen inte kan säga när de kan lämna oss besked om vi får bidrag eller ej, bara att det inte kommer något besked i år. Totalt har bidrag sökts för 270 mnkr och 91 mnkr kommer att fördelas i första omgången, vilket ju dels visar vilken stor efterfrågan det finns på bredband och dels hur kärvt det är med tillgången på pengar. Inget är som väntas tider!
 
Vi i fiberprojektet önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År, ett år som förhoppningsvis innebär att vi kan börja gräva för fiber.