Skriv in din sökning här

Monica Jungenfelt

Monica Jungenfelt

 

1. Hur länge har du bott i Näshults socken, var bodde du innan?

Jag har varit mantalsskriven och åretruntboende i Näshults socken sedan 1999. Jag föddes i Fågelfors och flyttade vid tidig ålder till Vetlanda, där jag tog realexamen 1954. Då fanns inget gymnasium i Vetlanda, så det blev studier i Jönköping och Lund. Större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag bott på olika ställen i Stockholm.

2. Varför valde du att flytta hit /bo här?

Det var ett lätt val. För min man Kalle betydde flytten förverkligandet av en pojkdröm. Själv har jag tillbringat någon del av alla somrar på Sjökullen sedan 1948. Sjökullen förvärvades av min far just detta år. Numera bor min bror Eric med familj där. Efter många och långa fighter med myndigheter i mitten på 70-talet, fick vi, Kalle och jag, till slut bygglov på vår nuvarande tomt, Lillängen, som är en avstyckning från Sjökullen. Strandskyddslagen förbjöd byggnation inom ett visst avstånd från vatten, oberoende av markens tillgänglighet och tillstånd. Efter år av eget arbete och med hjälp av yrkesmän blev det till slut en öppen glänta av nästan oframkomlig skogsmark. Så nu finns Lillängen, med namnet hävdat i fastighetsregistret!

3. Vad är det bästa med att bo här?

Se ovan. Att förverkliga en önskan sätter spår och skapar rötter. Efter många år av resor från jobbet på Sveavägen i Stockholm till skogen och total tystnad kunde vi äntligen få vara kvar här i en frihet som är svår att förklara för den som inte upplevt samma fenomen. Dessutom upplever man här sällan eller aldrig den känsla av ensamhet som kan drabba en i en storstad.

4. Vad arbetar/har du arbetat med?

Jag flyttade i början runt på olika platser och hade ströjobb. 1966 fick jag anställning som sekreterare på institutionen för ekonomisk statistik på Handelshögskolan i Stockholm. Där blev jag kvar till pensioneringen 1999.

5. Vad gör du på fritiden?

All min tid är ju numera fritid. Jag försöker hålla hus och tomt i någorlunda skapligt skick. Jag är verksam inom styrelsen för Växjö Konsertförening och deltar i de aktiviteter här i Näshult som bl.a. SPF och Hembygdsföreningen anordnar.

6. Är du engagerad i några föreningar?

Se pkt 5.

7. Hur vill du att framtiden ska se ut i Näshults socken?
Det verkar som om Näshults socken fungerar fint. Näshults IF, där det frivilliga engagemanget är stort och beundransvärt, är förstås mycket viktig – inte minst för att få ungdomar att stanna i närheten. Det finns ett stort antal ideella föreningar som anordnar trevligheter av olika slag. Vår fina kyrka är en stolthet. Så har vi ju våra framsynta och duktiga entreprenörer – ingen nämnd och ingen glömd. En socken av Näshults storlek kan kanske inte rymma så mycket mera. Nya idéer är ju alltid välkomna, men viktigast är nog att allt det fina vi har får vara kvar.

8. Har du några förslag på hur socknen kan förbättras?

Framtiden ligger bakom mig och jag har inte några ljusa idéer. Fler djärva entreprenörer, kanske. Jobb är alltid välkomna. Därtill hör förstås bättre vägar, ordning på postnumren och fiber till hela socknen.

9. Vad tycker du om Näshults hemsida? Är det något du saknar på hemsidan?
Näshults hemsida blir bättre och bättre. Som besökare skulle man förstås önska någon slags intern sökfunktion. Jag hade t.ex. lite svårigheter att hitta föregående presentationer. Kanske kunde någon av de hemsidesansvariga kolla anslagstavlorna i socknen lite då och då och se till att motsvarande information finns på hemsidan för oss som bor avsides. Vad sägs om en flik där man kan hitta ”ska hända/hänt i veckan/månaden”? En hel del står antagligen i Vetlandaposten, men lite kul vore det att få de lokala nyheterna samlade på vår egen sida.

10. Vem tycker du ska presenteras nästa gång?