Skriv in din sökning här

Protokoll 130716

Extra styrelsemöte med Näshults Sockenråd tisdagen den 16 juli 2013 hos Ulla Johansson.


Närvarande: Evald Hammarström, Ulla Johansson, Britt-Marie Johansson, Per Lindgren, Peter Samuelsson, Tomas Wilhelmsson och Lennart Åstrand. 

§ 1
Mötets öppnande, val av justerare .
Evald Hammarström hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet öppnat.
Till att justera dagens protokoll valdes Ulla Johansson.

§2
Styrelsen beslutade att dela kostnaden för iordningställande av boule -banan med SPF.

§3
De 20 tavlor som Roy Johansson skänkt till Sockenrådet 2002 diskuterades. Sockenrådet beslutade att behålla samlingen komplett.
Om Hembygdsföreningen, eller Hultanäsgården vill disponera några av tavlorna går det bra. 
Per Lindgren tar kontakt med ansvarig för Bygdegårdens arkiv, om Sockenrådet kan förvara tavlorna där.

§4
Mötet avslutades.
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade styrelsemötet för avslutat.

Vid protokollet: Lennart Åstrand 

Justeras: Ulla Johansson