Skriv in din sökning här

Lolo Danielsson

Lolo Danielsson

1. Hur länge har du bott i Näshults socken, var bodde du innan?
Jag har bott i Näshult i 54 år. Jag föddes i Bodaryd i Stenberga och bodde där tills jag gifte mig och flyttade till Haddarp i Näshult.

2. Varför valde du att flytta hit /bo här?
Kärleken

3. Vad är det bästa med att bo här?
Fin natur, bra promenadvägar, bra samhörighet i bygden, vacker kyrka, bra badplats med grillplats, bra samlingslokaler, minigolfbanan m.m som gör Näshult till en trevlig plats att bo på.

4. Vad arbetar/har du arbetat med?
Jag är pensionär en arbetar ideellt på Röda Korset Kupan i Vetlanda. Tidigare arbetade jag i lantbruket. Innan jag flyttade till Näshult arbetade jag i Ernst Karlssons Lanthandel i Stenberga.

5. Vad gör du på fritiden?
Väver, löser korsord, på sommar och höst plocka jag bär och arbeta trädgården.

6. Är du engagerad i några föreningar?
Jag är medlem i C-kvinnorna, SPF, Röda Korset och NIF. Jag hjälper ibland till vid olika sammankomster.

7. Hur vill du att framtiden ska se ut i Näshults socken?
Att vi får behålla vårt fina dagis, att ungdomar stannar kvar samt bosätter sig här och att lanthandeln får stanna kvar.

8. Har du några förslag på hur socknen kan förbättras?
Två ungdomar har byggt hus här nu och jag hoppas att fler gör likadant och att husen som blir lediga bjuds ut till ungdomar eller fastboende.

9. Vad tycker du om Näshults hemsida? Är det något du saknar på hemsidan?
Jag tycker att den är bra.

10. Vem tycker du ska presenteras nästa gång?