Skriv in din sökning här

4 söndagen i påsktiden

Datum: 12 maj 11:00

Vägen till livet

Mässa i Nye kyrka.

Nye kyrkliga syförening firar 90 år!

Paul och Kerstin Thorstensson samt Veronica Salmons sjunger och spelar vid gudstjänsten.

Efter gudstjänsten är ALLA välkomna på lunch i församlingsgården.