Skriv in din sökning här

Info från fibergruppen dec 2015

Enligt länsstyrelsen har man fortfarande inte fått författningen, det dokument som reglerar tilldelningen och hanteringen av bidrag, från jordbruksverket. Detta medför i sin tur att länsstyrelsen inte kan säga när de kan lämna oss besked om vi får bidrag eller ej, bara att det inte kommer något besked i år. Totalt har bidrag sökts för 270 mnkr och 91 mnkr kommer att fördelas i första omgången, vilket ju dels visar vilken stor efterfrågan det finns på bredband och dels hur kärvt det är med tillgången på pengar. Inget är som väntas tider!
 
Vi i fiberprojektet önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År, ett år som förhoppningsvis innebär att vi kan börja gräva för fiber.