SPF-möte kl.14.00 i Näshults Bygdegård.

Datum: 20 sep 14:00

Lars-Göran Dahlström, En seglats till Medelhavet.