Skriv in din sökning här

Hembygdsföreningens årsmöte

Datum: 08 sep 19:00

Ett försenat årsmöte för 2021 för tiden sedan senaste årsmötet 23 februari 2020.

(Den goda tiden innan epedemin)

Bygdegården 8/9 onsdagen med start kl. 19

Verksamhetsberättlese finns på www.nashultsbygdegard.se 

  HEMBYGDSFÖRENINGENS    ÅRSMÖTE

   Onsdagen  8/9  KL. 19  …..……….I  BYGDEGÅRDEN.

¤  Redovisning av 2020 och delar av 2021 års verksamhet samt planer för framtiden.

¤  Föreningens ekonomi.

¤  Om 2020 års styrelse får ansvarsfrihet.

……………………………………………………..

¤  Val av styrelse för 2021 (till nästa årsmöte)

# Mandaten för Tord Hedström ordförande,

# Linda Svebeck, Lars Engqvist, Britt Marie Karlsson, och Gun Brickvall-Karlsson ordinarie samt Anna Wilhelmsson och Elias Johansson, suppleanter

…….går ut vid årsmötet.

(Jonas Nyström, Karin Lennartsson, Sonny Schön och Rune Alvarsson är valda även för 2021)

¤ Val av revisorer och valberedning till nästa årsmöte.

¤  Revisorer; Roger Milton och Per Lindgren är revisorer samt

Tobias Ryman suppleant för 2020 års räkenskaper

¤  Valberedning; Lars Bäckström, Lotta Nyström och Krister Johansson

är valberedning inför 2021 årsmöte.

VÄLKOMNA...........