Bilder från bygdevandringen i Kullebo Kvarn

Bygdevandring i Kullebo kvarn