Skriv in din sökning här

Olof Karlsson

Olof Karlsson

1. Hur länge har du bott i bygden? (Var bodde du innan?)
Jag har bott i Näshults Socken i hela mitt liv. Jag är född och uppvuxen i Idanäs där jag är den fjärde generationen.

2. Varför valde du att flytta/bo här?
Jag trivs på landet och är intresserad av skogsbruk och jordbruk. Så det var naturligt att jag tog över familjegården.

3. Vad är det bästa här?
Lugnet och närheten till naturen.

4. Vad gör du på fritiden?
Jakt och fiske. Framförallt strövarjakten.

5. Är du aktiv i några föreningar?
Jag har varit engagerad i Sockenrådet, LRF och Södras Skogsbruksområde, men är för tillfället inte så aktiv.

6. Hur ofta är du inne på Näshults hemsida?
Har bara varit på studiebesök en gång. Datorn är inte min starka sida.

7. Hur vill du att framtiden ska se ut i Näshults socken?
Att samtliga hus i bykärnan ska vara permanent bebodda. Att man släpper på reglerna för fritidsbebyggelse. Detta skulle förmodligen skapa ett och annat arbete för bygdens entreprenörer.

8. Har du några idéer vad Sockenrådet kan arbeta med?
Kommer inte på något för tillfället men fortsätta att bevaka socknens intressen gentemot stat och kommun.

Tack Olof! Vem blir då presenterad i september?