Skriv in din sökning här

 Lennart Klasson

Lennart Klasson

1. Hur länge har du bott i bygden? (Var bodde du innan?)
Jag flyttade från Stenberga till Näshult i oktober 1953.

2. Varför valde du att flytta/bo här?
Anledning till denna flytt var att Bilstationen i Näshult var till salu och att min hustru och jag gjorde slag i saken och köpte den.

3. Vad är det bästa här?
Det jag uppskattar mest med Näshult är den vackra och omväxlande bygden, befolkad av trevliga och ärliga människor.

4. Vad gör du på fritiden?
Förr var jag mycket intresserad av fotboll och fiske.

5. Är du aktiv i några föreningar?
Jag är ej aktiv i någon förening men följer Näshults IF:s öden och äventyr med stort intresse, jag har varit styrelseledamot i NIF under 28 års tid.

6. Hur ofta är du inne på Näshults hemsida?
Jag har ingen dator.

7. Hur vill du att framtiden ska se ut i Näshults socken?
Det viktigaste är att Näshult även fortsättningsvis uppfattas av såväl gamla som unga som en plats som kan uppfylla högt ställda krav på boendemiljö, service och gemenskap. Grundpelare för detta är, som jag ser det, affären, skolan, bilverksta?n och ett livaktigt föreningsliv.

8. Har du några idéer vad Sockenrådet kan arbeta med?
Jag tycker att yngre krafter ska ta vid i Sockenrådet.

Tack Lennart! Då får du överlämna stafettpinnen till ?